Hoe pragmatisch omspringen met GDPR / AVG binnen een kmo of vzw?

Navormingstraject (5 sessies) op dinsdagnamiddag 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 en 8/1

GDPR/AVG legt een aantal verplichtingen op aan elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, of het nu in het kader van klant-, leveranciers- en/of personeelsbeheer is. Transparantie m.b.t. de verwerkingen van persoonsgegevens is noodzakelijk en de betrokkenen beschikken over een aantal rechten zoals inzage, correctie ... Naast de verantwoordingsplicht ontstaan er ook bijkomende verplichtingen bij incidenten zoals een datalek. Geen enkele organisatie die persoonsgegevens gebruikt, kan onwetendheid inroepen t.a.v. de nieuwe privacy-verplichtingen.

Deze bijscholing is gericht op elke persoon binnen een organisatie (kmo, vzw ...) die op een of andere manier een verantwoordelijkheid draagt m.b.t. gegevensbescherming en/of privacy. De meeste organisaties hebben geen Data Protection Officer (DPO) nodig, maar moeten wel voldoen aan de bepalingen van GDPR/AVG. Zij hebben o.a. een aanspreekpunt nodig om bijvoorbeeld de rechten van individuen (data subjecten) te kunnen respecteren en om intern het werken met persoonsgegevens in goede banen te leiden. Op het einde van de lessenreeks beschikt elke deelnemer over een basiskennis die hem/haar in staat stelt om de op een pragmatische manier om te springen met GDPR/AVG binnen zijn/haar organisatie.

GDPR navormingstraject

Programma

Sessie 1: Mijn bedrijf en GDPR: een 360° kijk

Dinsdag 27 november 2018

 • Wat is GDPR/AVG?
 • Heeft GDPR/AVR betrekking op mijn bedrijf/activiteiten?
 • Wat zijn de basisprincipes van GDPR?
 • Wie speelt een rol bij GDPR/AVG?
 • Wat zijn de kernaspecten van GDPR/AVG?
 • Hoe een regulering naleven
 • Wanneer is mijn bedrijf een verwerkingsverantwoordelijke, een verwerker, een ontvanger?

Sessie 2: De hoeksteen van mijn GDPR implementatie

Dinsdag 4 december 2018

 • Wat is een Register van de verwerkingsactiviteiten?
 • Wie moet er een Register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden en waarom?
 • Wat moet er allemaal in een Register van de verwerkingsactiviteiten zitten?
 • Welke oplossingen bestaan er voor het Register van de verwerkingsactiviteiten?
 • Hoe gedetailleerd moet het Register van verwerkingsactiviteiten zijn?
 • Een Register van de verwerkingsactiviteiten op maat van mijn bedrijf.

Sessie 3: Extern en intern communiceren in het kader van GDPR

Dinsdag 11 december 2018

 • Waarom, wanneer en hoe extern communiceren?
 • Wat is een privacyverklaring en wat hoort daar in te staan?
 • Wat te doen bij een datalek?
 • Wanneer komt mijn bedrijf in contact met data subjecten?
 • Waarom, wanneer en hoe intern communiceren?
 • Moet mijn interne policy worden aangepast en zo ja, in welke richting?

Sessie 4: Rechten van data subjecten respecteren

Dinsdag 18 december 2018

 • Welke rechten hebben data subjecten?
 • Hoe absoluut zijn deze rechten?
 • Hoe kunnen procedures mij hierbij helpen?

Sessie 5: Goede afspraken maken goede vrienden

Dinsdag 8 januari 2018

 • Tussen welke partijen dient er een verwerkingsovereenkomst opgesteld worden?
 • Wie moet het initiatief nemen?
 • Wat is de inhoud van een verwerkingsovereenkomst?
 • Wat te doen wanneer een verwerker geen verwerkingsovereenkomst wenst te ondertekenen?
 • Wat te doen met cloud verwerkers?

Voor wie

Verantwoordelijken voor de gegevensbescherming en/of privacy, aanspreekpunt en/of contactpersoon mbt gegevensbescherming, zaakvoerders ... in een kleine tot middelgrote organisatie (kmo, vzw ...)

Praktisch

 • Waar
  Campus Groenplaats, Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
 • Wanneer
  5 dinsdagnamiddagen van 14 tot 16.
  Het is enkel mogelijk om aan het volledige traject deel te nemen.
  Data: 27 november, 4 december, 11 december, 18 december 2018 en 8 januari 2019.
 • Attest
  Aan het einde van de 5 sessies ontvangt u eens attest van deelname.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 200 euro per persoon incl. catering en digitale syllabus (wordt voor aanvang doorgestuurd).
 • Kmo-portefeuille
  De Karel de Grote Hogeschool is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de kmo-portefeuille (opleidingscheques voor werkgevers). Subsidieaanvraag dient ten laatste 14 dagen na aanvang van de navorming te gebeuren via het Agentschap Innoveren en Ondernemen. (erkenningsnummer Karel de Grote Hogeschool: DV.0101541). Meer info ...

Inschrijvingen worden afgesloten op 20 november 2018

Meer info: