Differentiatie integreren in de lagere schoolklas

Navorming Lager onderwijs

  • Hoe kan je als leerkracht op een eenvoudige manier inspelen op de niveaus, de interesses en  verschillende leerstijlen in je klas?

In deze bijscholing krijg je een helder en eenvoudig kader om dit met minimale aanpassingen te realiseren. We vertrekken van een kindgerichte aanpak waarbij leerlingen veel ruimte krijgen voor autonomie, samen kunnen leren en de inhoud afgestemd is op hun competenties. De leerkracht als ondersteunende coach van dit proces.
Motiverend onderwijs waarbij kinderen uitgedaagd worden tot hogere betrokkenheid. We vertrekken van eenvoudige dagcontracten waarbij zelfsturing en ondernemingszin gestimuleerd worden. Na deze sessie kan je onmiddellijk zelf aan de slag met eenvoudige tools. Een krachtige leeromgeving verzekerd!

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: 3 u.
  • Prijs: 550 euro
  • Aantal deelnemers: Max. 25

Contact en inschrijven