Leerkracht @ 2020 = JIJ! Krachtig blijven leren

Studiedag op 7 mei 2019

Ben jij al geüpdatet voor 2020? Vanuit de lerarenopleiding secundair onderwijs zetten we in op sterke leerkrachten die klaar zijn voor het onderwijs van de toekomst. Samen met jou willen we deze ambitie waarmaken. Plug in en laad jezelf op tot 'de leerkracht 2.0'.

Als lerarenopleiders en leerkrachten stellen we ons dezelfde vragen:

 • Hoe kunnen we leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces?
 • Bereiken we alle leerlingen tijdens de les?
 • Hoe bevorderen we het leren van leerlingen door in te zetten op een krachtige feedbackcultuur?

Vaak bieden innoverende methodieken een antwoord, maar hoe brengen we ze in praktijk?

Aan de hand van resultaten uit praktijkonderzoek en good practices van docenten en studenten zetten we je verder op weg.

Programma

 • 09.00 - 09.30 u.: onthaal & registratie met koffie
 • 09.30 - 09.45 u.: verwelkoming en introductie door Tinne Auwerkerken, opleidingshoofd Professionele Bachelor Secundair Onderwijs aan KdG
 • 09.45 - 11.00 u.: plenaire lezing `duurzaam onderwijs´ door Kris Van den Branden, hoogleraar taalkunde en lerarenopleider aan KU Leuven
 • 11.00 - 11.30 u.: pauze
 • 11.30 - 12.30 u.: onderzoeksworkshop 60 min. (o.b.v. je persoonlijke keuze bij online inschrijving)
 • 12.30 - 13.30 u.: broodjeslunch & netwerkmoment
 • 13.30 - 15.45 u.: praktijkworkshop 120 min. (o.b.v. je persoonlijke keuze bij online inschrijving)
 • 15.45 - 16.30 u.:  netwerkreceptie en rondleiding campus Zuid   

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot leerkrachten in het secundair onderwijs en studenten.

Workshops

 • Selecteer telkens 1 workshop uit elke reeks.
 • Deelnemers volgen 2 workshops (een workshop in de voormiddag en een workshop in de namiddag). Studenten kunnen enkel deelnemen in de namiddag.
 • De onderzoeksworkshops (reeks 1) worden in de voormiddag aangeboden en duren 60 min. De praktijkworkshops (reeks 2) worden in de namiddag aangeboden en duren 120 min. 
 • Let op: je keuze kan niet meer gewijzigd worden na online inschrijving.

Reeks 1: onderzoeksworkshops (voormiddag)

Selecteer 1 workshop uit de 3 onderstaande workshops.

Workshop 1: Formatieve evaluatie in het talenonderwijs

Tussentijds resultaten van leerlingen in kaart brengen, duidelijk maken hoe ver leerlingen staan in hun leerproces en zorgen voor goede feedback. Dat is de kern van formatieve evaluatie. Een belangrijk aspect van het lesgeven maar nog steeds een uitdaging in het onderwijs.

Een team van lectoren ontwikkelde in samenwerking met taalleerkrachten secundair onderwijs een toolbox formatieve evaluatie voor het modernevreemdetalenonderwijs. Tijdens deze workshop maak je kennis met onze toolbox en bespreken we hoe de toolbox door middel van een actieonderzoek tot stand is gekomen.

Max. 40 deelnemers.
Begeleiding door Debbie De Neve, onderzoeker en lector pedagogisch-didactische lijn.

Workshop 2: Historisch leren denken

De nieuwe eindtermen geschiedenis zijn opgebouwd rond één centraal idee: leerlingen leren historisch te denken. Op KdG doen we onderzoek naar hoe je dat concreet in de les geschiedenis kan aanpakken. We ontwerpen hulpmiddelen waarmee het plannen van lessen in functie van de eindtermen makkelijker wordt. In deze bijdrage maak je kennis met de taxonomie voor historisch denken en delen we voorbeelden van hoe studenten uit de lerarenopleiding hun leerlingen historisch leren denken.

Max. 40 deelnemers.
Begeleiding door Wouter Smets, onderzoeker en lector pedagogisch-didactische lijn.

Workshop 3: Brug leggen tussen leren buiten en binnen de school

De Schola-tool, het resultaat van een Erasmus+ project, is een instrument dat leraars, leerlingenbegeleiders… op school kunnen gebruiken om zicht te krijgen op de competenties die leerlingen buiten de school ontwikkelen. We willen de brug maken tussen het leren buiten de school en het leren binnen schoolverband. Door in kaart te brengen wat jongeren buiten de klas doen en leren, proberen we enerzijds een hechtere band met de leerlingen op te bouwen. Anderzijds willen we deze leerlingen zelf bewust(er) laten worden van hun competenties en sterktes en hoe deze in te zetten in schoolverband. De Schola-tool is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die het niet makkelijk hebben op school (vroege schoolverlaters), maar kan in principe gebruikt worden voor alle leerlingen in het secundair onderwijs. In de workshop onderzoeken we meer concreet deze aanpak en gaan we op zoek naar wat dit kan betekenen voor ons als lerarenopleiders.

Max. 40 deelnemers.
Begeleiding door Sofie Peetroons, lector pedagogisch-didactische lijn.

Reeks 2: praktijkworkshops (namiddag)

Selecteer 1 workshop uit de 9 onderstaande workshops.

