Geef kleuters inspraak bij het inkleuren van je thema’s

Navorming Kleuteronderwijs op maat

  • Hoe geven peuters én kleuters inhoudelijk mee vorm geven aan een thema of project dat ze zelf gekozen hebben?
  • Hoe de brede diversiteit in je klas benutten als kracht?
  • Hoe stille kinderen een stem geven?

Onze hogeschool ontwikkelde samen met een groep ervaren kleuteronderwijzers een nieuwe doeltreffende aanpak  om alle kinderen (2,5- tot 5-jarigen) warm te maken voor een thema en ze te laten participeren aan de opbouw en planning. Ook voor kinderen met weinig spreekdurf en/of taal.

Daag jezelf uit en maak eens tijd voor een verkenning van het thema mét je kleuters? Welke ideeën brengen zij binnen? Hoe beleven zij de thema’s? Door je kleuters een stem te geven raak je als leerkracht geïnspireerd en neem je actief kennis van de beginsituatie van je groep. Samen kleur geven aan activiteiten en benoemen wat ze willen beleven, ervaren en ondernemen tijdens de themaweken. Jonge kleuters tonen dit aan de hand van vrij spel.

Door je kleuters meer autonomie en inspraak te gunnen, kom je te weten waar kinderen van dromen en oogst je meer betrokkenheid.
In deze vorming bieden we concrete handvaten waarbij we vertrekken vanuit enkele praktijkvoorbeelden. Verrassend hoe jonge kinderen anders kijken naar de werkelijkheid en hoe ze je thema een nieuwe wending geven!

Verwacht tijdens deze sessie uniek beeldmateriaal uit de kleuterklas én handige tips om samen op themaverkenning te vertrekken met je groep.

 

 

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten kleuteronderwijs
  • Lesgever: Jo Van de Weghe

  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: 3 u.
  • Aantal deelnemers: Max. 25

Contact en inschrijven