Inhoud en studiepunten van KMO-Management

Eerste jaar

Ondernemen

15 studiepunten

Bedrijfsbeheer KMO

(6 studiepunten)

Je hebt als toekomstig (zelfstandig) ondernemer nood aan de basisvaardigheden van bedrijfsbeheer. Bij Bedrijfsbeheer kmo leer je de beginselen van het boekhouden en de financiële analyse. Zo kan je later vlot de cijfers van je eigen en andere ondernemingen begrijpen, analyseren en bijsturen. 
Je hanteert bij de oefeningen steeds een hands-on approach en legt de link met de praktijk. Hierdoor krijg je vanuit het leslokaal voeling met het ondernemerschap.

Business traject: business-planning & ondernemerschap

(6 studiepunten)

Je start, na een brainstorm over een nieuw product of een nieuwe dienst, een eigen fictieve kmo op. Jij en je team voeren alle nodige stappen uit: marktonderzoek, financiële planning en financieel management, marketing, productie, organisatie ... Tot slot presenteer je de case.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 1

(3 studiepunten)

Je bestudeert het begrip 'duurzaam ondernemen' in theorie én in de huidige economische context. Zo onderzoek je sociaal verantwoordbare bedrijfsstrategieën met een langetermijnvisie.

Algemeen bedrijfseconomisch management

17 studiepunten

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Kwantitatieve technieken

(3 studiepunten)

Aan de hand van een aantal eenvoudige statistische technieken leer je onderzoekscijfers interpreteren. De nadruk ligt op begrijpen, niet op het wiskundig formularium.

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)
Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

 

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Juridische vorming

8 studiepunten

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Handels- en economisch recht

(3 studiepunten)

Je leert welke juridische stappen je moet nemen om een onderneming op te richten.  Je bekijkt of je best een vennootschap opricht en – zo ja – welke vennootschapsvorm het best bij een ondernemingsproject past. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bestudeer je de belangrijkste wetgeving waarmee je rekening moet houden in het handelsleven, bvb.: consumentenbescherming, handelshuur, faillissement, e-commerce, … 

ICT

3 studiepunten

MS Office: Excel KMO

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Communicatie

14 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Business English

(5 studiepunten)

In het eerste jaar verdiep je je kennis van de Engelse grammatica en oefen je het hele jaar in schrijven, luisteren en spreken. In alle conversaties is zakelijke en professionele taal de norm.

Keuze: Duits, Spaans, andere taal

(4 studiepunten)

Kies 1 taal: Duits en Spaans worden op KdG aangeboden. De andere taal wordt gekozen uit het taalaanbod van Linguapolis (Universiteit Antwerpen, indien aanbod op 3 niveaus). De student is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving bij Linguapolis en brengt na succesvol afronden zijn creditbewijzen binnen op KdG.

 • Keuze: Duits 
  In het eerste jaar spreek, lees en schrijf je heel wat bedrijfscommunicatie in de taal van Goethe. Geleidelijk aan beheers je de woordenschat en pas je de grammaticale regels consequent toe.
 • Keuze: Spaans
  Vanaf het eerste jaar spelen je Spaanse conversaties zich af in een bedrijfsomgeving. Je besteedt veel aandacht aan correcte, zakelijke taal.

Ethiek

3 studiepunten

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, leer je belangrijke begrippen als waarden en normen. Die leer je toepassen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Ondernemen

12 studiepunten

Business-project

(12 studiepunten)

Skillslab businessvaardigheden

Je maakt een ondernemingsplan in opdracht van een echt bedrijf. Daarvoor pas je de kennis toe die je leerde tijdens de workshops creativiteit, teamwerk en projectmanagement.

Skillslab businessvaardigheden

In dit skillslab verwerf je diepere inzichten over teamwerk, toegepaste creativiteit (innovatie) en projectmanagement. Via concrete experimenten en oefeningen scherpen je deze vaardigheden aan. Drie cruciale business skills die je ook verder ontwikkelt in de praktijk tijdens het Business-project.

Financieel management

10 studiepunten

Financieel management

(5 studiepunten)

Je onderzoekt de financiële gezondheid van een onderneming. Je verwerft inzicht in het belang van werkkapitaal. Je volgt de financiële actualiteit op de voet.

Cost accounting en budgettering

(5 studiepunten)

Je krijgt verscheidene werkwijzen aangeboden om inzicht in bedrijfscijfers op te bouwen, een kostenstructuur te interpreteren, relevante en niet-relevante informatie van elkaar te scheiden en ten slotte alles in budgetten te gieten. Zo krijg je grip op de toekomst van een bedrijf.

Marketing & strategie

18 studiepunten

Strategisch management

(4 studiepunten)

Je leert hoe strategische beslissingen de koers van een onderneming veranderen, hoe deze keuzes voorbereid worden en hoe ze naderhand opgevolgd en beoordeeld worden.

Marketing management & marketing communicatie

(5 studiepunten)

Je krijgt een degelijke kennis over marketingprincipes mee: de vier p's van Kotler, segmentatie, doelgroepkeuze, positionering, productontwikkeling ... Je legt ook een stevige basis voor de uitwerking van het marketingplanningsproces. De opgedane kennis pas je toe in de uitwerking van het marketingplan in het Business Project.

E-business & E-communication

(3 studiepunten)

Je wordt klaargestoomd om in een eeuwig veranderende digitale wereld te ondernemen en te communiceren met een overzichtelijke kennis van zaken. Als geen ander weet je het torenhoge potentieel van digitale communicatieplatformen, sociale media, mobiele applicaties, affiliate internetmarketing ... te begrijpen en toe te passen.

Toegepast marktonderzoek KMO

(6 studiepunten)

Je leert hoe je een marktonderzoek professioneel tot een goed einde brengt. Je doorloopt alle stappen waaruit het kwantitatief marktonderzoekproces bestaat: van de centrale probleemstelling tot de opbouw van een gestructureerde vragenlijst, de steekproeftrekking, de enquêtering en de verwerking, de interpretatie en presentatie van de bevonden resultaten.

Juridische vorming

7 studiepunten

Sociaal recht KMO

(4 studiepunten)
 • Sociaal recht: arbeidsrecht
  Je bestudeert de wet op de arbeidsovereenkomsten, analyseert de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land en neemt arbeidsreglementen onder de loep. Je onderzoekt proefbedingen, studentencontracten en typische kmo-vraagstukken.
 • Sociaal recht: sociaal zekerheidsrecht
  Je onderzoekt de mogelijkheden die de sociale wetgeving biedt om bij inkomensverlies de risico's op te vangen door middel van vervangingsinkomens.

ICT

5 studiepunten

ICT KMO

(5 studiepunten)

Je leert digitaal samenwerken en ontdekt hoe je projecten nuttig plant in kalenders, tijdlijnen en Ganttdiagrammen. Je leert de structuur van relationele databanken begrijpen. Tegen het einde van de cursus ontwerp je zelf databanken.

Communicatie

14 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het tweede jaar verwerf je algemene en praktische kennis van het Frans rond uitgewerkte thema's (interculturele communicatie en Franse bedrijfscultuur). Je krijgt de nodige professionele woordenschat en zinsstructuren aangereikt die je leert gebruiken tijdens vergaderingen en presentaties. De nadruk ligt zowel op de gesproken als op de geschreven taal.

Business English

(5 studiepunten)

In het tweede jaar draaien je spreek-, schrijf- en luisteroefeningen rond messaging, meeting, reporting en negotiating. Ook aan je presentatievaardigheden wordt gewerkt. Uiteraard verlopen alle lessen helemaal in het Engels.

Keuze: Duits, Spaans, andere taal

(4 studiepunten)

Kies 1 taal: Duits en Spaans worden op KdG aangeboden. De andere taal wordt gekozen uit het taalaanbod van Linguapolis (Universiteit Antwerpen, indien aanbod op 3 niveaus). De student is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving bij Linguapolis en brengt na succesvol afronden zijn creditbewijzen binnen op KdG.

 • Keuzevak: Duits 
  In het tweede jaar leer je praten en presenteren in het Duits rond professionele thema's zoals Beruf, Industrie, Umwelten Nachrichten. Je bouwt argumenten op en weet foutloos verslag uit te brengen van vergaderingen en presentaties. 
 • Keuzevak: Spaans
  In het tweede jaar verdiep je je verder in de Spaanse spreek-, schrijf- en luistervaardigheden via eenvoudige gesprekken over het bedrijfsleven. Je uitspraak wordt ook steeds beter.

Derde jaar

Ondernemen

14 studiepunten

Business-stage

(14 studiepunten)

Je draait mee in een kmo en maakt alle processen van dichtbij mee. Je past je theorie toe, leert bij van mensen op het terrein en schrijft alles neer in een duidelijk stageverslag.

Commercieel management

(3 studiepunten)

Je onderzoekt de rol van een verkoopteam in een bedrijf. Je maakt kennis met de verschillende verkoopfuncties (van leidinggevende tot commerciële medewerker binnen- en buitendienst), en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Je ontdekt je eigen commerciële (basis)vaardigheden. Je oefent op specifieke verkooptechnieken zodat het afsluiten van verkoopcontracten en de opvolging van klanten voor jou geen geheimen meer hebben.

Human resources management

(3 studiepunten)

Je krijgt inzicht in het belang van een goed human resources beleid binnen het volledige bedrijfsmanagement van een kmo. Aan de hand van praktische oefeningen leer je kandidaten screenen en selecteren. Je krijgt een doorgedreven sollicitatietraining waarvoor je een professioneel sollicitatiedossier (cv en motivatiebrief) samenstelt volgens jouw profiel en aan de hand van rollenspelen leert solliciteren. Dit laatste wordt nog eens extra ondersteund door een sollicitatietraining gegeven door professionele partners.
Kortom, we bereiden je voor om als pas afgestudeerde bachelor je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt.

Financieel management

3 studiepunten

Risk management

(3 studiepunten)

Welke risico's bedreigen de veiligheid van werknemers op de werkvloer? Je leert gevaren ontdekken, inventariseren, analyseren en controleren. Je krijgt ook inzicht in de financiële gevolgen van ongevallen en de preventie ervan. Je krijgt een overzicht van de verzekeringsmarkt en de verschillende producten zodat je met kennis van zaken een gesprek kan aangaan over persoons- en bedrijfsverzekeringen.

Juridische vorming

5 studiepunten

Fiscaliteit

(5 studiepunten)

Alle praktische aspecten van fiscale thema's komen aan bod: hoe doe je een correcte belastingsaangifte? Wanneer is een btw-formulier juist ingevuld? Wat zijn de concrete financiële gevolgen als je bedrijf groeit?

Logistiek management & Enterprise Resource Planning (ERP)

9 studiepunten

Supply chain management

(4 studiepunten)

Logistiek is voor veel bedrijven de belangrijkste kostenpost. Als toekomstig kmo'er verwerf je een essentieel inzicht in de werking van aankoop, verkoop, voorraad ... 
Naast theorie over de belangrijkste principes, krijg je ruim de tijd voor cijfermatige en praktische toepassingen. Het logistiek spel scherpt je vaardigheden aan en past vele van de SCM-principes toe.

Bedrijfsprocessen

(5 studiepunten)

Processen staan centraal in bedrijven voor het omgaan met klanten, de productie, de leveranciers … Hoe kan een bedrijf efficiënter werken? Je krijgt een inzicht in de meest voorkomende processen en leert met methoden deze processen in kaart te brengen en te optimaliseren. Je hanteert vlot BPMN en VSM (onderdeel van Lean). Tot slot apprecieer je dat continue verbetering en levenslang leren geen loze woorden zijn.

Communicatie

11 studiepunten

Le français des affaires

(4 studiepunten)

In het derde jaar oefen je Frans via nagebootste levensechte situaties (vergaderen, onderhandelen en solliciteren). Daarnaast krijg je de kans om samen te werken met Franstalige studenten. Zo kan je je verworven kennis in de praktijk omzetten en leer je vlot communiceren in het Frans.

Business English

(4 studiepunten)

Business English 3 legt de focus op spreek- en schrijfopdrachten rond management skills en reflectie op je eigen strengths en weaknesses in jouw (toekomstige) professionele omgeving. Daarnaast lees en bespreek je de actualiteit, met nadruk op internationale economie en innovatie. De cursus verloopt geheel in het Engels.Business English 3 legt de focus op spreek- en schrijfopdrachten rond management skills en reflectie op je eigen strengths en weaknesses in jouw (toekomstige) professionele omgeving. Daarnaast lees en bespreek je de actualiteit, met nadruk op internationale economie en innovatie. De cursus verloopt geheel in het Engels.

Keuze: Duits, Spaans, andere taal

(3 studiepunten)

Kies 1 taal: Duits en Spaans worden op KdG aangeboden. De andere taal wordt gekozen uit het taalaanbod van Linguapolis (Universiteit Antwerpen, indien aanbod op 3 niveaus). De student is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving bij Linguapolis en brengt na succesvol afronden zijn creditbewijzen binnen op KdG.

