Inhoud en studiepunten van Cross-functional Customs Management

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.

Opleidingsonderdelen

20 studiepunten

Customs Expert

(5 studiepunten)
 • Lesgever: Portilog
 • Locatie: ALM Berchem

Doel

 • Je hebt een grondige kennis van de douane-, accijns- en BTW-wetgeving. Je kent de mogelijkheden en de uitzonderingen. Je kan vraagstukken oplossen en geschillen afhandelen.
 • Je kan alle vergunningen in verband met douane en accijnzen aanvragen en beheren.
 • Je kent alle economische douaneregelingen, en kan ze aanvragen en beheren.
 • Je weet hoe je werkprocedures moet schrijven en onderhouden.

Inhoud

 • Douanewetgeving - Afhandeling van geschillen

 • Douanestrategie en controles – Douaneregelingen - Handelsmaatregelen

 • Douanebestemmingen

 • Niet-Fiscale taken en handelsmaatregelen

Docenten

 • Bruno Van Oers
 • Alexander Baert
 • Victor Mols
 • Michaël Van Giel
 • Jan Van Wesemael

Customs Management

(4 studiepunten)
 • Lesgever: Portilog
 • Locatie: ALM Berchem

Doel

 • Je overziet de douaneprocessen, en je weet ze te plaatsen in relatie tot de financiële processen.
 • Je kan de samenhang tussen import-, export- en douaneprocessen optimaliseren.
 • Je weet hoe je de kennis van medewerkers op de douane- en andere afdelingen kan meten, én hoe je verdere ontwikkeling kan stimuleren.
 • Je bent vertrouwd met de AEO-certificatie van de Union Customs Code (UCC).
 • Je kent de risico's van de sector, hoe je ze kan beperken en borgen.

Inhoud

 • Bewustwording van de douaneprocessen in het bedrijf

 • Relatie tussen financiële en douaneprocessen

 • Relatie tussen goederenstromen en douaneprocessen

 • Risicomanagement en communicatie rond geschillen

 • Strategisch management

 • Douanerisico's herkennen, beheersbaar maken en afdekken: hoe verricht ik een douane-audit?

 • Optimaliseren van processen en APCS

 • Supply Chain Management

 • Strategisch internationaal MASP en UCC

Docenten

 • Michaël Van Giel
 • Eddie De La Riviere
 • Jan Van Wesemael
 • Jef Hermans
 • Kurt Crauwels
 • John Kerkhof
 • Robbert Debroyer

Workshops

(3 studiepunten)
 • Lesgever: Portilog / KdG
 • Locatie: ALM Berchem en Stadscampus - Groenplaats en bedrijfsbezoek

Je neemt deel aan 4 workshops/bezoeken:

 • Opslag van Niet-Uniegoederen (Portilog, 1 dag)
 • World Customs Organisation (WCO) en DG TAXUD (KdG, 1 dag)
 • Authorised Economic Operator (AEO) (KdG, 2 dagen)

Opslag van Niet-Uniegoederen

Doel

 • Je kent de best practices van warehouse-management.
 • Je hebt een grondige kennis van douane-entrepots, bonded warehouses en de respectievelijke voor- en nadelen.
 • Je hebt inzicht in de werking van extended gateways, Europese distributiecentra (EDC's) en bijbehorende douaneprocedures en -regelingen.

Inhoud

 • Soorten entrepots
 • Verantwoordelijkheden entrepositeur  en entreposeur
 • Procedure in- en uitslag
 • Aanvragen van een vergunning
 • Grensoverschrijdende vergunning
 • Enig document
 • Documenten bij in- en uitslag

Docent

 • Michaël van Giel

World Customs Organisation (WCO)

Doel

 • Je kent de werking van de World Customs Organisation (WCO), de enige intergouvernementele organisatie die zich uitsluitend toelegt op douaneaangelegenheden. Met zijn huidige 179 leden wordt de WCO erkend als vertegenwoordiger van de internationale douanegemeenschap. De organisatie behandelt internationale vraagstukken inzake douanepolitiek en ligt aan de basis van wereldwijd toe te passen of toegepaste douanewetgeving. Je kent de werking van OLAF. OLAF onderzoekt fraude met EU-geld, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen, en draagt bij aan het fraudebestrijdingsbeleid van de Europese Commissie.

Inhoud

 • Bezoek en voordracht ter plaatse aan het WCO: 'SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade'. Het Safe Framework omvat standaarden ter beveiliging van de logistieke keten en normen voor het faciliteren van de internationale handel. Het maakt een geïntegreerd management van de bevoorradingsketen mogelijk voor alle soorten van vervoer. Vanuit dit SAFE-Framework is tevens het  AEO-concept ontstaan.
 • Bezoek en voordracht ter plaatse aan OLAF: General presentation on the role of Directorate B (Investigations II) - Trade Customs Fraud, Tobacco and Counterfeit and Agricultural and Structural Funds.

Begeleidende docenten

 • Ilse Van Vlierberghe
 • Kris Dekeijzer

Authorised Economic Operator (AEO)

Doel

 • Je bent vertrouwd met AEO-vergunningen, een kwaliteitslabel uitgereikt door de Europese Unie. Steeds meer bedrijven blijken enthousiast over de AEO-status, die heel wat voordelen biedt: verlaagde borgstelling, vereenvoudigde douaneprocedures, minder fysieke controles, lagere verzekeringspremies, hogere aantrekkingskracht als internationale handelspartner …
 • Je weet dat, mede door grote douaneprojecten zoals Centralised Clearance, een AEO-status in de toekomst een must zal zijn, o.a. om als internationale vertegenwoordiger voor derden te kunnen optreden.

Inhoud

 • Dag 1
  De dienst AEO-Sta-co (starterscoördinatie) van FOD Financiën legt uit hoe je bedrijven naar een AEO-aanvraag begeleidt. De dienst AEO-audit licht toe hoe je AEO-aanvragen evalueert en hoe je terugkoppelt.
 • Dag 2
  Ervaringsuitwisseling via een praktische case, waarbij een marktdeelnemer uit de logistieke en/of maritieme sector schetst hoe hij de aanvraagprocedure doorlopen heeft, wat de knelpunten waren en hoe die zijn opgelost.

Begeleidende docenten

 • Ilse Van Vlierberghe
 • Kris Dekeijzer

Eindproef

(4 studiepunten)
 • Lesgever: KdG
 • Locatie: Stadscampus - Groenplaats

Inhoud

 • Onder begeleiding van een KdG-docent werk je een douanecase uit.
 • Je presenteert je case voor een professionele jury.

Docenten

 • Ilse Van Vlierberghe
 • Kris Dekeijzer

Douanetopics

(4 studiepunten)
 • Lesgever: KdG
 • Locatie: Stadscampus - Groenplaats

Inhoud

 • Je neemt zelfstandig boeken en artikels door. De klemtoon ligt op het kritisch verwerken van de bestaande literatuur, het helder synthetiseren en de vaardigheid om mondeling over dit alles te rapporteren.
 • Tijdens een sessie op de campus zorgen we voor begeleiding.

Docenten

 • Ilse Van Vlierberghe
 • Kris Dekeijzer