Growth Mindset

Navorming onderwijs

Carol Dweck ontwikkelde de afgelopen jaren een motivatietheorie die op korte tijd in heel wat verschillende sectoren erg populair werd. Het principe van de growth mindset beschrijft hoe leerlingen en leraren hun leren benaderen op een groeigerichte manier. Als leren op deze manier wordt benaderd, stimuleren we zelfwerkzaamheid bij leerlingen, en organiseren we het leren op een positieve en ontwikkelingsgerichte wijze. Zowel leerlingen die heel hoog scoren als leerlingen die niet voldoen aan de normen worden uitgedaagd om te groeien op een ambitieniveau dat realistisch is voor elk van hen. Dwecks mindsettheorie vormt een basiskader voor gedifferentieerd onderwijs en is toepasbaar in alle onderwijscontexten.

In deze sessie bespreken we de basis van Dwecks theorie en gaan we diep in op wat deze theorie kan betekenen voor een school en haar organisatie. We verkennen enkele voorbeelden van scholen die Dwecks theorie gebruiken om hun onderwijs vorm te geven.

Praktisch

  • Voor wie: Iedereen met onderwijsopdracht of zorgopdracht op school
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Hoe lang: 2 u.
  • Prijs: Op vraag
  • Aantal deelnemers: Min. 20, max. 100

Contact en inschrijven