Van morele stress naar morele veerkracht na Covid

Bijscholing op 21 maart 2023 of 25 april 2023

Covid heeft een enorme impact gehad op het welzijn van verpleegkundigen op het werk en in het algemeen. Zorgverleners konden in de dagelijkse praktijk vaak niet de zorg verlenen die ze zouden willen. Ze waren niet in staat hun eigen en/of professionele waarden over goede zorg in de praktijk te brengen. Ze werden frequent en/of intens geconfronteerd met een kloof tussen wat zij beschouwen als goede zorg en de zorg die zij in de praktijk konden brengen. Het zorgde voor een overvloed aan moreel belastende situaties en tragische dilemma’s. Hoe moet het nu verder?  

Tijdens deze vorming willen we in kleine groepen tijd en ruimte maken voor de hulpverlener om ervaringen, emoties en casussen omtrent morele stress te delen. 

We gaan van start met uitleg te geven over moreel trauma en morele belasting. Deelnemers brengen vervolgens vrijblijvend eigen ervaringen in. We maken in een zorgzaam klimaat  ruimte voor alle gevoelens die hiermee gepaard kunnen gaan (schuld, schaamte woede, depressie, twijfel, cynisme, … ) 

Meer info?

De inschrijvingen voor deze vorming zijn afgesloten.

Programma

 • 9.00 u..: Verwelkoming, doelstellingen, agenda en kennismaking
 • 9.45 u..: Theoretisch deel: Wat is morele stress. Oorzaken en gevolgen. Op weg naar morele veerkracht
 • 10:45 u.: Pauze
 • 11:00 u.: Toepassing: Heb ik er last van en hoe uit zich dit (in denken, voelen, gedrag)? (Adhv detectie-instrument)
 • 12.00 u.: Middagpauze
 • 13.00 u.: Op zoek naar (persoonlijke) hulpbronnen die zorgverleners weerbaarder maken tegen het fenomeen morele stress
 • 14.00 u.:
  • Inventariseren van concrete ervaringen bij de deelnemers waar zij morele stress hebben ervaren
  • Reflectie in groep
 • 15:00 u.: Pauze
 • 15:15 u. Vervolg delen van ervaringen
 • 16:30 u.: Slotbeschouwing

Voor wie

Verpleegkundigen die in de COVID pandemie in de frontlinie hebben gestaan uit ziekenhuissector, WZC en thuiszorg.

Leerdoelen

 • De deelnemers leren de term morele stress en veerkracht kennen.
 • De deelnemers kunnen morele stress bij zichzelf detecteren en kunnen het bespreekbaar maken in groep.
 • De deelnemers krijgen een zicht op hulpbronnen.
 • De deelnemers ervaren de meerwaarde van het bespreekbaar maken van morele stress in groep als hulpmiddel om weerbaarder te worden tegen het fenomeen morele stress.

CanMeds

 • Communicator
 • Samenwerker

Docent

 • Silvia Peeters is docente binnen de leerlijn functioneren binnen een team van de Bachelor opleiding Verpleegkunde aan KdG, psycholoog, intervisor en systeemtherapeut.
 • Leena de Bakker is docente binnen de leerlijn Fbt, Verpleegkundige en psychotherapeut/rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Praktisch

 • Wanneer

  Dinsdag 21 maart 2023 of dinsdag 25 april 2023, telkens van 9 tot 17.15 u.

 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 185 euro per persoon incl. catering en digitale syllabus.
De inschrijvingen voor deze vorming zijn afgesloten.