(Re) - Using the Photographic Image: Choke 2019

De slogan van Georges Eastman in 1989 “You press the button, we do the rest” heeft mede de vloed van fotografische beelden in gang gezet. De fotografie werd meer toegankelijk en betaalbaar. Fotoboeken bewaren herinneringen van belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen.

Reizen worden door soms (te) lange dia-avonden herbeleefd ... vaak één of twee maal, zelden meer. Deze verzameling van visuele souvenirs vinden dikwijls hun weg naar vergeten hoekjes in kelders of zolders. Soms is er een gelukkig beeld, een mooie afdruk die terecht komt bij een verzamelaar, liefhebber of museum. Bijna op elke rommelmarkt vind je een schoendoos gevuld met fotobeelden.

In deze lezingenreeks gaan we op zoek naar het herlezen van dit beeld. Gepassioneerd door de geschiedenis van een bepaalde foto, benieuwd naar de context waarin het beeld is ontstaan, geeft de kunstenaar-verzamelaar-curator-onderzoeker een nieuwe bestemming aan het beeld.

Er ontstaat een quatre-mains met een, soms overleden, fotograaf.

Foto’s worden op nieuwe, andere manieren gelezen, het beeld krijgt een tweede leven, meestal zonder medeweten van de auteur.
Het toe-eigenen bevraagt tevens de kwestie rond het auteurschap.

Sint Lucas Antwerpen logo

Programma

Er worden 5 lezingen georganiseerd tussen 12.45 u. en 17.45 u.
Een lezing duurt 45 min.

Doelgroep

Deze lezingenreeks richt zich tot studenten, docenten, professionals uit het werkveld, geïnteresseerden …
Kortom, iedereen is welkom.

Praktisch

  • Datum : dinsdag 26 februari 2019 van 12.45 u. tot 17.45 u.
  • Locatie : campus Sint Lucas, Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen
  • Kostprijs:
    • Professioneel tarief : 25 euro
    • Externe studenten : 15 euro
    • Studenten & docenten Sint Lucas Antwerpen: 5 euro

Meer?