Inhoud en studiepunten van Financie- en Verzekeringswezen

Eerste jaar

Financiën

7 studiepunten

Bank en Beurs

(4 studiepunten)

Welke rol spelen de financiële instellingen en welke risico's lopen zij? Wie controleert onze banken en de financiële markten? En wat is de functie van de beurs in dat geheel?

Financieel recht

(3 studiepunten)

De financiële markt is strikt gereglementeerd, in deze cursus bestudeer je de voornaamste financiële regels.

Verzekeringen

8 studiepunten

Verzekeringen

(5 studiepunten)

Je maakt kennis met de huidige verzekeringsmarkt in België. Je leert een waaier van verschillende verzekeringscontracten kennen. Een eerste kennismaking, waarmee je de verdere studie van verzekeringsoplossingen kan aanvatten.

Verzekeringsrecht

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met de verschillende operatoren op de verzekeringsmarkt en hun deontologische gedragscodes.  Je leert alles over de privacy én de anti-witwaswetgeving.  Je leert wat de Assurmifid richtlijn inhoudt.

Vastgoed

4 studiepunten

De vastgoedsector

(4 studiepunten)

Je maakt kennis met de vastgoedsector. Wie is actief binnen de sector en wat is het BIV? Hoe huur of koop je een huis? Hoe run je een appartementsgebouw?

ICT, communicatie en management

33 studiepunten

Bedrijfsbeheer

(6 studiepunten)

Als verzekeringsspecialist heb je nood aan de basisvaardigheden van een zaakvoerder. Je leert boekhouden, maakt kennis met cost accounting, stelt balansen en resultatenrekeningen op, en leert jaarrekeningen analyseren.

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)
Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

 

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Excel

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke  cases.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Business English

(5 studiepunten)

In het eerste jaar verdiep je je kennis van de Engelse grammatica en oefen je in lezen, schrijven, luisteren en spreken. In alle conversaties is zakelijke en professionele taal de norm.

Recht

5 studiepunten

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht kennen.

Ethiek

3 studiepunten

Religie, zingeving, levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, bestudeer je belangrijke begrippen als waarden en normen. Die leer je toepassen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Financiën

12 studiepunten

Beleggingen

(7 studiepunten)

Fondsen, obligaties, aandelen … beleggingen hebben voor jou geen geheimen meer.

Kredieten

(5 studiepunten)
 • Kredieten voor particulieren
  Je onderzoekt de rol van de bank als kredietverstrekker aan particulieren: welke zekerheden vraagt zij en wat krijgt de lener in ruil? Wat gebeurt er bij betalingsmoeilijkheden?
 • Kredieten voor ondernemingen
  Hoe komt een onderneming aan investeringsmiddelen? Welke kredieten en leningen bestaan er en waarvoor dienen ze? Je onderzoekt de kredietmarkt en leert bedrijven gemotiveerd adviseren.

Verzekeringen

17 studiepunten

Schadeverzekeringen

(8 studiepunten)
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  Jij veroorzaakt schade aan iemand anders. Maar wie gaat dat betalen? Kan je je voor je aansprakelijkheid verzekeren en tot hoever gaat die dekking dan?
 • Motorrijtuigenverzekeringen
  Elk jaar gebeuren er ongeveer 40.000 verkeersongevallen. Hoe worden deze afgehandeld? Welke verzekeringen gaan er gepaard met de aankoop van een wagen?
 • Patrimoniumverzekeringen
  Welke risico’s worden afgedekt  door een brandverzekering? Wat zijn eenvoudige risico's en wat zijn speciale risico's? Je onderzoekt ook de bedrijfsschadeverzekering en werpt een blik op andere technische verzekeringen.

Personenverzekeringen

(9 studiepunten)
 • Ongevallen en ziekte
  Gezondheidsproblemen brengen niet enkel op lichamelijk vlak problemen met zich mee, maar kunnen ook financiële gevolgen hebben. We onderzoeken hoe particulieren en zelfstandigen zich het best tegen dit risico kunnen indekken. De nieuwste ontwikkelingen en wetgeving worden uitgebreid besproken
 • Arbeidsongevallen
  Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval? Hoe worden deze aangegeven? Welke procedures moeten er gevolgd worden? En natuurlijk wordt de schadeafhandeling ook onder de loep genomen. En hoeveel kost zo’n arbeidsongevallenverzekering?
 • Levensverzekering
  Je bestudeert levens- en overlijdensverzekeringen en alle verschillende vormen die deze kunnen aannemen. Pensioensparen, schuldsaldoverzekeringen, lange termijnsparen, VAPZ, groepsverzekeringen en IPT, je analyseert deze verzekeringsproducten en kent de fiscale verschillen.

Vastgoed

6 studiepunten

De vastgoedspecialist

(6 studiepunten)

In dit opleidingsonderdeel bestuderen we de vastgoedsector door de ogen van een vastgoedspecialist. Hoe stel je een wettig huurcontract op? Hoe maak je een plaatsbeschrijving? Hoe stel je een verkoopdossier samen?

ICT, communicatie en management

20 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het tweede jaar vergroot je je kennis van het bancaire jargon en oefen je veel op zakelijke taal in het Frans aan de telefoon en in handelscorrespondentie. Spreekoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van de evaluatie.

Business English

(5 studiepunten)

In het tweede jaar bespreek je technische teksten, discussieer je over financiële thema's en breng je een presentatie over een verzekeringstopic. Ook voor je telefonische vaardigheden in het Engels heb je veel aandacht.

Professionele ontwikkeling

(5 studiepunten )

Alle kennis die je hebt opgedaan, kan je in dit vak toepassen. Je loopt stage, leert je tijd managen en op een correcte manier communiceren, met aandacht voor sociale media. Je leert netwerken en in team werken.

Analytical & digital skills

(5 studiepunten)

De financiële en verzekeringswereld is doorspekt van getallen. Vooraleer jij de klant advies kan geven heb je al het cijferwerk al gedaan. In dit vak leer je hoe je alles zo efficiënt mogelijk berekent.

Recht

5 studiepunten

Fiscaal recht

(5 studiepunten)

Je berekent het netto belastbaar inkomen en de belastingsaanslag van een onderneming op basis van inkomsten en aftrekbare bestedingen. Je kan een belastingsaangifte grondig invullen.

Derde jaar

Nieuw curriculum, start vanaf het academiejaar 2019-2020!

Specialisatie

32 studiepunten (je kiest 1 van de 3 keuzetrajecten)

Financiën

(32 studiepunten)
 • Vermogensplanning (5 studiepunten)
  Je ontdekt het belang van een persoonlijke financiële planning en past die kennis toe. Elke belangrijke stap in een mensenleven brengt financiële en fiscale implicaties met zich mee. En die worden in dit vak toegelicht. Je maakt een vermogensbalans op, doet aan successieplanning en bestudeert beleggingen in vastgoed en financiële producten.
 • Praktijk Financiën (10 studiepunten)
  We verplaatsen ons in de echte financiële wereld. Je maakt kennis met de praktijk door  de tools te gebruiken die gebruikt worden in de bank. Je doet bedrijfsbezoeken en volgt workshops waar men de praktijk komt schetsen in de les. Vanaf nu sta je al met één voet in het werkveld.
 • Stage Financiën (10 studiepunten)
  Je maakt acht weken lang integraal deel uit van de wereld waarin je straks terechtkomt. Je draait mee bij een bank of een financiële instelling. Daar zet je je kennis in de praktijk om.
 • Afstudeerproject Financiën (7 studiepunten)
  Je werkt in team een aantal vakoverschrijdende cases uit over financiën. Je kan toetsen of je op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen in de sector. In groep werk je advies uit en dat breng je voor een jury die je kennis op de proef stelt.

Verzekeringen

(32 studiepunten)
 • Vermogensplanning (5 studiepunten)
  Je ontdekt het belang van een persoonlijke financiële planning en past die kennis toe. Elke belangrijke stap in een mensenleven brengt financiële en fiscale implicaties met zich mee. En die worden in dit vak toegelicht. Je maakt een vermogensbalans op, doet aan successieplanning en bestudeert beleggingen in vastgoed en financiële producten.
 • Praktijk Verzekeringen (10 studiepunten)
  We verplaatsen ons in de echte verzekeringswereld. Je maakt kennis met de praktijk door  tarificatieprogramma’s en beheersprogramma’s te gebruiken.  Je doet bedrijfsbezoeken en volgt workshops waar men de praktijk komt schetsen in de les. Vanaf nu sta je al met één voet in het werkveld.
 • Stage Verzekeringen (10 studiepunten)
  Je maakt acht weken lang integraal deel uit van de wereld waarin je straks terechtkomt. Je draait mee bij een verzekeringskantoor. Daar zet je je kennis in de praktijk om.
 • Afstudeerproject Verzekeringen (7 studiepunten)  
  Je werkt in team een verzekeringsadvies uit voor een totaalklant. Je kan toetsen of je op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen in de sector. In groep werk je advies uit en dat breng je voor een jury die je kennis op de proef stelt.

Vastgoed

(32 studiepunten)
 • Vermogensplanning (5 studiepunten)
  Je ontdekt het belang van een persoonlijke financiële planning en past die kennis toe. Elke belangrijke stap in een mensenleven brengt financiële en fiscale implicaties met zich mee. En die worden in dit vak toegelicht. Je maakt een vermogensbalans op, doet aan successieplanning en bestudeert beleggingen in vastgoed en financiële producten.
 • Praktijk Real estate (10 studiepunten)
  Je concentreert je volledig op de praktische toepassing van je kennis. Je stelt huurcontracten op, maakt plaatsbeschrijvingen en reageert correct op deontologische dilemma’s.
 • Stage Real estate (10 studiepunten)
  Je maakt acht weken lang integraal deel uit van de wereld waarin je straks terechtkomt. Je draait mee in een vastgoedkantoor.  Daar zet je je kennis in de praktijk om.
 • Afstudeerproject Real estate (7 studiepunten)
  In groep los je een aantal complexe cases rond real estate op. Je stelt deze voor aan een jury en bewijst hen dat je de materie volledig beheerst.

Communicatie

16 studiepunten

Commerciële vaardigheden

(4 studiepunten)

Commerciële trainingen en rollenspelen vormen de basis van dit vak: je kruipt in de huid van een sollicitant, verkoper, klant en leverancier. Telkens zoek je naar de juiste houding en leer je technieken om het laken naar je toe te trekken.

Le français des affaires

(4 studiepunten)

Je verdiept je kennis van het financiële jargon in het Frans in het derde jaar. Je voert correspondentie over polissen en schadegevallen, leest en analyseert technische teksten en houdt presentaties.

Business English en London Business Course

(4 studiepunten)

In het derde jaar lees je de Engelstalige vakpers en bespreek je in groep de interessantste artikels. Je volgt ook lezingen van Engelse specialisten en je bezoekt het Londense financiële centrum.

De startende onderneming

(4 studiepunten)

Je leert alles om als ondernemer aan de slag te kunnen gaan.  Je  maakt in groep een business plan met financieel plan op, beoordeelt het en stuurt het bij op basis van de coaching.

Keuzevakken

12 studiepunten (je kiest 3 vakken)

Corporate finance

(4 studiepunten)

Internationale financieringstechnieken, het indekken van financiële risico’s en internationale contracten… hoe ziet de financiële wereld eruit op internationaal en ondernemingsvlak?

Beleggingen: specialisatie

(4 studiepunten)

Je bent in staat om advies te geven, een lightversie van een analystenrapport op te stellen, een dividendrendement te berekenen en de koers/winstverhouding te bekijken.

Risk management

(4 studiepunten)

Tegen welke gevaren moet je je verzekeren? Misschien is preventie wel een oplossing? Je leert gevaren ontdekken, inventariseren, analyseren en controleren. Zo kan je je klanten een duidelijk en  financieel verantwoord advies geven.

Transportverzekeringen

Je bestudeert de risico's eigen aan de internationale handel. Je werkt een realistische case uit aan de hand van krachtige databanken en stimulerend, creatief leermateriaal. Cargoverzekeringen, cascoverzekeringen, abonnementspolissen, CMR-verzekeringen: de wereld van de transportverzekeringen zit vol specifiek jargon dat jij van binnenuit leert kennen.

Business for exchange

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Bouwtechnische vorming

(4 studiepunten)

Je neemt een gebouw volledig onder de loep. Je maakt een technische analyse van een woning. Op basis van deze analyse maak je een schatting van de waarde van het pand.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.
Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.