Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding: wat in het onderwijs?

Navorming Kleuter- en Lager onderwijs

Het biologische kerngezin is niet meer alomtegenwoordig. Kinderen vertonen specifiek gedrag gerelateerd aan hun thuissituatie die verwarrend, anders of bijzonder is.

  • Hoe praat je met dit kind/deze jongere?
  • Hoe ver ga je als leerkracht of school in bijzondere thuissituaties?
  • Hoe verzorg je de inschrijvingen om later problemen te voorkomen?

(v)Echtscheidingssituaties krijgen hier ook extra aandacht. In deze sessie bespreken we via interactie enkele casussen. We bouwen naar een exemplarische handvaten voor de eigen klas-of schoolpraktijk.

Meer info en inschrijven:

Praktisch

  • Voor wie: Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
  • Wanneer: Aanbod op maat van school of scholengemeenschap
  • Tijdsduur: 3 u.
  • Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers