Vertrouwen in de leerkracht

Studiedag op woensdag 27 september 2017

“De kwaliteit van de binding tussen leerkracht en kind als fundament van goed onderwijs en  leer-zorg. Op weg met de sensitieve en contextuele leerkracht.”

Ieder die betrokken is op onderwijs, is ervan overtuigd dat het onderwijs nog kan groeien in leer-zorg.  Overal wordt gesproken over inclusiedenken, verbindend samenwerken, duurzame integratie, de toegankelijke school, redelijke aanpassingen, co-teaching…  Maar… er resten veel vragen en we missen het sterkste uitgangspunt: de sensitieve leerkracht waar het kind zich mag aan  toevertrouwen!

Daarom:

 • Als we nu eens terug de leerkracht echt vertrouwen!
 • Gaan we aan  klasmanagement doen of geloven we in de pedagogische tact van de leerkracht?
 • Wat is basisveiligheid in een klas en hoe bevorderen?
 • Moeten we niet meer nadenken vanuit breinleren i.p.v. opbrengstleren?
 • Wat is mentaliseren of het verbinden van hart en hoofd tussen leerkracht en kind?
 • Wat is sensitiviteit in diversiteit in de school?
 • Waarom is er zoveel stress bij de leerkracht?
 • Geloven we nog in de leerkracht die het verschil maakt in het leven van een jongere?
 • Coachen via video-feedback, vanop de klasvloer, niet van bovenuit!
 • Het leer-zorg kader moet vertrekken vanuit de ondersteuning van de sensitiviteit van de leerkracht. Niet vanuit extra ondersteuning.

Deze studiedag geeft aandacht aan een perspectief voor onderwijs en leer-zorg voor een vertrouwen in de leerkracht.  Dat er voor gaat dat een leerkracht meer is dan een uitvoerder van maatregelen. De leerkracht zet zich in vanuit passie voor het vak, voor de jongeren. Hij gelooft dat hij het verschil kan maken maar dat wordt niet meer als waardevol gezien.

Praktisch

 • Voor wie?
  Deze studiedag is voor het hele onderwijsveld, basis en secundair onderwijs. Leerkracht, directeur, begeleider, ondersteuner, paramedici, schoolbestuur…
 • Wanneer en waar?
  Woensdag 27 september 2017, campus Zuid Karel de Grote Hogeschool
 • Hoe lang?
  Heel de dag
 • Prijs?
  85 euro
 • Aantal deelnemers?
  Onbeperkt
 • Contact?
  leen.stoffels@kdg.be