Onschuld in de leerzorg: vertrouwen in de leerkracht

Studiedag op dinsdag 27 februari 2018 in Antwerpen

“De kwaliteit van de binding tussen leerkracht en jongeren als fundament van goed onderwijs en  leer-zorg.”

Ieder die betrokken is op onderwijs, is ervan overtuigd dat het onderwijs nog kan groeien in leer-zorg.  Overal wordt gesproken over inclusie denken, verbindend samenwerken, duurzame integratie, de toegankelijke school, redelijke aanpassingen en co-teaching.  Maar er resten veel vragen en we missen het sterkste uitgangspunt nl. de sensitieve en contextuele leerkracht waar de jongere zich aan mag toevertrouwen.

Deze inspiratie namiddag breekt een lans voor een leerzorgkader dat het korte-termijn-denken en pragmatisch denken verlaat en kiest voor een leerzorgkader dat elke jongere, elk  kind en zijn ouders verbindt met de sensitieve leerkracht. Het is ons doel om van het leerzorgkader een wervend project te maken.

OPGELET, NIEUWE DATUM: dinsdag 27 februari 2018!

Inhoud

Professor Herman de Dijn start de dag met een lezing “de Herontdekking van de ziel”.  Na een intermezzo door Jan de Cock nodigen we de workshopbegeleiders uit tot een interactief sofagesprek o.l.v. Soumar Afram waarin we  het centrale thema “Vertrouwen in de leerkracht” vanuit verschillende perspectieven benaderen.

We verkennen de verschillende vraagstukken verder binnen verschillende interactieve gesprekken.

We sluiten af  met een unieke lezing  “Hypes zullen verdwijnen maar de leerkracht blijft bestaan” door Jozef Cavens.

Heel zijn loopbaan vertoefde Jozef Cavens in het eerste leerjaar in Deurne waar hij honderden kinderen leerde lezen en schrijven. Tijdens dit onderwijsparcours verzamelde hij, van over heel de wereld, schrijfschriftjes van kinderen die het schrijfproces aanleerden. Maleisië, Haïti, Congo, Chili, Bhutan, Japan… enz. zijn landen die zijn unieke collectie sieren. Een indrukwekkende verzameling van boekjes die tonen hoe over heel de wereld jongeren worden ingewijd in het lezen en schrijven dankzij de inzet van de leerkracht. Tevens zien we doorheen de kalligrafie en de sierlijke vormgeving hoe kinderen hun eigen identiteit gestalte geven via de lessen van de leerkracht in de wondere wereld van het schrijven.

Jozef heeft zijn prachtige collectie toevertrouwd aan Karel de Grote Hogeschool.

Doelgroep

De studiedag richt zich tot leerkrachten in het onderwijs, directiemedewerkers, studenten & docenten.

Praktische info

 • Wanneer? Dinsdag 27 februari 2018 van 13 t.e.m. 19.30 u. met afsluitende netwerkreceptie
 • Waar? Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Programma

 • 13.00 u.  Warm onthaal & registratie met een kop koffie & thee
 • 13.30 u.  Verwelkoming door Bert Murawski & Leen Stoffels
 • 13.50 u.  Plenaire lezing door Professor Herman de Dijn over `de Herontdekking van de ziel´
 • 14.15 u.  Actueel interactief sofagesprek waaraan alle workshopbegeleiders zullen deelnemen onder leiding van moderator Soumar Afram
 • 15.10 u.  Koffiepauze met een zoetje
 • 15.30 u.  Workshopsessie 1 (op basis van je workshopkeuze)
 • 16.30 u.  Koffiepauze met een zoetje
 • 16.50 u.  Workshopsessie 2 (op basis van je workshopkeuze)
 • 17.50 u.  Koffiepauze met een zoetje
 • 18.10 u. -  19.30 u.  Unieke slotsessie `Hypes zullen verdwijnen maar de leerkracht blijft bestaan´  door Jozef Cavens & netwerkreceptie met variatie aan warme & koude hapjes

Workshops

Je mag  een keuze maken uit onderstaande 8  workshops. Bij de online inschrijving geef je jouw persoonlijke top 3 door. Na de inschrijving is het niet meer mogelijk om de top 3 te wijzigen. Wij houden bij de workshopverdeling zoveel mogelijk rekening met je persoonlijke voorkeurkeuzes. Tijdens het onthaal, woensdagmiddag 27 september 2017, ontvang je jouw persoonlijk programma met de definitieve workshops.

1. Klasmanagement zorgt voor meer gedragsproblemen o.l.v. Filip Morisse

Men spreekt veel over gedragsproblemen in de klas. Gevoelens van onmacht, vertwijfeling, onzekerheid en kwaadheid bij leerkrachten evolueren naar vermoeidheid en verlies van arbeidsvreugde of erger. De vraag om een klasmanagement van aanpak is groot. Filip Morisse vertelt in deze workshop over zijn ondersteuningstraject van begeleiders bij personen met gedragsproblemen. Het resultaat is een ondersteuningsmethodiek die ook helpend zou kunnen zijn voor leerkrachten.  De methodiek is gebaseerd op emotionele ontwikkeling van leerlingen en emotionele beschikbaarheid en mentaliseren van leerkrachten. Dit staat enigszins haaks op een management van beheersende en sanctionerende gedragsaanpak.  Er is wel duidelijk plaats voor helpend begrenzen.

Filip Morisse is orthopedagoog en zorgmanager in Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (Gent).  Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Gent.

2. Veiligheid: de basisvoorwaarde voor onderwijs o.l.v. Bert Murawski

Wij zijn zoogdieren, steeds op zoek naar anderen om ons in het bestaan staande te houden en het richting te geven. Ook kleuters, leerlingen en studenten zoeken leerkrachten om zich ‘veilig’ te ontwikkelen. Recente neurobiologische ontdekkingen geven een boeiend beeld van hoe dit proces verloopt tussen leerkracht en kind. In deze workshop zoomen we in op dit fundament van leerkracht zijn en reiken we aandachtspunten aan om het te ontwikkelen.  Dit gaat niet over louter fysieke veiligheid maar over een motiverend effect dat kinderen aanzet om meer na te denken en te oefenen dankzij de nabijheid van deze onderwijzer. De leerkracht voelt zich er letterlijk goed bij. De basis van goed en zorgzaam onderwijs is de ‘veilige’ binding tussen leerkracht en leerling.  

Bert Murawski, ex-directeur van een scholen buitengewoon onderwijs en praktijklector in de Banaba KDG.

3. Interculturele sensitiviteit of samen handelen bij diversiteit o.l.v. Joris Pauwels

Elke communicatie is intercultureel maar vaak loopt dit toch wel vast. We horen niet meer wat de andere zegt en vertrouwen elkaar vaak niet meer. Ook in het onderwijs waar iedereen zijn zegje wil doen (van minister tot kleuterleider) , zeker in het interculturele debat, komt dit voor. Maar wat bedoelen we dan met cultuur en hoe kunnen we onze communicatie verbeteren? In deze workshop kijken we naar de antwoorden die we uit de literatuur halen (Bennet &  Hofstede) we zoeken naar de verschillen in deze antwoorden en hoe we deze kunnen toepassen op onze eigen visie en ervaringen.

Joris Pauwels is pedagoog en opleidingsmanager van de bacheloropleiding secundair onderwijs van Thomas More Mechelen.

4. De interactie tussen leerkracht en leerling als de centrale uitgangspositie in de school o.l.v. Jantine Spilt

De affectie relatie tussen leerkracht en leerling is het vertrekpunt voor goed onderwijs.  Deze LLR (leerkracht/leerling/relatie) is een multidimensionaal microsysteem dat heel het leer-zorg denken gaat beheersen. Hoe brengen we dit dan in rekening met het individuele handelingsplan (HGD)? Welke factoren versterken deze relatie?  Wat betekent dit voor ons onderwijs, voor onze ondersteuners, voor onze begeleiders ?  Jantine Spilt opent hier het toekomstige debat.

Jantine Spilt is werkzaam bij de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent van de KU Leuven. Eerder werkte zij aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

5. Mentaliseren: basis voor emotionele en relationele afstemming o.l.v. Erik de Belie

Een goede emotionele verbinding tussen leerkracht en kind/jongere draagt het schoolse leren. Om deze verbinding doorleefd te maken is mentaliseren een belangrijke basishouding. Mentaliseren betekent met buik en hoofd aanvoelen en begrijpen wat leerlingen ons met hun gedrag willen vertellen. Het gaat hierbij om vragen zoals: hoe zou het komen dat deze leerling zo reageert ? Wat heeft deze leerling nodig? Wat heb ik nodig om me af te stemmen?  Mentaliseren wordt mogelijk door een ‘ademruimte’ te nemen. Zo word je niet meegezogen in een actie-reactiespiraal en ben je ‘emotioneel beschikbaar’. Mildheid, sensitiviteit, structuur en ruimte zijn hierbij belangrijke elementen. Ze bevorderen de afstemming van leerkrachten en de ontwikkeling van leerlingen. Tijdens deze workshop breng ik zowel het kader als de praktische toepassing, geïllustreerd door een praktijksituatie.

