Finalisatie leertraject in de Systemische Counseling

Postgraduaat

 • Vind je eigen stijl als counselor, leer kritisch te reflecteren op de eigen werkcontext, het counselingproces, je attitude en de effecten daarvan op cliënten.
 • Focus op zelfwerkzaamheid, monitoren van het eigen leerproces in de eigen praktijk en synthetiserend vermogen
 • Twee op elkaar aansluitende delen: een intensieve groepssupervisie en het maken van een eindwerk.
 • Je gaat met feedback uit de supervisie aan de slag en bent in staat om impasses te signaleren en te werken met je innerlijke dialoog
 • In je eindwerk doe je verslag van dit counselingsproces. Je toont dat je de theorie en methoden uit het leertraject geïntegreerd hebt tot een eigen systemische vorm van counselorschap.
 • Postgraduaat wordt afwisselend georganiseerd door hogeschool UCLL en KdG in samenwerking met de Interactie-Academie.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Het postgraduaat omvat 12 dagen die gespreid worden over een academiejaar en bestaat uit twee opleidingsonderdelen. Je moet het eerste opleidingsonderdeel met succes afgerond hebben voordat je met het tweede kunt starten.

Supervisie

10 studiepunten

Je start in een supervisiegroep met een synthese-presentatie waaruit jouw reeds afgelegde leerproces blijkt (reflectie op de tweejaar theoretische technische vorming die je hebt gevolgd). Op basis daarvan worden leerdoelen voor supervisie bepaald. Je synthese-presentatie wordt in groep besproken en eventuele aanvullingen worden meegenomen in het eigen leerproces.

Tijdens de supervisiebijeenkomsten zorg je (minimaal) vier keer voor het inbrengen van een casus. Voor de bijeenkomst maak je een voorbereidingsverslag met supervisie-vragen. Na iedere bijeenkomst maak je een reflectieverslag (reflectie op de bespreking, wat dit bracht dit en welk effect het heeft op eigen leerdoelen).

Het vinden van een eigen stijl als counselor wordt door de supervisor gestimuleerd. Je toont dat je kritisch kan reflecteren op je eigen werkcontext, attitude en effecten daarvan op je cliënten.

Je gaat met feedback uit de supervisie aan de slag. Je bent in staat om impasses te signaleren en te werken met je innerlijke dialoog. Je kan in duidelijke woorden communiceren over je afwegingen en keuzes, zowel naar cliënten als naar anderen. De supervisie vormt de basis voor het eindwerkstuk.

Werkstuk en feedbackbespreking

10 studiepunten

Je werkstuk wordt in groep besproken. Iedereen leest dit werkstuk en geeft feedback. De besprekingen worden over vier dagen gespreid. Het werkstuk is een procesverslag van een of meerdere counselingtrajecten, waarin diverse fasen en facetten van het proces zichtbaar gemaakt worden (Intake en taxatie, opstart werkrelatie, procesmatig werken met cliënten en derden en afsluiting).

In dit werkstuk toon je dat je de theorie en methodieken uit de opleiding geïntegreerd hebt tot een eigen systemische vorm van counselorschap. Je laat zien dat je een systemische taxatie kunt uitvoeren en keuzes kan maken over de gespreksetting, rollen en posities.

Je bent in staat hypotheses te formuleren en methodieken in te zetten die effectief zijn voor het counselingproces. Je kan over je eigen effecten reflecteren en deze waar nodig bijstellen. Je houdt gedurende het counselingtraject een samenwerkingsgerichte positionering en hebt een houding van meerzijdige partijdigheid of meerstemmige inleving, zowel naar cliënten als naar professionele en niet-professionele derden.

In het eindwerk wordt literatuur verwerkt en is zichtbaar dat je wetenschappelijke inzichten in je werkpraktijk gebruikt.

Voor wie

 • Een bachelor- of masterdiploma is vereist of een hiermee gelijkgesteld diploma in één van volgende studiegebieden: gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, onderwijs, geneeskunde, sociale gezondheidswetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. 

 • Je werkt als hulpverlener en hebt twee thematische postgraduaten met succes beëindigd en je wil je verder bekwamen tot een systemisch counselor.
 • Het gehele leertraject moet binnen 5 jaar afgerond worden. Deze periode is congruent met de eisen voor erkenning tot systeemcounselor van de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling .

Praktisch

Waar

Je volgt les bij de Interactie-Academie: Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen

Wanneer

Het postgraduaat telt 12 lesdagen, gespreid over 1 academiejaar

Inschrijven

Schrijf je in via de Interactie-Academie

Dit postgraduaat komt in aanmerking voor kmo-portefeuille.

Inschrijfprocedure

 • Je schrijft je in via de website van de Interactie-Academie.
 • De inschrijvingskosten bedragen 50 euro. Gelieve dit bedrag bij inschrijving over te maken op rekening BE87001511802994 (BIC-code GEBABEBB) van de Interactie-Academie.
 • De hoofdopleider kan je uitnodigen voor een intakegesprek. Vervolgens wordt de groep samengesteld.
 • Ben je een van de deelnemers, dan schrijf je je voor de start van opleiding in bij de hogeschool die dat jaar dit postgraduaat organiseert. Je krijgt dan een studentenkaart met alle voordelen die daarbij horen (gebruik faciliteiten van de hogeschool, zoals bibliotheek, kortingen musea, vervoer e.d.). Ook de betaling van de opleiding gebeurt via de hogeschool.

Getuigschrift

Als je alle onderdelen met succes hebt doorlopen, krijg je een postgraduaatgetuigschrift dat uitgereikt wordt door de hogeschool. Je krijgt ook een getuigschrift van de Interactie-Academie van het gehele leertraject in de systemische counseling