Formatieve evaluatie binnen Moderne Vreemde Talen

Bijscholing op woensdag 21 februari, van 9.30 tot 12.45 u. (VOLZET)

 • Formatieve evaluatie in de taalles is essentieel omdat het zowel leerlingen als leerkrachten een duidelijk zicht geeft op het (taal)leerproces. Op die manier kan dat proces snel bijgestuurd en verbeterd worden.
 • Tussentijds evalueren tijdens het leren en feedback geven, dragen bij aan een effectievere taalverwerving en een verbetering van de communicatievaardigheden en zelfsturing bij leerlingen.

Het talenonderwijs in het secundair onderwijs staat tegenwoordig voor een aantal belangrijke uitdagingen. Leerlingen vertonen een dalende taalvaardigheid, er is een groeiend (taal)lerarentekort en de instroom in talenopleidingen daalt. Ook de nieuwe minimumdoelen en leerplannen vragen om een nieuwe blik op onze huidige onderwijspraktijk.

Al deze uitdagingen leggen een duidelijke behoefte bloot aan vernieuwing in het evalueren van taalvaardigheid en het ondersteunen van het taalleerproces in het secundair onderwijs.

Ga je mee met ons aan de slag?

Deze navorming is VOLZET.

Nog vragen? caroline.wygaerts@kdg.be

Praktisch

 • Wanneer: woensdag 21 februari 2024.
 • Waar: KdG Campus Zuid: Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs: 20 euro. Inschrijven kan tot en met 14/2.

Programma

 • Een zicht op de eigen evaluatiecyclus
 • Naar een evaluatiebeleid dat het taalleerproces ondersteunt
 • Wat is formatief evalueren?
  • Het leren zichtbaar maken
  • Het leren bijsturen
  • Leren in een veilig en stimulerend leerklimaat
 • Hoe kan je formatief evalueren in de taalles? Aan de slag!
 • De link tussen formatieve evaluatie en differentiatie
 • Mogelijkheden voor de eigen klas-/schoolpraktijk
 • Delen van good practices

Doelstellingen

Na het volgen van deze bijscholing:

 • kan je je eigen evaluatiecyclus binnen je taalvak in kaart brengen;
 • kan je het verschil tussen formatief en summatief evalueren bespreken en voorbeelden aanhalen;
 • kan je de aangereikte werkvormen inzetten of vertalen naar de eigen klascontext;
 • kan je het (taal)leerproces van je leerlingen bijsturen op basis van formatieve resultaten;
 • kan je met je vakgroep het huidige evaluatiebeleid aanpassen om het taalleerproces van leerlingen beter te ondersteunen.

Voor wie

 • Leerkrachten Moderne Vreemde Talen (Engels, Frans, Duits, Spaans …) van de 1e t.e.m. de 3e graad van alle finaliteiten.
 • Vakhoofden MVT.

Geen voorkennis vereist.

Het team

Het traject wordt gegeven door een team van ervaren docenten.

 • Joëlle Verelst is docent Frans binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) en onderzoeker binnen het onderzoekscentrum Toekomstgedreven onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool. Haar expertise situeert zich vooral binnen het domein vreemdetalendidactiek, de integratie van ex-OKAN-leerlingen in het regulier (talen)onderwijs en het ontwikkelen van didactisch materiaal. Daarnaast geeft ze ook nog Spaans in het secundair onderwijs. Eerder was ze leerkracht Frans in het secundair onderwijs in de Antwerpse grootstedelijke context en docent Spaans in het volwassenenonderwijs.

 • Lien Fret is docent vakdidactiek moderne vreemde talen (MVT) in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs (VEBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Daarnaast is ze onderzoeker in het onderzoekscentrum Toekomstgedreven onderwijs, voornamelijk binnen de onderzoekslijn ‘ondersteuningsnoden van leerlingen in de grootstad’. Haar expertise situeert zich vooral rond taalontwikkeling en -stimulering, zowel binnen de school als erbuiten. Eerder was ze leerkracht Nederlands, Engels en OKAN/NT2 in het secundair en het volwassenenonderwijs.

De inschrijvingen zijn afgesloten op 29 januari 2024