Kindgericht evalueren en rapporteren

Navorming Lager onderwijs

  • Toetsen om te evalueren of toetsen om te motiveren?
  • Hoe kijk jij naar kinderen en welke vaardigheden staan centraal in het onderwijs van de 21e eeuw?

In deze vorming staan we stil bij hoe je de totale leerling in kaart kan brengen, hoe permanente evaluaties een examenweek kunnen vervangen. We geven kinderen meer inspraak in hun leerproces en nemen persoonlijke groei mee tijdens de kind-gesprekken. Durf je huidig puntenrapport en evaluatiesysteem grondig te evalueren en ga mee op zoek naar een krachtig, hedendaags groeirapport waarbij een portfolio en effectieve feedback centraal staan. Ga deze uitdaging aan!

Meer info en inschrijven:

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten Lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Tijdsduur: 3 u.
  • Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers