Krachtig leren creëren

Studienamiddag op 6 februari 2019

 • Hoe kan je als onderwijsprofessional in het basisonderwijs kinderen in hun kracht plaatsen?
 • Wanneer ontstaat krachtig leren en ontwikkelen?

De lerarenopleiders van de Karel de Grote Hogeschool bundelen een praktijkgericht aanbod dat wil inspireren en enthousiasmeren met een duidelijke focus op toepasbare methoden en kaders waarmee je als professional aan de slag kan.

Programma

 • 13.30 - 14.00 u.: onthaal & registratie
 • 14.00 - 14.15 u.: verwelkoming
 • 14.15 - 17.00 u.: workshopsessie (op basis van je persoonlijke keuze)

Workshops

 • Selecteer 3 workshops uit onderstaand aanbod.
 • Iedere deelnemer volgt 1 workshop.
 • Wij houden zoveel mogelijk rekening met je persoonlijke keuze.

Workshop 1: sprekend leren

Ria Van den Eynde, lerarenopleider lager onderwijs

Hoe kunnen leerlingen beter in een groepswerk samenwerken en echt van elkaar leren?
Het antwoord schuilt in hun taalgebruik.
‘Exploratief’ met elkaar leren praten is een eenvoudig in te slijpen techniek .
Vanuit beeld - en lesmateriaal maken jullie kennis met de concrete aanpak hiervan in de les. Verder gaan we aan de slag met werkvormen* die exploratief met elkaar overleggen uitlokken.
*Voor deze workshop wordt aan de deelnemers gevraagd om een lesonderwerp met eventuele handleiding , werkblaadjes en extra info mee te brengen om te verwerken tot  een ‘exploratief groepswerk’.

Workshop 2: ergonomie op school, naar meer comfort en meer bewegen

Sabine De Bruycker, lerarenopleider kleuter- en lager onderwijs

In deze workshop voor leerkrachten en directies lager onderwijs krijg je handvaten om het comfort en de gezondheid van je leerlingen in kaart te brengen en te verhogen, op school- en op klasniveau.
We buigen  ons eerst over de ergonomische noden in een school. We kijken hoe aan deze principes tegemoet gekomen wordt op vlak van klasschikking, meubilair, geluid en verlichting.
In tweede instantie reiken we tips aan om je onderwijs beweeglijker te maken. We beogen meer rendement en minder zituren aan de hand van zitvarianten en activerende werkvormen.
Een handelingsplan wordt in grote lijnen voorgesteld zodat je de ideeën dadelijk in  je praktijk kan toepassen.

Workshop 3: theologiseren met kinderen

Elisa Geykens, lerarenopleider lager onderwijs

Kinderen verwonderen zich op een onbevangen wijze over het leven zoals zich dat aan hen voordoet. Zij stellen allerlei vragen. We staan er niet altijd bij stil dat er tussen de zee van vragen waar kinderen mee komen, grote levensvragen verborgen kunnen zitten.
Recent onderzoek wijst uit dat kinderen hier niet alleen op een filosofische manier over nadenken. Zij leggen ook een uitgesproken theologische belangstelling aan de dag. Leer ‘theologiseren met kinderen’ kennen als een vorm van geloofscommunicatie waarbij je kinderen uitdaagt en aanzet tot nadenken over zichzelf, anderen, de wereld en God.

Workshop 4: spelen met toeval

Marian Lesage, lerarenopleider lager onderwijs

…of hoe je vanuit een gek kleifiguurtje komt tot muzische verbeelding.
Een actieve workshop waarbij we de handen vuil maken, de geest vrij en met spetterende, out of the box ideeën jouw leerlingen creatief binnenstebuiten keren.

Workshop 5: "goed begonnen is half gewonnen!" 

