Mediationweek Sociaal Werk

Sensibiliseringsactiviteit

Inhoud

Bemiddeling zit in de lift, maar in vergelijking met het aantal rechtszaken blijft het aantal bemiddelingen bescheiden. Wat maakt dat ondanks de voordelen zo weinig conflicten via bemiddeling een oplossing kennen? En wat is er nodig om in het bijzonder maatschappelijk kwetsbaren, die er mogelijks nog meer baat bij zouden hebben, naar een bemiddelaar toe te leiden?

Vandaar de centrale vraag van deze avond: “Hoe kunnen de huidige drempels die verhinderen dat bemiddeling een gelijkwaardige oplossingsweg wordt, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbaren, het best worden gesloopt?”

Deze sensibiliseringsactiviteit wordt georganiseerd in het kader van de tweede nationale Mediationweek door de opleiding Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool i.s.m. de Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen, Mediation at Work, Mediationlink en de Wetswinkel Antwerpen en met ondersteuning van de Federale Bemiddelingscommissie.

Programma

 • 18u00: Welkomstwoord door Rudy Verhoeven, opleidingshoofd Sociaal Werk, Karel de Grote Hogeschool
 • 18u15: Overzicht van relevante, recente onderzoeksresultaten, beleidsvoorstellen en – maatregelen door Wendy Hensen, Universiteit Hasselt
 • 18u45: Panelgesprek onder leiding van Bernard Hubeau, Universiteit Antwerpen
  Panel:
  Tim Wuyts: adjunct-kabinetschef minister van justitie 
  Bart Willocx: voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
  Jos Decoker: voorzitter Magistratuur en Maatschappij
  Mieke Louwette: juriste CAW Oost-Brabant en zelfstandig familiaal bemiddelaar
  Marc Goossens: medewerker Wetswinkel Hasselt
  Christine Vancouillie: bemiddelaar en preventieadviseur Mediationlink
 • 20u15: Een glaasje

Praktisch

 • Datum: dinsdag 17 oktober 2017 van 18-21u
 • Locatie: campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen (aula Parein)
 • Prijs: 25 euro (incl. BTW)

Dit event is door de Federale Bemiddelingscommissie als 2 uren goedgekeurd in het kader van de permanente vorming voor erkende bemiddelaars en de Orde van Vlaamse Balies  geeft 3 opleidingspunten aan de advocaten. Het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen neemt de kosten op zich voor de leden van de rechterlijke orde.

De inschrijvingen zijn afgesloten op vrijdag 13 oktober

Editie Gent

Een gelijkaardig initiatief gaat door op maandag 16 oktober 2017 te Gent
Locatie: Rechtbank Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401 te 9000 Gent
Inschrijven kan via: info@schoolvoorbemiddeling.be