Inhoud en studiepunten van KMO-Management

Eerste jaar

Ondernemend management

21 studiepunten

Business traject

(6 studiepunten)

- Strategie voor starters
- Marketing voor starters
- Finance voor starters

Je stelt een heus businessplan op voor een fictieve KMO. Jij en je team voeren alle nodige stappen uit: marktonderzoek, financiële planning en financieel management, marketing, strategie, productie, organisatie ... Tot slot presenteer je de case.

Accounting voor KMO

(5 studiepunten)

Je hebt als toekomstig (zelfstandig) ondernemer nood aan de basisvaardigheden van boekhouden. In dit vak leer je de beginselen van het boekhouden en de financiële analyse. Zo kan je later vlot de cijfers van je eigen en andere ondernemingen begrijpen, analyseren en bijsturen. 
Je hanteert bij de oefeningen steeds een hands-on approach en legt de link met de praktijk. Hierdoor krijg je vanuit het leslokaal voeling met het ondernemerschap.

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Digitaal talent

8 studiepunten

Business metrics

(5 studiepunten)

Meten is weten. Als toekomstig ondernemer heb je inzicht in cijfers en hebben data geen geheimen meer voor jou. Business Metrics dompelt je onder in het verwerken, analyseren en evalueren van kwantitatieve data in concrete situaties uit het professionele bedrijfsleven. Doel is om organisatorische, operationele en statistische inzichten te verwerven. Hiervoor gebruiken we de tool MS Excel. De lessen bestaan deels uit hoorcolleges, deels uit coachingssessies waar afwisselend bedrijfsgerichte casussen in MS Excel in team worden opgelost en statistische inzichten worden ingeoefend. Na 12 weken ben je in staat om ruwe data om te zetten tot bruikbare informatie, een onmisbare competentie voor een succesvolle ondernemer.

Digital business

(3 studiepunten)

Je wordt klaargestoomd om in een eeuwig veranderende digitale wereld te ondernemen en te communiceren met een overzichtelijke kennis van zaken. Als geen ander weet je het torenhoge potentieel van digitale communicatieplatformen, sociale media, mobiele applicaties, affiliate internetmarketing ... te begrijpen en toe te passen. Je leert in deze cursus bovendien hoe internet en andere digitale media kunnen ingezet worden als nieuwe tools voor nieuwe business modellen.

Duurzaam handelen

4 studiepunten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

(4 studiepunten)

Je bestudeert het begrip 'duurzaam ondernemen' in theorie én in de huidige economische context. Zo onderzoek je sociaal verantwoordbare bedrijfsstrategieën met een langetermijnvisie.

Communicatie

15 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Business English

(5 studiepunten)

In het eerste jaar verdiep je je kennis van de Engelse grammatica en oefen je het hele jaar in schrijven, luisteren en spreken. In alle conversaties is zakelijke en professionele taal de norm.

Keuze: Deutsch, Español, Business English

(5 studiepunten)

Je kiest in het eerste jaar of je gaat voor 2 talen (Frans en Engels) in 3 niveaus of 3 talen (Frans, Engels, Duits of Spaans) in 2 niveaus.

Persoonlijke ontwikkeling

12 studiepunten

Management en communicatie: zelfmanagement

(5 studiepunten)

Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Management en communicatie: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Business modeling & ideation

(3 studiepunten)

Een businessidee maar wat nu ?  Je leert op zoek te gaan naar businessopportuniteiten en op basis van creatieve technieken (o.a brainstorm technieken, prototypes) formuleer je passende oplossingen. Jij en je team hebben hierbij een ondernemende houding. Contact met jouw potentiële klanten vormt hierbij een essentieel onderdeel. Vervolgens zet je de eerste stappen om van je idee een echte business te maken. 

Tweede jaar

Ondernemend management

39 studiepunten

Sustainable business project

(16 studiepunten)

Je gaat aan de slag als consultant van een echte onderneming. Je werkt in groep een academiejaar lang aan een oplossing voor deze échte bedrijfscase. Dit resulteert in een Business Plan. Je bepaalt de strategie, checkt de financiële haalbaarheid van je oplossing, en bovendien moet je voorstel ook maatschappelijk verantwoord zijn!

Marketing- en communicatiemanagement

(5 studiepunten)

Je krijgt een degelijke kennis over marketingprincipes mee: de vier p's van Kotler, segmentatie, doelgroepkeuze, positionering, productontwikkeling ... Je legt ook een stevige basis voor de uitwerking van het marketingplanningsproces. De opgedane kennis pas je toe in de uitwerking van het marketingplan in het Business Project.

Toegepast marktonderzoek

(6 studiepunten)

Je leert hoe je een marktonderzoek professioneel tot een goed einde brengt. Je doorloopt alle stappen waaruit het kwantitatief marktonderzoekproces bestaat: van de centrale probleemstelling tot de opbouw van een gestructureerde vragenlijst, de steekproeftrekking, de enquêtering en de verwerking, de interpretatie en presentatie van de bevonden resultaten.

Financieel management

(5 studiepunten)

Je onderzoekt de financiële gezondheid van een onderneming. Je verwerft inzicht in het belang van werkkapitaal. Je volgt de financiële actualiteit op de voet.

Cost accounting en budgetteren

(4 studiepunten)

Je krijgt verscheidene werkwijzen aangeboden om inzicht in bedrijfscijfers op te bouwen, een kostenstructuur te interpreteren, relevante en niet-relevante informatie van elkaar te scheiden en ten slotte alles in budgetten te gieten. Zo krijg je grip op de toekomst van een bedrijf.

Ondernemingsrecht KMO

(3 studiepunten)

Je bestudeert de wet op de arbeidsovereenkomsten, analyseert de collectieve arbeidsverhoudingen in ons land en neemt arbeidsreglementen onder de loep. Je onderzoekt proefbedingen, studentencontracten en typische kmo-vraagstukken.

Digitaal talent

6 studiepunten

Bedrijfsprocessen 1

(3 studiepunten)

Je ontdekt en beschrijft de verschillende processen die er lopen binnen een onderneming. BPMN en VSM helpen je om deze processen vlot en efficiënt in kaart te brengen.

Digital analytics

(3 studiepunten)

Je leert digitaal samenwerken en ontdekt hoe je projecten nuttig plant in kalenders, tijdlijnen en Ganttdiagrammen. Je leert de structuur van relationele databanken begrijpen. Tegen het einde van de cursus ontwerp je zelf databanken.

Communicatie

15 studiepunten

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het tweede jaar verwerf je algemene en praktische kennis van het Frans rond uitgewerkte thema's (interculturele communicatie en Franse bedrijfscultuur). Je krijgt de nodige professionele woordenschat en zinsstructuren aangereikt die je leert gebruiken tijdens vergaderingen en presentaties. De nadruk ligt zowel op de gesproken als op de geschreven taal.

Business English

(5 studiepunten)

In het tweede jaar draaien je spreek-, schrijf- en luisteroefeningen rond messaging, meeting, reporting en negotiating. Ook aan je presentatievaardigheden wordt gewerkt. Uiteraard verlopen alle lessen helemaal in het Engels.

Keuze: Deutsch, Español, Le français des affaires

(5 studiepunten)

Kies 1 taal: Duits en Spaans worden op KdG aangeboden. De andere taal wordt gekozen uit het taalaanbod van Linguapolis (Universiteit Antwerpen, indien aanbod op 3 niveaus). De student is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving bij Linguapolis en brengt na succesvol afronden zijn creditbewijzen binnen op KdG.

  • Keuzevak: Duits 
    In het tweede jaar leer je praten en presenteren in het Duits rond professionele thema's zoals Beruf, Industrie, Umwelten Nachrichten. Je bouwt argumenten op en weet foutloos verslag uit te brengen van vergaderingen en presentaties. 
  • Keuzevak: Spaans
    In het tweede jaar verdiep je je verder in de Spaanse spreek-, schrijf- en luistervaardigheden via eenvoudige gesprekken over het bedrijfsleven. Je uitspraak wordt ook steeds beter.

Persoonlijke ontwikkeling

Skills Lab Business Projects

Ter ondersteuning van het Business Project, verwerf je de nodige kennis en vaardigheden op vlak van team- en projectmanagement en creativiteit.