Workshop 4: Problem-solving met LEGO Education

Jongeren en leerkrachten klaarstomen voor de toekomst betekent inzetten op probleemoplossend denken waarbij vooraf betreden paden achtergelaten worden en creativiteit meer vrijheid krijgt in de lessen. Op welke manier ontwerpen we krachtig onderwijs waarbij jongeren hun 21ste-eeuwse competenties ontwikkelen en toch de verbanden met de leerprogramma’s gerespecteerd worden?
Welke (nieuwe) rol neemt de leerkracht hierbij in?
Het LEGO Education-materiaal biedt naast hard- en software ook didactische contexten aan waarin deze onderwijsuitdagingen gerealiseerd kunnen worden.

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Philippe Bastiaenssens, lector natuurwetenschappen en coördinator KdG LEGO Education Innovation Studio.

Workshop 5: Lichamelijke opvoeding als bindmiddel van sleutelcompetenties

Lichamelijke opvoeding kan een belangrijke rol spelen in het verwerven van de sleutelcompetenties over de vakken heen. Bewegen in de les lichamelijke opvoeding is niet enkel een doel maar ook een middel om leerinhouden en competenties uit andere vakken aan te brengen, en het leerproces daarvan te stimuleren. Twee derdejaarsstudenten onderzochten hoe natuurwetenschappen en Frans geïntegreerd kunnen worden in de lessen lichamelijke opvoeding. Vanuit hun ervaring leggen ze uit wat de sterktes en valkuilen zijn om doelstellingen over het muurtje heen te kunnen realiseren. Daarnaast worden tips meegegeven om deze frisse kijk op het vak mogelijk te maken.

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Wouter Bernaerts, lector lichamelijke opvoeding en pedagogisch-didactische lijn.

Workshop 6: Naar een duurzaam taalonderwijs: Nederlands

In deze actieve workshop krijg je heel wat tips & tricks om je taallessen Nederlands interactiever en duurzamer te maken. We delen graag met jullie ons kant-en-klaar materiaal over eenvoudig differentiëren, het creëren van authentieke contexten, formatieve evaluatie en activerende en ludieke spelvormen … Voor Nederlands duiken we ook de nieuwe Legostudio in om de pedagogische mogelijkheden van de bekende blokjes te ontdekken.

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Tomas Fabry en Tom Venstermans, lectoren Nederlands.

Workshop 7: Naar een duurzaam taalonderwijs: Engels

In deze actieve workshop krijg je heel wat tips & tricks om je taallessen Engels interactiever en duurzamer te maken. We delen graag met jullie ons kant-en-klaar materiaal over eenvoudig differentiëren, het creëren van authentieke contexten, formatieve evaluatie en activerende en ludieke spelvormen… Ook voor Engels duiken we de nieuwe Legostudio in om de pedagogische mogelijkheden van de bekende blokjes te ontdekken.

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Ward Bal, Hilde Vanachter en Mark Van Dongen, lectoren Engels.

Workshop 8: Naar een duurzaam taalonderwijs: Frans

In deze actieve workshop krijg je heel wat tips & tricks om je taallessen Frans interactiever en duurzamer te maken. We delen graag met jullie ons kant-en-klaar materiaal over eenvoudig differentiëren, het creëren van authentieke contexten, formatieve evaluatie en activerende en ludieke spelvormen…

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Joke De Geyter en Joëlle Verelst, lectoren Frans.

Workshop 9: YES, they can! Activering en zelfsturing binnen M&M

Leerlingen motiveren, actief aan het werk zetten en ook nog eens rekening houden met individuele leernoden. Onmogelijk, zeg je? Niet voor onze studenten. Zij leerden een waaier van methodes die ze inzetten om tot krachtig leren te komen.  In deze workshop focussen we op activering en zelfsturing. We werken met praktijkvoorbeelden en uitgewerkte materialen van de studenten geschiedenis, godsdienst, economie en PAV.

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Lies Vercauteren, lector geschiedenis.

Workshop 10: 'PKV + CIS = UDL²'

We tellen 174 verschillende nationaliteiten in ons bruisend Antwerpen. Achter elke deur een ander verhaal. Wat is jouw verhaal? De studenten van het vak Project Kunstvakken ontwikkelden vorig jaar een muzisch-creatief spel rond burgerschap genaamd 'De Verbinding'. Burgerschap is één van de nieuwe transversale eindtermen. In de workshop testen we het spel. We bekijken hoe culturele vaardigheden en cultuurdragers kansen bieden, in de context van UDL. Hoe kan deze aanpak bijdragen tot het transversaal leren in verschillende vakken?

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Ilse Van den Bogaert, lector project kunstvakken, grafiek.

Workshop 11: 'PO + CIS = UDL²'

n deze workshop bekijken we hoe je leerlingen verantwoordelijk kan maken in hun eigen creatief proces. De hulpmiddelen die we hiervoor gebruiken zijn de beeldaspecten, een didactische flowchart en nieuwe media. Hierbij blijven we steeds de volgende vragen in ons achterhoofd houden: hoe kan je het plezier in zelfstandig ontwerpen vergroten en stimuleren? Hoe houd je de opdrachten zo laagdrempelig mogelijk? Plastische Opvoeding is net een vak waar we hierin kunnen vernieuwen en de UDL-principes op verschillende manieren kunnen integreren. Samen bekijken we deze mogelijkheden.

Max. 30 deelnemers.
Begeleiding door Stijn Claikens, lector plastische opvoeding  en project kunstvakken.

Praktisch

 • Datum: dinsdag 7 mei 2019 van 09.00 u. tot 16.30 u.
 • Locatie: campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Tarieven :
  • volledige dag: 90 euro incl. broodjeslunch
  • halve dag: 42 euro excl. broodjeslunch
  • studenten (enkel namiddag): 15 euro excl. broodjeslunch

Inschrijvingen worden afgesloten op 30 april 2019.

De inschrijvingen zijn afgesloten op 24/4

Nog vragen?