Omgaan met meertaligheid in het secundair onderwijs

Vierdelig vormingstraject on campus woensdagvoormiddag

 • In dit nascholingstraject leer je taalbewust en taalversterkend lesgeven.
 • Wat doe je met complexe instructies en vaktaal?
 • Hoe geef je feedback in een meertalige klas? Hoe benut je de talenkennis van je leerlingen om hun taalvaardigheid in het Nederlands te versterken?
 • Welke taal- en woordenschatstrategieën kun je daarbij inzetten?
 • Hoe kun je taalgerichter differentiëren en remediëren?
 • Via een taalkrachtigere didactiek wordt meertaligheid een troef, geen hindernis.

Praktisch

Wanneer

 • Woensdagvoormiddag 17 januari, 31 januari, 6 maart en 20 maart 2024

telkens van 9 tot 12.30 u.

 • Je kan ook opteren om het traject deels te volgen: volg sessie 1 en 2 of  sessie 3 en 4 samen.

Waar

Campus Zuid: Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 

Prijs

 • Het volledige traject: 240 euro per persoon incl. digitale syllabi en catering.

 • Het traject gedeeltelijk volgen? Vorming 1 en 2 of vorming 3 en 4 : 130 euro per persoon incl. digitale syllabi en catering.

Schrijf je in

Programma

Eerste vorming

 • Omschrijving van het begrip meertaligheid en de verschillende varianten
 • Taalontwikkeling bij meertalige kinderen en beïnvloedende factoren
 • Het ijsbergmodel van Cummins en het belang van de thuistaal in de klas
 • Meertaligheid op school: functioneel meertalig leren
 • Bewuster omgaan met school- en vaktaal
 • Mondelinge en schriftelijke instructies geven aan een meertalig publiek

Tweede vorming

 • De expliciete strategie-instructie
 • Gericht(er) differentiëren en remediëren met ex-OKAN-leerlingen/ in heterogene klasgroepen
 • Preteaching en scaffolding als ondersteunende principes
 • Retrieval en spaced practice
 • Feedback geven in een meertalige klas
 • Flexibele leerwegen: wat zijn de mogelijkheden?

Derde vorming

 • Leermateriaal taalvriendelijker maken
 • Luistervaardigheid en begrijpend lezen inzetten in taal- en zaakvakken
 • Woordenschatstrategieën leren hanteren
 • Opdracht: maak een zelfgekozen stukje leerinhoud taalvriendelijker

Vierde vorming

 • Spreek- en schrijfkansen vergroten in taal- en zaakvakken

 • Taalleerstrategieën inzetten

 • Zelfscan taalbewust lesgeven: doe ik het (al) goed?

 • Feedback bij de opdracht, vragen, leestips

Doelstellingen

 • Je ontdekt hoe je taalbewust en taalversterkend kan lesgeven.
 • Je leert instructies en vaktaal aan te passen aan het doelpubliek en actief te verwerken in de lessen.
 • Je gaat op een bewuste manier om met groeigerichte feedback in een meertalige klas.
 • Je leert de talenkennis en het bestaande kennisreservoir van de leerlingen aan te spreken om hun taalvaardigheid in het Nederlands te versterken.
 • Je leert taal- en woordenschatstrategieën in te zetten tijdens de les.
 • Je leert taalgerichter te differentiëren en te remediëren.
 • Je leert spreek- en schrijfkansen optimaal in te zetten binnen zaakvakken.

Voor wie

 • Leerkrachten secundair onderwijs die tijdens hun lessen en in hun lesmateriaal op een positieve en efficiënte manier willen omgaan met de meertaligheid van hun leerlingen.
 • Taalcoaches, coördinatoren taalbeleid, leerlingbegeleiders, vervolgschoolcoaches.

Het team

 • Bert Cruysweegs is docent Nederlands en CLIL (Content and Language Integrated Learning) binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) van de Karel de Grote Hogeschool.
 • Joëlle Verelst is docent Frans en onderzoeker binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) van de Karel de Grote Hogeschool.
meertaligheid secundair