Directeurstekort: opvolgingsbeleid als duurzame oplossing

Gratis studienamiddag op dinsdag 27 februari 2024 (VOLZET)

Naast het actuele lerarentekort is er in het onderwijs ook een groeiend tekort aan schooldirecteurs. Door een groot verloop en weinig sollicitanten wordt het voor schoolbesturen steeds moeilijker om een geschikte nieuwe directeur aan te werven. Tijdens deze studiedag richten we ons op het vormgeven van een opvolgingsbeleid als duurzame oplossing.

Op deze studiedag:

 • kom je te weten hoe je werk maakt van een proactief en systematisch opvolgingsbeleid voor directeurs;
 • krijg je inzicht in de laatste onderzoeksresultaten;
 • blader je door een nieuwe praktijkpublicatie over opvolgingsbeleid voor directeurs;
 • luister je naar inspirerende praktijkverhalen uit het onderwijsveld;
 • word je geprikkeld door een paneldebat met experten uit onderzoek, praktijk en beleid.

Deze studiedag wordt georganiseerd door het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs van Karel de Grote Hogeschool.

Nog vragen of wil je een plaats op de wachtlijst? Mail naar caroline.wygaerts@kdg.be

Programma

 • 12.45 - 13.20 u.: ontvangst met koffie
 • 13.20 - 14.10 u.: voorstelling praktijkbrochure en onderzoeksresultaten door Hannelore De Greve, Katelijne Barbier en Loth Van Den Ouweland (onderzoekers onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs)
 • 14.10 - 14.40 u.: praktijkverhaal van Els Mees en Veronique Verlackt (Stedelijk Onderwijs Antwerpen)
 • 14.40 - 15.10 u.: koffiepauze
 • 15.10 - 15.40 u.: praktijkverhaal van Sven Van Grembergen en Francis Van Caer (Katholieke Scholengroep Regio Mechelen)
 • 15.40 - 16.30 u.: paneldebat met
  • Hilde Lesage (Departement Onderwijs en Vorming)
  • Lieve Desplenter (KOBA Metropool)
  • Tinneke Verschoren (CKSA)
  • Veerle Scheirs (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
  • Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen)
 • 16.30 - 17.15 u.: netwerking en receptie

Praktisch

 • Wanneer: dinsdag 27 februari 2024 van 12.45 tot 17.15 u.
 • Waar: Karel de Grote Hogeschool, campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs: gratis, incl. koffie en receptie. VOLZET. Mail naar caroline.wygaerts@kdg.be voor een reservatie op de wachtlijst.

Voor wie?

 • Besturen
 • Algemeen directeurs
 • Coördinerend directeurs
 • Directeurs
 • Beleids- en HR-medewerkers (scholen, besturen, overheden)
 • Pedagogische begeleiders
 • Onderwijsverstrekkers
 • ….

Sprekers

Voorstelling praktijkbrochure en onderzoeksresultaten

 • Hannelore De Greve, Katelijne Barbier en Loth Van Den Ouweland zijn onderzoekers bij het onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs (KdG).
  Zij hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het voeren van een proactief beleid rond (school)leiderschapsopvolging en -ontwikkeling en gingen in gesprek met leraren, directeurs en schoolbesturen uit het Vlaams basisonderwijs. Op deze studiedag stellen ze hun nieuwe praktijkpublicatie voor die inzoomt op het vormgeven van een systematisch en proactief opvolgingsbeleid voor directeurs en gaan ze dieper in op de resultaten van het onderzoek.

Praktijkverhalen

 • Els Mees is medewerker Rekrutering & Selectie en Veronique Verlackt is netwerkdirecteur, beiden werkzaam bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
  Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op een gezamenlijke kijk op aanvangsbegeleiding van schoolleiders en heldere verwachtingen ten aanzien van schoolleiders. Ze zetten hierop in om de retentie van directeurs te verhogen en de job aantrekkelijker te maken. Op deze studiedag zullen ze vanuit hun praktijkervaring vertellen hoe de aanvangsbegeleiding (als onderdeel van het opvolgingsbeleid) vorm heeft gekregen en hoe de beleidskeuzes zich vertaald hebben in de reguliere werking.

 • Sven Van Grembergen is algemeen directeur van basisschool Ursulinen Mechelen en Francis Van Caer is afgevaardigd bestuurder van de scholengroep vzw KITOS (katholieke Scholengroep Regio Mechelen).
  In de scholengroep wordt er o.a. ingezet op het creëren van beleidsteams in de basisscholen en werkt men met teams van pedagogisch en algemeen directeurs. Ook wordt een talentscan ingezet bij kandidaat-directeurs. (Startende) directeurs worden op allerlei manieren ondersteund en begeleid. Sinds er doelbewust op schoolleiderschap wordt ingezet, dienen er zich veel meer (interne en externe) kandidaten aan voor de functie van directeur én blijven directeurs ook in dienst.

Paneldebat

In het paneldebat wordt er ingegaan op enkele discussiepunten rond het directeurstekort en duurzaam opvolgingsbeleid. De panelleden zijn:

 • Hilde Lesage is afdelingshoofd van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Overheid.
 • Lieve Desplenter is voorzitter van het schoolbestuur bij Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (KOBA) Metropool.
 • Tinneke Verschoren is coördinerend directeur Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA) Basisonderwijs.
 • Veerle Scheirs is werkzaam bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zetelt in het leerteam leiderschap.
 • Wouter Schelfhout is voorzitter van de onderzoeksgroep Didactica (Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen). Hij is ook voorzitter van de professionele leergemeenschap 'schoolbeleid' van het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO). 

Meer info

Heb je nog vragen? Mail naar caroline.wygaerts@kdg.be

Volzet

Stuur een mailtje naar caroline.wygaerts@kdg.be voor een plaats op de wachtlijst.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij KdG Research bijvoorbeeld terecht voor:

 • Onderzoeksdata en expertise die antwoorden bieden op jouw praktijkvragen.
 • Tools die je direct kunt toepassen in je bedrijf of organisatie.
 • Bijscholingen en een netwerk van experten.
 • Onderzoek, advies en begeleiding op maat van jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend