Crash course ROI-methodologie

Module 1 - dinsdag 14.01
Maatschappelijke impact

Hoe kan je de maatschappelijke impact van een evenement voorspellen en meten? Via online impacttools kom je tot objectieve criteria op basis waarvan je beslissingen neemt over het gunnen, faciliteren of organiseren van evenementen. Als externe organisator leer je op basis van de verworven informatie je dossiers zo opmaken dat je op meer ondersteuning van de betrokken steden en gemeenten kan rekenen.

Connectiviteit & entertainment

Om de publieke impact van een evenement te verhogen is het cruciaal om sterk in te zetten op verbinding en entertainment. Je krijgt tips & tricks om de lokale awareness, betrokkenheid én appreciatie voor je evenement te vergroten. Je leert hoe je breed gedragen visies creëert en tot meer begrip voor de andere komt. Concrete voorbeelden en best practices laten je zien hoe een evenement een leuke, ontspannende en vernieuwende beleving kan zijn.

Portfoliomanagement

Om de overkoepelende stedelijke of gemeentelijke visie waar te maken heb je een geïntegreerd evenementenbeleid nodig. Een stad of gemeente moet immers die evenementen (laten) organiseren die afgestemd zijn op de noden en wensen van de inwoners. Portfoliomanagement helpt je om via een duidelijk subsidiebeleid en evenementenkader de juiste evenementen aan te trekken. Met behulp van concrete voorbeelden leer je hoe je zo’n impactvol evenementenportfolio beheert.

Module 2 - dinsdag 21.01
Bezoekersprofielen

Welk profiel hebben de bezoekers van je evenement? En wat kan je met die informatie doen? Je leert nauwkeurige vraagvoorspellingen naar mensen, middelen en materiaal genereren. En je ontdekt hoe je de betrokkenheid van bezoekers kan vergroten.

Toerisme & city marketing

Evenementen trekken veel bezoekers aan, ook toeristen. Zij hebben vaak een enorme impact op de stad of gemeente. Soms is er zelfs sprake van overtoerisme en wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Op andere plaatsen is er nog groeimarge. Je leert hoe evenementen een versterkend effect hebben op toerisme & city marketing, en omgekeerd. Je leert ook op welke manier je best evenementen inzet om de city marketing en lokale kernwaarden te verankeren, zonder hierbij de balans tussen toeristen enerzijds en de zorg voor de eigen inwoners anderzijds te verstoren.

Conversation management

Zowel evenementen als toerisme & city marketing hebben baat bij een geïntegreerd lokaal en soms ook (inter)nationaal communicatiebeleid, online én offline. Je leert hoe je het best over je evenement communiceert: ervoor, tijdens én erna, en via welke kanalen.

Module 3 - dinsdag 28.01
Economische impact

Wat is de economische impact van een evenement voor de betrokken stad of gemeente? Hoe kan je als stad, gemeente of andere organisator de kosten en opbrengsten van een evenement vooraf inschatten en achteraf meten? Je leert werken met een online impacttool en gaat op basis van de verzamelde data het economische belang van verschillende evenementen in een portfolio vergelijken. Zo kan je als stad of gemeente objectief beslissen welke evenementen je in welke mate wil ondersteunen.

Retailmanagement

Hoe kan jouw evenement de lokale handel in de stad of gemeente een boost geven? Hoe kan een lokaal evenementenbeleid het lokaal retailbeleid versterken, en omgekeerd? Hoe kunnen retailers hun aanbod meer ervaringsgericht en entertainend maken zodat winkelen een totaalbeleving wordt, net als een evenement? Wat zijn de trends? Aan de hand van sterke voorbeelden krijg je vat op de impact van jouw evenement.

Pop-ups & leegstand

Hoe draagt een impactvol evenement bij tot leegstandsbestrijding van winkels in centrumgebieden? Hoe zien succesvolle initiatieven eruit, en wat zijn de valkuilen? Hoe kunnen pop-ups hierbij helpen? Aan de hand van concrete info leer je hoe je zélf aan de slag kan.

Module 4 - dinsdag 04.02
Bezoekerstellingen

Hoe tel je bezoekers op je evenement? En wat vertellen die cijfers je? Je leert om met een online tool inzicht te verwerven in de meest geschikte telmethode. Inzicht in bezoekersaantallen is belangrijk om de economische impact van een evenement te berekenen. Het is ook belangrijk voor crowdmanagement en voor een accurate inzet van mensen, middelen en materiaal. Je analyseert cijfers en bekijkt hun nieuwswaarde: bezoekersaantallen zijn immers vaak news triggers.

Smart events

Hoe zorg je voor een veilig evenement dat de openbare orde zo weinig mogelijk verstoort enerzijds en de productionele organisatie niet beknot anderzijds? Je komt tot slimme oplossingen, bijvoorbeeld via mobiele data en wifi-tellingen, voor slimme events.

Duurzame events

Hoe maak je je evenement groener en duurzamer? Hoe kan jouw evenement bijdragen tot de klimaatdoelstellingen? Concrete voorbeelden en use cases laten zien hoe je vanuit een maatschappelijk verantwoorde ondernemerszin creatief kan omgaan met deze actuele vraagstukken.