 

 •  Keuzevak: Duits
  Je voert telefoongesprekken, simuleert onderhandelingen en vergaderingen, en bereidt presentaties voor in het derde jaar. In alle oefeningen vertrek je van levensechte situaties uit het bedrijfsleven.
 • Keuzevak: Spaans
  In het derde jaar gaat veel aandacht naar schrijf- en spreekoefeningen. Die zorgen ervoor dat je de modules afrondt met een sterk Spaans taalgevoel zodat je zelf eenvoudige teksten kan lezen en schrijven, én eenvoudige gesprekken kan voeren.

Keuzepakket (3 vakken te kiezen)

MBTI (inzicht in persoonlijkheids- en leiderschapsstijlen)

(3 studiepunten)

Je onderzoekt de zestien verschillende persoonlijkheden van de Myers-Briggs Type Indicator en leert hoe je de schaal toepast en gebruikt. Je bestudeert ook technieken om te leren omgaan met die verschillende persoonlijkheden.

Intercultureel management

(3 studiepunten)

Je maakt kennis met het begrip interculturele communicatie en past het toe: hoe onderhandel je bijvoorbeeld met die belangrijke Japanse klant? Je leert ook hoe een manager zich het best gedraagt in een vreemde cultuur.

International trade

(3 studiepunten)

Je leert hoe je een exportplan opstelt, wordt je bewust van de risico's van internationale transacties en maakt kennis met de belangrijkste contractvoorwaarden van internationaal handelsverkeer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2

(3 studiepunten)

In Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 1 zag je de uitdagingen van vandaag. Tijdens MVO 2 bekijk je hoe MVO vorm krijgt of kan krijgen. Wat zijn de verantwoordelijkheden van werknemers en werkgevers? Je ziet nieuwe bedrijfsmodellen en business tools: LCA, SIS-toolkit, C.V., B-corporation, duurzame marketing en supply chain … Daarnaast onderzoek je de rol van de overheid om bedrijven bij te staan in deze transitie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3

(3 studiepunten)

In Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 1 en 2 maakte je uitgebreid kennis met de inhoud en de aanpak van MVO. In MVO 3 koppel je de theorie aan de praktijk. 
Tijdens je stage (of een alternatief) voer je een beperkte MVO-scan (de Albatros-scan) uit. Op basis van je bevindingen ontwikkel je voor het bedrijf of de organisatie een strategie (stappenplan) met aandachts- en verbeterpunten. Je rapporteert je resultaten in een beknopte paper.

Business 4 Exchange courses

(3 studiepunten)

Een brede waaier aan managementcursussen gedoceerd in het Engels.

KMO-experience

(3 studiepunten)

Met KMO-Experience ga je mee op ontdekkingsreis naar Griekenland. Je werkt actief mee, in groep, aan de voorbereiding van de reis en ter plaatse maak je kennis met het bedrijfsleven en de aloude cultuur. Sinds de Griekse schuldencrisis is er heel wat veranderd. Wat de impact hiervan is en hoe de Grieken trachten een nieuw leven op te bouwen, willen we ter plaatse onderzoeken. Contacten met Griekse jongeren, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan nieuwe economische projecten en businessmodellen staan op het verlanglijstje. Uiteraard zal je ook kunnen genieten van zon, zee en strand en de rijke culinaire tradities, maar je zal meer dan dat beleven. Kortom, een ervaring waarbij je het Griekenland achter de toeristische façade en je medestudenten beter leert kennen.

How to lead generation Y

(3 studiepunten)

In this course you learn about generation Y and it's specific expectation to work in general, what problems might occur and how to avoid and/or overcome with certain tools and methods possible misunderstandings. You will get an idea what to expect in the workplace and how to interact with colleagues and superiors. You will learn how to introduce your generation's typical strengths into the workplace and how to avoid conflicts with other generations.

Digital Transformation

(3 studiepunten)

In this course you will learn to understands digital evolution and recognize the different stages of digital. You learn to keep up with current digital and consumers trends and learn to transform a current value proposition to a digital value proposition.

Managerial Psychology

(3 studiepunten)

In this course you will gain insight in your psychological functioning and that of other people, and will learn what is necessary to create a positive climate in a company, so you can function better as a leader and as a coach when dealing with people. You will learn to accept not only the strengths and weaknesses of your own personality, but also those of other personality types.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.