Mediationweek Sociaal Werk

Sensibiliseringsactiviteit

Inhoud

Bemiddeling zit in de lift, maar in vergelijking met het aantal rechtszaken blijft het aantal bemiddelingen bescheiden. Wat maakt dat ondanks de voordelen zo weinig conflicten via bemiddeling een oplossing kennen? En wat is er nodig om in het bijzonder maatschappelijk kwetsbaren, die er mogelijks nog meer baat bij zouden hebben, naar een bemiddelaar toe te leiden?

Vandaar de centrale vraag van deze avond: “Hoe kunnen de huidige drempels die verhinderen dat bemiddeling een gelijkwaardige oplossingsweg wordt, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbaren, het best worden gesloopt?”

Deze sensibiliseringsactiviteit wordt georganiseerd in het kader van de tweede nationale Mediationweek door de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool i.s.m. de Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen, Mediation at Work, Mediationlink en de Wetswinkel Antwerpen en met ondersteuning van de Federale Bemiddelingscommissie.

Programma

 • 18u00: Welkomstwoord door Rudy Verhoeven, opleidingshoofd Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool
 • 18u15: Overzicht van relevante, recente onderzoeksresultaten, beleidsvoorstellen en – maatregelen door Wendy Hensen, Universiteit Hasselt
 • 18u45: Panelgesprek onder leiding van Bernard Hubeau, Universiteit Antwerpen
  Panel:
  Tim Wuyts: adjunct-kabinetschef minister van justitie 
  Bart Willocx: voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
  Jos Decoker: voorzitter Magistratuur en Maatschappij
  Mieke Louwette: juriste CAW Oost-Brabant en zelfstandig familiaal bemiddelaar
  Marc Goossens: medewerker Wetswinkel Hasselt
  Christine Vancouillie: bemiddelaar en preventieadviseur Mediationlink
 • 20u15: Een glaasje

Praktisch

 • Datum: dinsdag 17 oktober 2017 van 18-21u
 • Locatie: Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen, Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen
 • Prijs: 25 euro (incl. BTW)

Dit event is door de Federale Bemiddelingscommissie als 2 uren permanente vorming  goedgekeurd in het kader van de permanente vorming voor erkende bemiddelaars.
Vormingsuren voor advocaten werd bij de Orde van Vlaamse Balies aangevraagd.

Editie Gent

Een gelijkaardig initiatief gaat door op maandag 16 oktober 2017 te Gent
Locatie: Rechtbank Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent
Inschrijven kan via: info@schoolvoorbemiddeling.be