Modules en themadagen Palliatieve Zorg

Module 1

Palliatief landschap

 • Palliatief landschap
 • Palliatieve tendensen
 • Historiek palliatieve zorgcultuur
 • Sociale voorzieningen

Pijn- en symptoomcontrole

 • Symptoomcontrole
 • Medicatiepompen
 • Observatie en evaluatie bij pijn
 • Behandelingsmethoden
 • Zorgpad stervensfase
 • Voeding
 • Urgenties in de Palliatieve zorg
 • Pijncontrole

Verpleegkundige als persoon

 • Spiritualiteit
 • Communicatieve vaardigheden en practicum
 • Omgaan met medisch bedreigende informatie
 • Supervisie en intervisie
 • Burnout
 • Simulatiedag

Rouw en verliesverwerking

 • Sterfstijlen
 • Rouw- en verliesverwerking deel 1
 • Rouw- en verliesverwerking deel 2
 • Ethische en juridische aspecten
 • Begrippenkader; Advance Care Planning
 • Juridische aspecten
 • Ethische aspecten

Wetenschappelijk onderzoek

 • EBN
 • Databanken
 • Casuïstiek
 • Didactiek

  Module 2

  Palliatieve zorg bij specifieke groepen: kinderen

  • Communicatie met kinderen en opvang van de ouders
  • Palliatieve zorg bij kinderen in thuissituatie

  Palliatieve zorg bij specifieke groepen: ouderen

  • Palliatieve zorg in WZC
  • Palliatieve zorg bij personen met dementie
  • Pijn- en symptoomcontrole bij demente bejaarden

  Palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden

  • Neurodegeneratieve beelden binnen de palliatieve zorg
  • Palliatieve zorg bij terminaal hartfalen
  • Palliatieve zorg bij terminaal nierlijden
  • Palliatieve zorg bij terminale longaandoeningen
  • Verpleegkundige diagnostiek

  De referentieverpleegkundige in de palliatieve zorg

  • Palliatief supportteam in het ziekenhuis
  • Palliatieve zorg in de thuiszorg
  • Palliatieve zorg in een hospice milieu (met aandacht voor vrijwilligerswerk)
  • Interprofessionele samenwerking in de palliatieve zorg
  • Palliatieve zorg bij andersvaliden
  • Palliatieve zorg bij de psychiatrische patiënt

  De referentieverpleegkundige als coach

  • groepsdynamiek - coaching
  • ethisch reflecteren
  • ethisch overleg

  Interculturaliteit in de palliatieve zorg

  • Palliatieve zorg in Europa/visie van raad, EAPC
  • Joodse visie op sterven en dood
  • Sterven en dood binnen de vrijzinnigheid
  • Sterven en dood binnen de islam
  • Christelijke visie op sterven en dood

  Complementaire zorg

  • Complementaire zorg (aromatherapie)
  • Complementaire zorg (muziektherapie)
  • Complementaire zorg (massagetherapie)
  • Complementaire zorg (kinesitherapie)

  Zorg voor de familie in palliatieve zorg

  • Werken met de context