Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader

Postgraduaat

 • Creatieve methodieken zoals beeld- en doegerichte technieken, drama en lichaamswerk ... zorgen voor sterk verbindende momenten in het hulpverleningsproces.
 • Met creatieve methodieken bereik je ook anderstalige cliënten, cliënten die minder taalvaardig zijn en cliënten die te veel rationaliseren via taal.
 • Die creatieve technieken pas je toe in een systeemtheoretisch kader.
 • Verschillende settings zijn mogelijk: individu, koppel, gezin, groep ...
 • Theorie, oefening en methodische reflectie wisselen elkaar voortdurend af.
 • Compact: 20 studiepunten in 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar.
 • Combineerbaar: als apart postgraduaat te volgen of als deel van het driejarige leertraject Systemische Counseling.
 • In samenwerking met de Interactie-Academie.

Al gekozen?

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Meer weten?

Kom naar het infomoment op 31 maart of 17 mei

Hoe ziet de opleiding eruit?

Compacte opleiding: 20 studiepunten, 21 lesdagen

Het postgraduaat 'Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader' telt 20 studiepunten. Je volgt 21 dagen les, gespreid over 1 academiejaar. Je kan dit postgraduaat apart volgen of als deel van het driejarige leertraject Systemische Counseling. Voor deze opleiding(en) werkt KdG samen met de Interactie-Academie.

Creatieve methodieken in systeemtheoretische context

Je ontdekt hoe je niet alleen met woorden maar ook met beeld- en doegerichte technieken, drama en lichaamswerk ... voor sterk verbindende momenten in het hulpverleningsproces kan zorgen. Je experimenteert en reflecteert, in een veilige en systeemtheoretische context.

Drie opleidingsonderdelen

Het programma telt 3 opleidingsonderdelen die je achtereenvolgens dient af te werken.

 • Veranderingsprocessen ondersteunen door creatieve technieken (5 STP)
  Je leert wat verandering betekent vanuit een systemisch perspectief. De focus ligt op creatieve methodieken voor verschillende doelgroepen (volwassenen, jongeren, kinderen ...) en settings (individu, koppel, gezin ...). Je bekijkt ze kritisch, met oog voor een veilige hulpverleningscontext.
 • Denken is doen: over de samenhang van hypotheses, houding en methodieken (7 STP)
  Vanuit een systemische basishouding taxeer je de aanmeldingsvraag van cliënten, formuleer je systemische hypotheses en reflecteer je over het effect van je methodische interventies. Je communiceert transparant over het hulpverleningsproces en de ingezette methodieken zowel naar cliënten als naar betrokken professionals.
 • Verschillende taalvormen (8 STP)
  Je bekijkt taal in de ruimste zin van het woord (woord, beeld, lichaam, beweging ...) en vertaalt dit naar verschillende methodische werkvormen zoals psychodrama, digitale media, foto, film, poëzie of lichaamswerk. Deze creatieve technieken integreer je in je eigen praktijk, met oog voor reacties op jouw manier van werken. Ook spanningsvelden zoals aarzelingen van cliënten of andere visies van collega's ga je niet uit de weg. Dit onderdeel sluit je af met een eindwerk waarin je een casus methodisch uitwerkt of een methodiek uitdiept in verschillende casussen, aangevuld met vakliteratuur en praktijkwetenschappelijk onderzoek.
Remote video URL

Voor wie

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma (of een daarmee gelijkgesteld diploma) in het studiegebied gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogisch wetenschappen.
 • Je hebt ervaring in het werken als hulpverlener.

Check de Interactie-Academie voor gedetailleerde toelatingsvoorwaarden.

Waar?

 • Waar
  Je volgt les bij de Interactie-Academie: Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen
 • Wanneer
  Het postgraduaat 'Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader' telt 21 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar.

Meer weten?

Kom naar een online infoavond van de Interactie-Academie.

 • Woensdag 31 maart om 20 u.
 • Maandag 17 mei om 19:30 u.

Schrijf je in en ontvang een reminder

Inschrijven

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Dit postgraduaat komt in aanmerking voor kmo-portefeuille.