Vervolgtraject Kinderbegeleiders in onderwijs

Tweedelige deep dive op campus en op school

 • Dankzij extra middelen van de Vlaamse regering, zorgen kinderbegeleiders vandaag voor extra ondersteuning in de kleuterklas.
 • Kinderbegeleiders kunnen helpen met zorgtaken.
  Ze weten zorg, leren en spelen met elkaar te verbinden.
 • Daarnaast hebben ze ook de vaardigheden om een goed pedagogisch klimaat te creëren waarin een kind zich veilig, gezien en gehoord voelt.
 • Het lerarentekort zorgt er in de praktijk voor dat kinderbegeleiders soms worden ingezet om een klas over te nemen. Dat vraagt natuurlijk specifieke competenties.

 • Het onderwijsjargon en werken aan ontwikkelingsdoelen schrikt af.

 • Weinig tijd voor gelijkwaardige samenwerking met leerkrachten.

 • Groeien als kinderbegeleider is niet vanzelfsprekend gezien de werkcontext.

 • In dit vervolgtraject bouwen we verder op de verworven competenties uit het basistraject Kinderbegeleiders in onderwijs.

 • We zoomen in op klasmanagement en de rol van ouders als partners in onderwijs.

Praktisch

 • Wanneer
  • Donderdag 7 maart 2024 van 13 tot 16 u.
  • Maandag 6 mei 2024 van 9 tot 16 u.
 • Waar
  On campus: Campus Zuid en op locatie (gastschool wordt later gecommuniceerd).
  Een week op voorhand ontvang je een reminder met alle praktische info.
 • Prijs
  • Volledige traject : 215 euro per persoon incl. digitale syllabi.

Voor wie

 • We richten ons voornamelijk op kinderbegeleiders die momenteel werkzaam zijn in het onderwijs als kinderverzorger.
 • Ook kinderbegeleiders die een overstap naar het onderwijs ambiëren zijn meer dan welkom.
 • Iedereen die het basistraject Kinderbegeleiders in onderwijs volgde. 

Programma

 • Donderdag 7 maart 2024 van 13 - 16 u. op een gastschool: 
  • Klasmanagement (talenten, structuur, verbondenheid, creëren van rust)
 • Maandag 6 mei 2024 van 9 tot 16 u. op campus zuid:
  • Ouders als partners in onderwijs
  • Terugkomsessie

Het traject gaat zowel door op campus zuid als op een school. 

In tussentijd voer je opdrachten uit op school en maken we vervolgens tijd om ervaringen te delen.

 

Het team

 • De opleiding wordt gegeven door een ervaren team aan lectoren verbonden aan de opleidingen Pedagogie van het Jonge Kind en Kleuteronderwijs.
  • Sabine Van Houte begeleidt toekomstige Pedagogische ondersteuners in de samenwerking met kinderbegeleiders om tot een rijke zorg-, leer-en speelomgeving te komen. Ze geeft Coachen en het vak Opvoedingsvragen en ouderbetrokkenheid. Daarnaast was zij betrokken bij het Value project over de rol die kinderverzorg(st)ers in het kleuteronderwijs kunnen opnemen.
  • Linde Van Reusel was jaren werkzaam in het kleuteronderwijs en werkte als kleuterjuf intensief samen met een kinderverzorger. Binnen de opleiding kleuteronderwijs inspireert ze studenten vanuit haar eigen praktijkervaring en deed ze o.a. onderzoek naar kwaliteitsvolle middagpauzes.
  • Liesbeth Kustermans geeft ontwikkelingspsychologie en staat in het vak professionele identiteit met de studenten stil bij de vragen: Wie ben ik en wie wil ik zijn als kleuteronderwijzer.