Inhoud en studiepunten van Logistiek Management

Eerste jaar

Transport management

10 studiepunten

Maritiem transport en havens

(3 studiepunten)

Je bestudeert de rol en het belang van maritiem transport in de wereldhandel. Je typeert zeehavens en cargoschepen.

Transportgeografie

(4 studiepunten)

Je werpt een blik op de belangrijkste economische knooppunten in België, Europa en de andere continenten. Je bestudeert ook de evoluties van de voornaamste zee-, rivier- en luchthavens, en transportnetwerken.

Goederenkennis

(3 studiepunten)

Je ontdekt verschillende types van goederen: droge bulk, vloeibare bulk, containers ... Je leert de voor- en nadelen van elk type kennen en brengt de risico's bij het transport in kaart.

Supply chain management

3 studiepunten

Inleiding supply chain management

(3 studiepunten)

Je legt verbanden tussen de verschillende onderdelen van de logistieke keten. Je koppelt begrippen van duurzaamheid en innovatie aan supply chain management.

Digitization & IT

3 studiepunten

Excel voor logistiek 1

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Global trade & customs

3 studiepunten

Internationale handel

(3 studiepunten)

Je leert de rol van internationale tussenpersonen kennen, bestudeert belangrijke clausules in verkoopovereenkomsten en maakt kennis met de Incoterms.

Management essentials

16 studiepunten

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Bedrijfsbeheer

(6 studiepunten)

Je leert boekhouden, maakt kennis met cost accounting, stelt balansen en resultatenrekeningen op, en leert jaarrekeningen analyseren.

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Personal & professional development

15 studiepunten

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau. Hierbij besteed je aandacht aan elementaire spellingregels. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit opleidingsonderdeel spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in basisbegrippen als waarden en normen. Deze begrippen leer je toe te passen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Logistiek lab

(3 studiepunten)

Tijdens Logistiek Lab krijg je een dosis praktijk in het eerste jaar van je opleiding.
Je proeft van de logistieke sector: niet met een handboek, wel met een uit de praktijk gegrepen case die jij en je teamleden oplossen tijdens coaching sessies.
 Je blijft niet alleen binnenshuis maar gaat ook op bedrijfsbezoek naar een locatie die past binnen het thema van jouw case.

Communication

10 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van vreemde talen onontbeerlijk. We zien kennis van vreemde talen niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Engels.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van vreemde talen onontbeerlijk. We zien kennis van vreemde talen niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Frans.

Facultatieve cursus initiatie Duits

Heb je nog geen Duits gehad in het secundair? Volg dan zeker deze initiatie!

Tweede jaar

Transport management

16 studiepunten

Hinterlandmodi

(7 studiepunten)
 • Binnenvaart

Je neemt de Belgische en Europese waterwegen onder de loep. Je bestudeert de Belgische vloot en haar lading. Je bekijkt de juridische regels van dichtbij. Nu kan je een transport via de binnenvaart organiseren.

 • Spoorvervoer

Vanuit een korte ontstaansgeschiedenis bekijk je de spoorwegen in Europa: wat zijn de belangrijkste maatschappijen? Welke rol speelt de NMBS? Hoe ziet het Europese spoorwegnet eruit? Welke documenten en procedures zijn belangrijk voor het spoorvervoer?

 • Wegvervoer

Je bestudeert de vervoerovereenkomst en de wetten en verdragen die het vervoer over de weg reglementeren. Uiteraard komt ook het berekenen van de kostprijs aan bod.

Luchtvervoer

(3 studiepunten)

Luchtvervoer, de snelste transportvorm, spreekt tot ieders verbeelding. Via de historiek belanden we bij de economische realiteit van vandaag: hoe is de sector wereldwijd georganiseerd en hoe ziet de juridische context eruit? Ook het vliegtuig en de werking van de vrachtterminal nemen we onder de loep. Last but not least focussen we op de praktijk van de IATA-agent: het afwikkelen van luchtvrachtzendingen.

Maritieme wetgeving

(3)
 • Gevaarlijke lading 
 • Maritiem recht

Je leert chemische en fysische begrippen kennen en bent in staat de relevante wetgeving te vinden in de IMDG Code en de Gemeentelijke havenpolitieverordening.
Welke Belgische wetten en internationale verdragen regelen het vervoer over water? Welke procedure moet je volgen bij een geschil? Wat zijn borgbrieven en wat is een cognossement?

Supply chain management

11 studiepunten

Sustainable business

(4 studiepunten)
 • Duurzaam ondernemen
 • Duurzame logistiek

Hoe organiseer je efficiënt een supply chain met retourstromen? Welke invloed heeft e-commerce op de logistiek? Hoe werkt een circulaire economie? Hoe bereken je CO2 uitstoot en welke acties kan je als bedrijf ondernemen om je logistiek groener te maken?  Op deze vragen krijg je een antwoord in dit onderdeel van Supply chain management.

Kwaliteitsmanagement

(3 studiepunten)

Hoe weet je of een onderneming kwaliteitsvol is? Je leert technieken voor kwaliteitszorg kennen zoals key performance indicators, en bent in staat om een verbetertraject te ontwerpen. Je leert ook omgaan met klachten.

Upstream logistics

(4 studiepunten )

Je bekijkt de logistieke schakels en de relatie tussen inkoop, voorraadbeheer en productie.  Je leert onder meer verkoopcijfers voorspellen, voorraadbeheer optimaliseren en leveranciers beoordelen.

Digitization & IT

7 studiepunten

Bedrijfsprocessen en ERP

(4 studiepunten)

Je leert werken met het ERP-pakket SAP. Dit is een informatie- en managementsysteem waarin je onder andere logistieke, administratieve en financiële bedrijfsgegevens invoert. Zo leer je werkzaamheden te optimaliseren en bedrijfsinformatie inzichtelijk te maken. Ervaring met SAP is een hele troef op de arbeidsmarkt.

Excel voor logistiek 2

(3 studiepunten)

Je haalt alles uit Excel: geneste functies, gegevenstabellen, besturingselementen, cumulatieve tabellen, formulieren, grafieken, MRP-tabellen ... Je ontdekt ook hoe al die vaardigheden in de praktijk hun nut hebben.

Global trade & customs

7 studiepunten

Import and export management

(4 studiepunten)

Je ontdekt het belang van handelspolitiek, gaat dieper in op de Incoterms en de internationale handelsdocumentatie. Je leert financieringstechnieken kennen en maakt kennis met alle spelers op de internationale handelsmarkt.

Customs introduction

(3 studiepunten)

Je leert wat de rol is van de douane in de internationale handel. Je raakt vertrouwd met aangifteprocessen, heffingselementen en douaneregelingen. 

Personal & professional development

6 studiepunten

Multimodaal lab

(3 studiepunten)

Nadat je de theoretische kennis hebt opgedaan via het opleidingsonderdeel ‘Hinterlandmodi’, ga je nu zelf op zoek naar multimodale oplossingen in cases.

Je formuleert een onderzoeksvraag en werkt logistieke concepten uit, rekening houdend met haalbare transportscenario’s. Dit alles resulteert in een paper, een management summary en een presentatie. Zo leer je professioneel rapporteren en spreken als voorbereiding op je bachelorproef in het 3de jaar.

Talent match

Binnen dit vak werken we samen met Randstad.  Via oefeningen ontdek je je talenten.  Je verkrijgt inzicht in de verschillende beroepen en functies in de logistieke sector.  Je ontdekt welke functies het best bij je passen.

Communication

16 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch im Unternehmen

(6 studiepunten)

Je verbetert vooral je gesproken vaardigheden, met focus op eenvoudige bedrijfscommunicatie.

Derde jaar

Transport management

5 studiepunten

Maritiem transportmanagement

(5 studiepunten)

Je verdiept je in de operationele kant van maritiem transport: je past de procedures toe voor inkomende en uitgaande goederen en leert hoe te zorgen voor de consignatie van het schip in de haven. Je bestudeert de documenten die noodzakelijk zijn en de impact van digitalisering.

Supply chain management

4 studiepunten

Warehousing

(4 studiepunten)

Je verdiept je in de distributielogistiek. Je focust op het maximaliseren van het rendement van het distributiecentrum.

Digitization & IT

6 studiepunten

Business intelligence

(3 studiepunten)

Big Data is hot. Maar wat doe je ermee? Je leert hoe je verschillende (big) databronnen samenbrengt en aan elkaar linkt.  Dit resulteert in een datawarehouse om gegevens te filteren, te bevragen, te analyseren en trends te voorspellen. Je visualiseert de data in een dashboard of op een kaart.

Digitalisering en innovatie in de logistiek

(3 studiepunten)

Digitalisering is één van de belangrijkste trends binnen de logistiek. In dit opleidingsonderdeel komen technologische ontwikkelingen, big data en dataplatformen aan bod.

Prominente gastsprekers, boeiende webinars en bezoeken aan digitale kennishubs inspireren je om als young professional de rol van innovator bij je toekomstige werkgever op te nemen.

Global trade & customs

8 studiepunten

Risk management

(5 studiepunten )
 • Contractmanagement
 • Goederen- en transportverzekering

Je bestudeert de risico's van intercontinentaal transport en leert de belangrijkste contracten voor internationale transacties kennen: verkoop, financiering en verzekering. Je bestudeert de cargoverzekeringen op de Belgische en de Engelse markt en verdiept je in de cascoverzekering en de CMR-verzekering.

Customs operations

(3 studiepunten )

Je leert om aangiftes en douaneformulieren in te vullen en op een correcte manier alle administratieve en operationele verrichtingen uit te voeren. Je raakt vertrouwd met douane- en btw-procedures en met accijnswetgeving.

Personal & professional development

Je hebt 2 keuzemogelijkheden

Keuze 1

(23 studiepunten)
 • Afstudeerstage (12 studiepunten)

Gedurende een periode van acht weken zal je je theoretische kennis toepassen op de werkvloer van een door jou gekozen bedrijf in een specialisatie/bedrijfstak van de logistieke wereld. Projectstages zijn ook een mogelijkheid: je werkt onder begeleiding een project uit bij bedrijven zoals ICL, Coca Cola, Dockx, Katoen Natie, ...

 • Bachelorproef (5 studiepunten)

Je werkt een thema uit vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag. Je bekijkt je project met de bril van bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid of digitalisering. Waar zie jij mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren? Je stelt je bachelorproef voor aan een jury van lectoren en professionals. Dit werk is de kers op de taart van je opleiding. Het bedrijf PSA Antwerp bekroont de student met de hoogste score op de presentatie van de bachelorproef in het Frans, Engels of Duits. Het bedrijf ICL reikt een prijs uit aan de student die uitzonderlijk scoort op het vlak van innovatie.

 • Specialisatie (6 studiepunten)

Je kiest voor een specialisatie binnen Chartering, Trading of Warehouse design. Een andere mogelijkheid is Global forwarding@company wat inhoudt dat je je via werkplekleren verdiept in de wereld van de expeditie. Of je bereidt je voor om schakelen naar een master via Wiskunde voor schakelstudenten of Logistiek en Transport.

Keuze 2

(23 studiepunten)
 • Internationale stage

Gedurende een periode van twaalf weken zal je je theoretische kennis toepassen en integreren op de werkvloer in een buitenlands bedrijf uit de logistieke sector. Projectstages zijn ook in het buitenland een mogelijkheid. Zo bouw je al tijdens je studies een internationaal netwerk op, vaak voor de rest van je leven. Na een buitenlandse stage kom je met een open mindset weer thuis.

 • Bachelorproef

Je werkt een thema uit vertrekkende vanuit een onderzoeksvraag. Je bekijkt je project met de bril van bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid of digitalisering. Waar zie jij mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren? Je stelt je bachelorproef voor aan een jury van lectoren en professionals. Dit werk is de kers op de taart van je opleiding. Het bedrijf PSA Antwerp bekroont de student met de hoogste score op de presentatie van de bachelorproef in het Frans, Engels of Duits. Het bedrijf ICL reikt een prijs uit aan de student die uitzonderlijk scoort op het vlak van innovatie.

Communication

14 studiepunten

Business English

(4 studiepunten)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires

(4 studiepunten)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch in der Wirtschaft

(4 studiepunten)

Je zet je grammaticale kennis van het Duits op punt en oefent verder vooral op gesproken Duits. Tijdens rollenspelen oefen je op je economische woordenschat. Zo betreed je de arbeidsmarkt met drie vreemde talen op zak. Een absolute troef in een internationale zakelijke omgeving.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.