Mijn KMO-netwerk

Als manager of ondernemer is een goed netwerk onmisbaar. Daar werken we meteen vanaf het eerste jaar KMO aan! Je bouwt een eigen netwerk op, door aan interne en externe events deel te nemen, te leren netwerken en zo een portfolio op te bouwen met interessante contacten voor je Bachelorproject op het einde van je studie KMO-management.

Derde jaar

* Deze vakken worden in het Engels gegeven.

Ondernemend management

54 studiepunten

Bachelorproject

(30 studiepunten)

Bootcamp
- Religie, zingeving &
levensbeschouwing
- Persoonlijk project
- Authentieke context
- Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
- Business English/
Le français des affaires/
Deutsch/Español

Commercial management*

(3 studiepunten)

Je onderzoekt de rol van een verkoopteam in een bedrijf. Je maakt kennis met de verschillende verkoopfuncties (van leidinggevende tot commerciële medewerker binnen- en buitendienst), en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Je ontdekt je eigen commerciële (basis)vaardigheden. Je oefent op specifieke verkooptechnieken zodat het afsluiten van verkoopcontracten en de opvolging van klanten voor jou geen geheimen meer hebben.

Human resources management*

(3 studiepunten)

Je krijgt inzicht in het belang van een goed human resources beleid binnen het volledige bedrijfsmanagement van een kmo. Aan de hand van praktische oefeningen leer je kandidaten screenen en selecteren. Je krijgt een doorgedreven sollicitatietraining waarvoor je een professioneel sollicitatiedossier (cv en motivatiebrief) samenstelt volgens jouw profiel en aan de hand van rollenspelen leert solliciteren. Dit laatste wordt nog eens extra ondersteund door een sollicitatietraining gegeven door professionele partners.
Kortom, we bereiden je voor om als pas afgestudeerde bachelor je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt.

Risk management*

(3 studiepunten)

Welke risico's bedreigen de veiligheid van werknemers op de werkvloer? Je leert gevaren ontdekken, inventariseren, analyseren en controleren. Je krijgt ook inzicht in de financiële gevolgen van ongevallen en de preventie ervan. Je krijgt een overzicht van de verzekeringsmarkt en de verschillende producten zodat je met kennis van zaken een gesprek kan aangaan over persoons- en bedrijfsverzekeringen.

Sociaal recht

(4 studiepunten)

Je onderzoekt de mogelijkheden die de sociale wetgeving biedt om bij inkomensverlies de risico's op te vangen door middel van vervangingsinkomens.

Fiscaal beleid KMO

(4 studiepunten)

Alle praktische aspecten van fiscale thema's komen aan bod: hoe doe je een correcte belastingsaangifte? Wanneer is een btw-formulier juist ingevuld? Wat zijn de concrete financiële gevolgen als je bedrijf groeit?

International management*

(3 studiepunten)

Je analyseert het international speelveld van onze Vlaamse KMO’s en zet een strategie op om voor een KMO om internationaal verder te groeien.

Supply chain management*

(4 studiepunten)

Logistiek is voor veel bedrijven de belangrijkste kostenpost. Als toekomstig kmo'er verwerf je een essentieel inzicht in de werking van aankoop, verkoop, voorraad ... 
Naast theorie over de belangrijkste principes, krijg je ruim de tijd voor cijfermatige en praktische toepassingen. Het logistiek spel scherpt je vaardigheden aan en past vele van de SCM-principes toe.

Digitaal talent

6 studiepunten

Business processes 2*

(3 studiepunten)

Processen staan centraal in bedrijven voor het omgaan met klanten, de productie, de leveranciers … Hoe kan een bedrijf efficiënter werken? Je krijgt een inzicht in de meest voorkomende processen en leert met methoden deze processen in kaart te brengen en te optimaliseren. Je hanteert vlot BPMN en VSM (onderdeel van Lean). Tot slot apprecieer je dat continue verbetering en levenslang leren geen loze woorden zijn.

Business intelligence*

(3 studiepunten)

Data lopen als een rode draad doorheen de gehele opleiding. In Business Intelligence brengen we alle bedrijfsdata samen om er doorgedreven analyses op te doen. Op deze manier zet je data om in kennis die je kan gebruiken om een onderneming te adviseren.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.