eHealth en persoonsgerichte zorg bij dementie in woonzorgcentra

Studienamiddag op donderdag 17 mei 2018

 • Op onze studienamiddag willen we aantonen hoe zorginnovatie en eHealth een rol kunnen spelen om personen met dementie in woonzorgcentra persoonsgericht te benaderen en verzorgen.

Context

Vlaanderen telt 122.000 personen met dementie, waarvan een derde in een woonzorgcentrum verblijft. Het aantal personen met dementie zal de komende decennia verdrievoudigen. Meer dan 90% van personen met dementie vertoont tijdens het ziekteproces gedrags- en psychologische symptomen, zoals fysieke agressie, roepgedrag ...

Onderzoek toont dat het toepassen van een persoonsgerichte en niet-medicamenteuze behandeling effectief is om gedrags- en psychologische problemen bij personen met dementie te verminderen. Persoonsgerichte zorg heeft ook een  positieve invloed op de prestaties en werkvoldoening van professionele zorgverleners. Ten slotte schatten bewoners en familieleden de kwaliteit van zorgen hoger in bij zorginstellingen die meer persoonsgericht werken.

Zorgverleners geven echter aan dat ze handvatten missen om deze persoonsgerichte zorg en niet-medicamenteuze interventies systematisch toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Nog vragen?

Programma

 • 13.00 - 13.30 u.: Onthaal & registratie
 • 13.30 - 13.35 u.: Verwelkoming door plaatsvervangend hoofd Expertisecentrum Psychisch Welzijn in de Patiëntenzorg, Kim Van Hoof
 • 13.35 - 13.55 u.: 'Dementie & de uitdagingen voor onze maatschappij' door Herlinde Dely van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
 • 13.55 - 14.15 u.: 'Het effect & het nut van persoonsgerichte zorg en niet-farmacologische interventies bij personen met dementie' door Peter Van Bogaert van Universiteit Antwerpen
 • 14.15 - 14.35 u.: 'De mogelijkheden van ehealth' door Tom Braeckeleirs van Bluehealth Innovation Center
 • 14.35 - 14.55 u. : Pieter Kelber, onderzoeker aan het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in de Patiëntenzorg sluit af met een lezing over ePresto
 • 15.00 - 15.15 u. : Koffiepauze
 • 15.15 - 17.00 u. : Break-out sessions in kleinere groepen:
  • Teaser 'Agressie bij dementie – Onbegrepen gedrag beter leren begrijpen' begeleiding door Michèle Van Rompaey, Pieter Kelber, onderzoekers expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg & Raf De Bruyn, praktijklector opleiding Verpleegkunde
  • Teaser User Stories 'Hoe kunnen we het eZorgdossier meer persoonsgericht maken?' door Birgit Kerstens, onderzoekster aan het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in de Patiëntenzorg, Herwig De Smet, docent en onderzoek aan KdG bij studiegebied Management & Technologie & Wouter Deketelaere, Docent Toegepaste Informatica

Voor wie

Dit initiatief richt zich tot het hoger- en middenkader in de woonzorgsector, tot de IT-sector, softwarebedrijven en projectpartners.

Praktisch

 • Waar: Campus Zuid, Brusselstraat 45 2018 Antwerpen
 • Wanneer: donderdagnamiddag 17/05/2018
 • Deelnameprijs:
  • Professioneel tarief: 55 euro
  • Voordeeltarief voor projectpartners: 27,50 euro
De inschrijvingen zijn afgesloten op 14/5