Erik de Belie is orthopedagoog & psychotherapeut, verbonden aan de Hogeschool Gent. Erik werkt als psychotherapeut in M.F.C. De Hagewinde  samen met ouders, begeleiders en leerkrachten.

6. De leerkracht die het verschil maakte: een persoonlijk verhaal o.l.v. Sahadi Daria

Hij was twee jaar, toen de vader van Sahadi, zijn land Afghanistan ontvluchtte met zijn gezin.  Na veel omzwervingen belandde het gezin in België.  Sahadi moest alles leren, de Belgische gewoontes, het eten, de man/vrouw-verhouding,.. Het was moeilijk om met deze achtergrond en achterstand een volwaardige plaats te verwerven  maar dank zij het onderwijs en de leerkracht die het verschil maakte, werkt Sahadi momenteel als coördinator OKAN te Merksem. Hij heeft een plek gevonden in ons land.  Een warm en positief verhaal gebracht door een persoon met een enthousiasmerende  charme.

Sahadi Daria is coördinator OKAN Merksem, Stedelijk Lyceum Cadix.

7. Ondersteunend werken met videobeelden in klas en school o.l.v. An Leroy

Vanuit de hechtingstheorie en de communicatiewetenschappen maakt de coaching van leerkrachten via videobeelden zijn ingang.  Het zijn de directe beelden en het goede gesprek die tot echte aanpassing van leerkrachtengedrag komt.  Het gaat om het bekijken en bespreken van ‘de verbinding van de leerkracht met de leerling’, niet vanuit boekjes of regelgeving maar vanuit de praktijk.  De  inzet van de coach en de leidinggevende komt zo tot zijn recht en de leerkracht en het kind wordt er beter van. An Leroy maakt ons warm voor deze ondersteunende techniek.

An Leroy is praktijklector opleiding Onderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool.

8. De leerkracht als didactische neuroregulator o.l.v. Mieke Hagenaers

Het breinvriendelijk onderwijs nodigt ons allen uit om verbindingen in de hersenen te stimuleren. Door recente inzichten in het functioneren van de hersenen kent onze didactische aanpak weer nieuwe mogelijkheden om te differentiëren. Wanneer we ontwikkelingsgericht werken, vertrekken onze werkvormen en interactie vanuit vertrouwen in de leerontwikkeling van elk kind. Het neuro – didactisch handelen nodigt ons uit om opnieuw senso – motorisch te leren en ons te verbazen over de betekenisverlening die kinderen dan kunnen geven aan het leren.  Door het geloof in veranderbaarheid krijgen zowel het emotionele brein als het denkende brein alle kansen. De breinvriendelijke leerkracht  verdient alle vertrouwen.  

Mieke Hagenaars is pedagogisch begeleider vanuit  het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze werkt tevens als psychotherapeute en is vrijwilliger bij TEJO, Therapie voor Jongeren. Ze werkt ook als docent bij Karel de Grote Hogeschool.

Prijs

 • Deelnameprijs voor deze studiedag bedraagt 70 euro incl. catering & syllabi. 
 • Voor studenten aan Karel de Grote Hogeschool bedraagt de deelnameprijs 35 euro incl. catering & syllabi. 
  Studenten die reeds betaald hadden, ontvangen automatisch het bedrag van 30 euro terugbetaald.

Gelieve de deelnameprijs binnen 2 weken na inschrijving over te schrijven op volgend rekeningnummer:

 • BIC KREDBEBB 
 • IBAN BE69 4029 2500 0178

 • T.a.v. Karel De Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen, met vermelding van ´Onschuld in de leerzorg + voornaam en achternaam deelnemer`

Indien je de optie factuur aanduidt, zal je de factuur na afloop van het event ontvangen.

Na het insturen van het invulformulier beschouwen wij de inschrijving als geldig.

De inschrijvingen zijn afgesloten op woensdag 21/2

Meer informatie

Over de inhoud

 • Leen Stoffels, Studieloopbaancoördinator en Opleidingscoördinator banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren en banaba Buitengewoon Onderwijs, +32 3 613 14 60, leen.stoffels@kdg.be

Praktische vragen