Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader

Postgraduaat

 • Creatieve methodieken zoals beeld- en doegerichte technieken, drama en lichaamswerk ... zorgen voor sterk verbindende momenten in het hulpverleningsproces.
 • Met creatieve methodieken bereik je ook anderstalige cliënten, cliënten die minder taalvaardig zijn en cliënten die te veel rationaliseren via taal.
 • Die creatieve technieken pas je toe in een systeemtheoretisch kader.
 • Verschillende settings zijn mogelijk: individu, koppel, gezin, groep ...
 • Theorie, oefening en methodische reflectie wisselen elkaar voortdurend af.
 • Compact: 20 studiepunten in 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar.
 • Combineerbaar: als apart postgraduaat te volgen of als deel van het driejarige leertraject Systemische Counseling.
 • In samenwerking met de Interactie-Academie.

Al gekozen?

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Meer weten?

Kom naar een infomoment

Hoe ziet de opleiding eruit?

Compacte opleiding

Het postgraduaat 'Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader' telt 20 studiepunten. Je volgt 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar. Je kan dit postgraduaat apart volgen of als deel van het driejarige leertraject Systemische Counseling. Voor deze opleiding(en) werkt KdG samen met de Interactie-Academie.

Creatieve methodieken in systeemtheoretische context

Je ontdekt hoe je niet alleen met woorden, maar ook met beeld- en doegerichte technieken, drama en lichaamswerk ... voor sterk verbindende momenten in het hulpverleningsproces kan zorgen. Je experimenteert en reflecteert, in een veilige en systeemtheoretische context.

Drie opleidingsonderdelen

Het programma telt 3 opleidingsonderdelen die je achtereenvolgens dient af te werken.

 • Veranderingsprocessen ondersteunen door creatieve technieken (5 studiepunten)
  Via creatieve methodieken maak je kennis met de belangrijkste concepten uit het systeemtheoretische model.
  • Je leert ervaringsgericht wat verandering betekent vanuit een systemisch perspectief en welke rol methodieken daarbij kunnen spelen.
  • Je leert een veilige hulpverleningscontext te creëren en hoe je met behulp van creatieve methodieken kan aansluiten bij de hulpvraag en de ervaringswereld van cliënten.
  • Je kent de verschillende fases in het hulpverleningsproces.
  • Je leert kritisch reflecteren over methodieken die passen bij verschillende settingen (b.v. paar of individu, gezin), doelgroepen (volwassenen, jongeren of kinderen) en problematieken.
 • Verschillende taalvormen (9 studiepunten)
  Je bekijkt taal in de ruimste zin van het woord (woord, beeld, lichaam, beweging ...) en vertaalt dit naar verschillende methodische werkvormen zoals psychodrama, digitale media, foto, film, poëzie of lichaamswerk. Deze creatieve technieken integreer je in je eigen praktijk, met oog voor reacties op jouw manier van werken. Ook spanningsvelden zoals aarzelingen van cliënten of andere visies van collega's ga je niet uit de weg. Dit onderdeel sluit je af met een eindwerk waarin je een casus methodisch uitwerkt of een methodiek uitdiept in verschillende casussen, aangevuld met vakliteratuur en praktijkwetenschappelijk onderzoek.
 • Denken is doen: casuïstiek en eindwerk (6 studiepunten)
  Je brengt de eerder verworven kennis, vaardigheden en ideeën samen.
  • Je vertrekt vanuit een casus en werkt de procescirkel af: je formuleert hypotheses, je reflecteert over de zes dimensies, je kiest een methodiek, je probeert deze uit, reflecteert over de effecten en je (her)formuleert je hypotheses. 
  • De drie dagen casuïstiek worden ingepland in het tweede en het derde trimester van het opleidingsjaar.
  • Dit onderdeel eindigt met een eindwerk waarin je een casus methodisch uitwerkt of een methodiek uitdiept in verschillende casussen. Dit ondersteun je met vakliteratuur en praktijkwetenschappelijk onderzoek
Remote video URL

Voor wie

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma (of een daarmee gelijkgesteld diploma) in het studiegebied gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogisch wetenschappen.
 • Je hebt ervaring in het werken als hulpverlener.

Check de Interactie-Academie voor gedetailleerde toelatingsvoorwaarden.

Praktisch

Waar

Je volgt les bij de Interactie-Academie: Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen

Wanneer

Het postgraduaat 'Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader' telt 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar.

 • Start op 26 september 2022
 • Afsluiting 12 juni 2023
 • Check de Interactie-Academie voor een gedetailleerde kalender.

Inschrijven

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Dit postgraduaat komt in aanmerking voor kmo-portefeuille.