Annelies Magerman, lerarenopleider lager onderwijs

Zou het niet fantastisch zijn als je ervoor kon zorgen dat leerlingen al een mondje Frans spraken nog voor ze in het vijfde leerjaar zitten? Wordt het niet nog beter als je kon bewerkstelligen dat leerlingen uitkijken naar lessen Frans, omdat ze de liefde voor de taal met de paplepel ingegeven krijgen?
Doelstellingen:

 • Je maakt kennis met de basisprincipes van taalinitiatie.
 • Je leert een aantal materialen kennen die bruikbaar zijn voor taalinitiatie en krijgt ook tips om zelf materiaal te maken.

Deze nascholing richt zich tot alle onderwijzers in het lager onderwijs die interesse hebben om spelenderwijs Frans aan te leren aan kinderen van de eerste en tweede graad en er nog weinig over weten.

Workshop 6: werken aan een goede werkhouding

Kristel Verrelst, lerarenopleider lager onderwijs

De 4 beertjes ... wie kent ze niet ?
In de meeste scholen hangen ze wel hier of daar aan de muur. Maar hoe breng je ze aan?
En wat doe je als jouw leerlingen nog net iets te jong zijn om er al mee aan de slag te gaan en je toch met je handen in je haar zit met al die kinderen met aandachtsproblemen in jouw klas?
In deze sessie leer je, al doende, hoe je in 16 lesmomenten van 25’ kan werken aan een goede werkhouding, om daarna over te gaan tot de implementatie van de zelfinstructiemethode van Meichenbaum ('de 4 beertjes').

Workshop 7: schrijfmotoriek

Cathy Crabbe, lerarenopleider lager onderwijs

Leren schrijven, een droom van elk kind! Tot het zover is, en kinderen na enkele dagen reeds zwoegen en zweten om die moeilijke letters op papier te zetten! Is je kleuter hier klaar voor?
Welke motorische en neurologische stappen moet een kind doorlopen hebben om met deze topsport, wat schrijven toch wel is, te kunnen beginnen?
We bespreken de grote motorische ontwikkelingslijnen, met voldoende aandacht voor ontwikkeling van lateralisatie, pengreep en fijne motoriek. Als tweede deel van deze workshop kan je in samenspraak met de docent kiezen voor observaties van het schrijfproces: waar let je op als kinderen leren schrijven? Of een demonstratiekoffer vol leuke spullen en spelletjes om de fijne motoriek te stimuleren.

Workshop 8: beweging als middel ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kleuters

Dieter Dierckx, lerarenopleider kleuteronderwijs

Voelen de kinderen van jouw klas zich minder in hun vel? Hangt de groep niet aan elkaar? Wordt er gepest?
Via deze workshop krik je het persoonlijk welbevinden van kinderen op door middel van bewegen. Maak kennis met Sherborne, stoeispelen, yoga, mindfulness, massage, …
en creëer een positief klasklimaat met cohesie en groepsdynamiek. We gaan praktisch aan de slag en ontdekken, ervaren dit zelf.

Workshop 9: aan de slag met de componenten van levensbeschouwelijke religieuze groei in de kleuterklas

Liesbeth Kustermans, lerarenopleider kleuteronderwijs

De componenten van levensbeschouwelijke religieuze groei integreren in een BC is niet altijd eenvoudig. Tijdens deze sessie maken we tijd om met een Zill-bril stil te staan bij de inhoud van de verschillende componenten en de verwachtingen die hieraan verbonden zijn.
We maken tijd om samen aan de slag te gaan en ons te laten inspireren door Bijbelse verhalen en mooie prentenboeken.
We leren van elkaar zodat we met frisse ideeën naar onze klas kunnen trekken.

Praktisch

 • Datum: woensdagnamiddag 6 februari 2019 van 13.30 tot 17 u.
 • Locatie: KdG Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Deelnameprijs: 45 euro

Inschrijvingen worden afgesloten op 30/01/19.

Meer info:

De lerarenopleiding biedt ook navormingen op maat van jouw school aan. Bekijk ons volledig aanbod en neem contact op met farrah.daponte@kdg.be.