Omgaan met morele stress

Bijscholing op 10 oktober 2023 of 30 april 2024

Verpleegkundigen geven aan dat ze in de dagelijkse praktijk vaak niet de zorg kunnen verlenen die ze zouden willen. Ze worden frequent geconfronteerd met een kloof tussen wat zij beschouwen als goede zorg en de zorg die zij in de praktijk kunnen brengen. Dit zorgt voor moreel belastende situaties en morele stress bij de verpleegkundige.   

Tijdens deze vorming dag maken we in kleine groep (max. 12 deelnemers)  tijd en ruimte maken om ervaringen en casussen omtrent morele stress met elkaar te delen. 

We gaan van start met uitleg te geven over morele stress en morele belasting. Deelnemers brengen vervolgens vrijblijvend eigen ervaringen in. We maken in een zorgzaam klimaat  ruimte voor alle vragen en gevoelens die hiermee gepaard kunnen gaan.

Meer info?

Inschrijven

Praktisch

 • Wanneer
  • Dinsdag 10 oktober 2023 van 9 tot 17 u.
  • Dinsdag 30 april 2024 van 9 tot 17 u.

 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 130 euro per persoon incl. catering en digitale syllabus.

Programma

 • 9.00 u.: Verwelkoming, doelstellingen, agenda en kennismaking
 • 9.45 u.: Theoretisch deel: Wat is morele stress. Oorzaken en gevolgen.
 • 10:45 u.: Pauze
 • 11:00 u.: Toepassing: Invullen van het individueel detectie- en reflectie instrument: morele stress. Bekijken en bespreking van de resultaten.
 • 12.00 u.: Middagpauze
 • 13.00 u.: Op zoek naar (persoonlijke) hulpbronnen die zorgverleners weerbaarder maken tegen het fenomeen morele stress
 • 14.00 u.: Inventariseren van concrete ervaringen bij de deelnemers waar zij morele stress hebben ervaren. Reflectie in groep rond morele stress situaties
 • 15:00 u.: Pauze
 • 15:15 u. Vervolg Reflectie in groep rond morele stress situaties
 • 16:30 u.: Slotbeschouwing

Voor wie

 • Verpleegkundigen uit ziekenhuissector
 • Verpleegkundigen uit woonzorgcentra
 • Thuisverpleegkundigen

Docent

Silvia Peeters is docente binnen de leerlijn functioneren binnen een team van de bacheloropleiding Verpleegkunde aan KdG, psycholoog, intervisor en systeemtherapeut.

Leerdoelen

 • De deelnemers leren de term morele stress en veerkracht kennen.
 • De deelnemers kunnen morele stress bij zichzelf detecteren en kunnen het bespreekbaar maken in groep.
 • De deelnemers krijgen een zicht op hulpbronnen.
 • De deelnemers ervaren de meerwaarde van het bespreekbaar maken van morele stress in groep als hulpmiddel om weerbaarder te worden tegen het fenomeen morele stress.

CanMeds

 • Communicator
 • Samenwerker