Van de aankomst in België tot het leren in onderwijs

Studieavond op 12 februari 2019

Deze studieavond zoomt in op de weg die wordt afgelegd van de aankomst in België tot het leren in onderwijs.

 • Welke deuren staan er open?
 • Hoe kunnen we via onderwijs integratie binnen het wettelijk kader realiseren?
 • Waar is er verbetering mogelijk én wat zijn de uitdagingen vandaag?

Inspireer elkaar, netwerk en leer van elkaars good practices.

Programma

 • 17.30 - 18.10 u.: warm onthaal & registratie
 • 18.10 - 18.25 u.: inspirerend moment door Nestor Medina (ervaringsdeskundige & leerkracht)
 • 18.30 - 19.15 u.: workshopsessie 1
 • 19.15 - 19.25 u.: pauze
 • 19.25 - 20.15 u.: workshopsessie 2
 • 20.15 - 21.20 u.: netwerkborrel

Doelgroep

Deze studieavond richt zich tot iedereen die in aanraking komt met inburgering, integratie, AN-werking, (ex-) OKAN-onderwijs, Sticordi-maatregelen …
Leerkrachten, beleidsmakers, pedagogisch begeleiders, iedereen is welkom.

Workshops

Let op: jouw keuze kan niet meer gewijzigd worden na online inschrijving.

Reeks 1: kies 1 workshop

Workshop 1: Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad. In deze workshop lichten ervaringsdeskundigen de
werking van inburgering en de link met onderwijs toe.
Begeleiding door contactverantwoordelijke van een leergroep binnen Atlas.

Workshop 2: AN-werking in het basisonderwijs

Directie en AN-coördinatoren getuigen hoe leerlingen in het basisonderwijs via een uitgebreid
AN-aanbod hun eerste stappen zetten in het regulier onderwijs.
Begeleiding door Lieselotte Van de Velde, directrice van een basisschool.

Workshop 3: 'Een warme overdracht van OKAN naar het regulier secundair onderwijs'

Een warme overdracht tussen OKAN- en ex-OKAN-scholen beïnvloedt de schoolloopbaan van anderstalige instromers op een positieve manier. Hoe kan je dit zo goed mogelijk begeleiden en sturen? Vervolgcoaches delen hun gevarieerde praktijkverhalen.
Begeleiding door An De Bruyne van Stedelijk Lyceum Offerande, Gitte Cooreman van Instituut Maris Stella en Stephanie Geudens van Stedelijk Handelsinstituut Merksem.

Workshop 4: 'Wat werkt in verband met flexibele trajecten?'

Een sterke ex-OKAN-werking vergt flexibele leertrajecten op maat. In deze workshop krijgen we inzicht in wat werkt in Vlaanderen op het vlak van flexibele leerwegen. Wat is er mogelijk binnen het wettelijk kader? Waar is er verbetering mogelijk?
Deze workshop is gebaseerd op een breed onderzoeksproject rond flexibele leertrajecten.
Begeleiding door Goedroen Juchtmans, onderwijsonderzoeker aan Katholieke Universiteit Leuven.

Reeks 2: kies 1 workshop

Workshop 5: ex-OKAN, Sticordi-maatregelen & NT2-didactiek

Twee enthousiaste leerkrachten uit het secundair onderwijs stellen goedwerkende
Sticordi-maatregelen en haalbare aanpassingen voor vanuit hun onderwijspraktijk. Zij bundelden deze maatregelen in verschillende taaltrajecten. Uit welke bouwstenen is een taaltraject opgebouwd? Welke didactiek is zinvol in jouw klaspraktijk en hoe kunnen we jou hierin coachen?
Begeleiding door Yolanda Heyligen van KdG en Tamara Stojakovic van Koninklijk Atheneum Merksem.

Workshop 6: 'Wat als ex-OKAN´er met andere taalvakken?'

In deze workshop ligt de focus op remediëringsmodules gericht op het verwerven van een 3de en 4de taal voor anderstalige nieuwkomers. Vanuit een eerste taalbad Nederlands stappen zij vaak met een grote achterstand in het regulier onderwijs. Instappen in het secundair onderwijs zonder voorkennis Frans en/of Engels, hoe ga je hiermee om als leerkracht? Wat kan je als leerkracht doen behalve dispenseren?
Begeleiding door Redouan Razzok van Koninklijk Atheneum Merksem en Vincent Van Roy van Universiteit Antwerpen.

Workshop 7: traumabegeleiding & remediëring

Een traumapsycholoog van scholengroep Antwerpen 1 licht vanuit de praktijk toe. Traumabegeleiding is nog net iets anders als socio-emotionele leerlingenbegeleiding.
Anderstalige nieuwkomers hebben niet gekozen voor migratie. Ze komen vaak met een flink gevulde rugzak terecht in OKAN-scholen en daarna in het regulier onderwijs.
Begeleiding door een traumapsycholoog van Solentra Antwerpen.

Workshop 8: 'Wat na het secundair?'

Een KdG-collega stelt het onderwijsaanbod voor anderstalige nieuwkomers en erkende vluchtelingen voor. Hoe kan een hogeschool deze doelgroep zo optimaal mogelijk verwelkomen en begeleiden doorheen het parcours van hoger onderwijs? Deze laatste workshop geeft een heldere kijk op de situatie vandaag binnen onze hogeschool.
Begeleiding door Steven Debbaut, lector Sociaal Werk aan KdG.

Praktisch

 • Datum : dinsdagavond 12 februari 2019 van 17.30 u. tot 21.30 u.
 • Locatie: Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Kostprijs:
  • Professioneel tarief: 77 euro, incl. catering.
  • Studententarief: 30 euro, incl. catering.
  • Studenten vanuit de BaNaBa Zorgverbreding en Remediërend Leren kunnen gratis deelnemen.
 • Inschrijvingen worden afgesloten op 5 februari 2019.

De lerarenopleiding biedt ook navormingen op maat van jouw school aan.

Bekijk ons volledige aanbod op www.kdg.be/nascholing-basisonderwijs
Interesse? Laat het ons weten en neem contact op met farrah.daponte@kdg.be

Nog vragen?