Je werkt nooit met het kind of de jongere alleen

Navorming Kleuter- en Lager onderwijs

Het kind brengt/de jongere altijd het gezin mee naar de klas, men spreekt over loyaliteit en het contextuele denken. Hoe zie je dat, waar zitten de valkuilen, waar hou je rekening mee en hoe handel je?

We bekijken de inzichten van het contextuele denken, leren wat nieuwe begrippen maar vertalen vooral door naar de schoolpraktijk. Het contextuele denken staat aan de poort van het onderwijs en is het fundament voor goede leerzorg en zelfs voor goed onderwijs.

Deze sessie bevat veel interactie en bespreking van praktijk aan de hand van casussen. We bouwen naar een exemplarische ‘kijkwijzer rapporten’ voor de eigen klas-of schoolpraktijk.

Meer info en inschrijven:

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Tijdsduur: 3 u.
  • Prijs: 550 euro
  • Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers