Inhoud en studiepunten van Logistiek Management

Eerste jaar

Transport en expeditie

10 studiepunten

Maritiem vervoer en havens

(3 studiepunten)

Je bekijkt verschillende transportvormen (maritiem vervoer, binnenvaart, wegvervoer, luchtvaart ...) door een economische bril. Je leert de belangrijkste voor- en nadelen kennen, ook op ecologisch vlak. Tot slot maak je kennis met het gespecialiseerde jargon van elke vervoersvorm.

Transportgeografie

(4 studiepunten)

Je werpt een blik op de belangrijkste economische knooppunten in België, Europa en de andere continenten. Je bestudeert ook de evoluties van de voornaamste zee-, rivier- en luchthavens, en transportnetwerken.

Goederenkennis

(3 studiepunten)

Je ontdekt verschillende types van goederen: droge bulk, vloeibare bulk, containers ... Je leert de voor- en nadelen van elk type kennen en brengt de risico's bij het transport in kaart.

Supply chain management en ICT

6 studiepunten

Inleiding supply chain management

(3 studiepunten)

Je bestudeert de logistieke markt in het algemeen in het eerste jaar. Je ontdekt essentiële begrippen zoals demand management. Je krijgt inzicht in de materie en het belang ervan.

Excel voor logistiek 1

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Internationale handel en douane

3 studiepunten

Internationale handel

(3 studiepunten)

Je leert de rol van internationale tussenpersonen kennen, bestudeert belangrijke clausules in verkoopovereenkomsten en maakt kennis met de Incoterms.

Management essentials

16 studiepunten

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Bedrijfsbeheer

(6 studiepunten)

Je leert boekhouden, maakt kennis met cost accounting, stelt balansen en resultatenrekeningen op, en leert jaarrekeningen analyseren.

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Werkveldoriëntering

15 studiepunten

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)
Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

 

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in belangrijke begrippen als waarden en normen. Deze begrippen leer je toe te passen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Logistiek lab

(3 studiepunten)

Tijdens Logistiek Lab krijg je een dosis praktijk in het eerste jaar van je opleiding.
Je proeft van de logistieke sector: niet met een handboek, wel met een uit de praktijk gegrepen case die jij en je teamleden oplossen tijdens coaching sessies.
 Je blijft niet alleen binnenshuis maar gaat ook op bedrijfsbezoek naar een locatie die past binnen het thema van jouw case.

Communicatie

10 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van het Engels onontbeerlijk. We zien kennis van het Engels niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Engels.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Facultatieve cursus initiatie Duits

Heb je nog geen Duits gehad in het secundair? Volg dan zeker deze initiatie!

Tweede jaar

Transport en expeditie

16 studiepunten

Binnenvaart

(3 studiepunten)

Je neemt de Belgische en Europese waterwegen onder de loep. Je bestudeert de Belgische vloot en haar lading. Je bekijkt de juridische regels van dichtbij. Nu kan je een transport via de binnenvaart organiseren.

Spoorvervoer

(3 studiepunten)

Vanuit een korte ontstaansgeschiedenis bekijk je de spoorwegen in Europa: wat zijn de belangrijkste maatschappijen? Welke rol speelt de NMBS? Hoe ziet het Europese spoorwegnet eruit? Welke documenten en procedures zijn belangrijk voor het spoorvervoer?

Wegvervoer en kostprijsberekening

(4 studiepunten)

Je bestudeert de vervoerovereenkomst en de wetten en verdragen die het vervoer over de weg reglementeren. Uiteraard komt ook het berekenen van de kostprijs aan bod.

Luchtvervoer

(3 studiepunten)

Luchtvervoer, de snelste transportvorm, spreekt tot ieders verbeelding. Via de historiek belanden we bij de economische realiteit van vandaag: hoe is de sector wereldwijd georganiseerd en hoe ziet de juridische context eruit? Ook het vliegtuig en de werking van de vrachtterminal nemen we onder de loep. Last but not least focussen we op de praktijk van de IATA-agent: het afwikkelen van luchtvrachtzendingen.

Maritieme wetgeving

(3)

Je leert chemische en fysische begrippen kennen en bent in staat de relevante wetgeving te vinden in de IMDG Code en de Gemeentelijke havenpolitieverordening.
Welke Belgische wetten en internationale verdragen regelen het vervoer over water? Welke procedure moet je volgen bij een geschil? Wat zijn borgbrieven en wat is een cognossement?

- Maritiem recht

- Gevaarlijke landing 

Supply chain management en ICT

16 studiepunten

Supply chain management

(6 studiepunten)
  • Demand and production management

In het onderdeel  voorraadbeheer zoem je  in op de waarde van voorraden en de risico’s die ermee verbonden zijn. Je leert om optimale bestelmomenten, bestelhoeveelheden en veiligheidsvoorraden te berekenen. Je neemt verschillende manieren van vraagvoorspelling onder loep. In het hoofdstuk productielogistiek pas je onder andere de principes van een MRP toe om een productieplanning te kunnen maken. Voor alle toepassingen maken we intensief gebruik van Excel.

 

  • Supply chain and green logistics

Hoe organiseer je efficiënt een supply chain met retourstromen? Welke invloed heeft e-commerce op de logistiek? Hoe werkt een circulaire economie? Hoe bereken je CO2 uitstoot en welke acties kan je als bedrijf ondernemen om je logistiek groener te maken?  Op deze vragen krijg je een antwoord in dit onderdeel van Supply chain management.

Kwaliteitsmanagement

(3 studiepunten)

Hoe weet je of een onderneming kwaliteitsvol is? Je leert technieken voor kwaliteitszorg kennen zoals key performance indicators, en bent in staat om een verbetertraject te ontwerpen. Je leert ook omgaan met klachten.

Bedrijfsprocessen en Navision

(4 studiepunten )

Je leert werken met Navision, een programma waarmee je bedrijfsprocessen en resources in kaart brengt. Na de lessen voer je zelfstandig logistieke transacties in. Je zoekt ze op en weet  ze correct te interpreteren. Navision-ervaring is een troef bij het solliciteren: vele grote bedrijven werken met dit computerprogramma (en de bedrijfsopleidingen zijn duur).

Excel voor logistiek 2

(3 studiepunten )

Je haalt alles uit Excel: geneste functies, gegevenstabellen, besturingselementen, cumulatieve tabellen, formulieren, grafieken, MRP-tabellen ... Je ontdekt ook hoe al die vaardigheden in de praktijk hun nut hebben.

Internationale handel en douane

7 studiepunten

Import-exportmanagement

(4 studiepunten)

Je ontdekt het belang van handelspolitiek, gaat dieper in op de Incoterms en de internationale handelsdocumentatie. Je leert financieringstechnieken kennen en maakt kennis met alle spelers op de internationale handelsmarkt.

Customs introduction

(3 studiepunten)

Je leert wat de rol is van de douane in de internationale handel. Je raakt vertrouwd met aangifteprocessen, heffingselementen en douaneregelingen. 

Werkveldoriëntering

5 studiepunten

Observatiestage en case study

Tijdens een observatiestage volg je op de eerste rij de praktische afwikkeling van een scenario in de binnenvaart, het wegvervoer, het spoorvervoer, de luchtvervoer of een logistiek proces. Nadien presenteer je een case-study voor een jury van docenten en stagementoren.

Inspiration days

Je gaat op studiereis naar Nederland. Je bezoekt de haven van Rotterdam, de luchthaven van Schiphol en de bloemenveiling van Aalsmeer. Uiteraard heb je nog wat tijd over om Amsterdam te verkennen.

Talent match

Binnen dit vak werken we samen met Randstad.  Via oefeningen ontdek je je talenten.  Je verkrijgt inzicht in de verschillende beroepen en functies in de logistieke sector.  Je ontdekt welke functies het best bij je passen.

Communicatie

16 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch im Alltag

(3 studiepunten)

Deze interessante handelstaal wordt je van bij de basis aangeleerd. Geleidelijk aan beheers je de woordenschat en pas je de grammaticale regels consequent toe.

Deutsch im Unternehmen

(3 studiepunten)

Je verbetert  vooral je gesproken vaardigheden, met focus op eenvoudige bedrijfscommunicatie.

Derde jaar

Transport en expeditie

5 studiepunten

Maritiem transportmanagement

(5studiepunten)

Je zoomt in op de praktische kant van maritiem transport: welke documenten heb je nodig, hoe verloopt het laden en lossen, welke administratieve taken moet je vervullen, wat bij een schadeclaim ...?

Supply chain management en ICT

6 studiepunten

Warehousing

(3 studiepunten)

Je verdiept je in de distributielogistiek. Je focust op het maximaliseren van het rendement van het distributiecentrum.

Excel voor logistiek 3

(3 studiepunten )

Je haalt alles uit Excel: macro's, gegevenstabellen, draaitabellen, solver, analyseschema's ...

Internationale handel en douane

8 studiepunten

Risk management

(5 studiepunten )

Je bestudeert de risico's van intercontinentaal transport en leert de belangrijkste contracten voor internationale transacties kennen: verkoop, financiering en verzekering. Je bestudeert de cargoverzekeringen op de Belgische en de Engelse markt en verdiept je in de cascoverzekering en de CMR-verzekering.

Customs operations

(3 studiepunten )

Je leert om aangiftes en douaneformulieren in te vullen en op een correcte manier alle administratieve en operationele verrichtingen uit te voeren. Je raakt vertrouwd met douane- en btw-procedures en met accijnswetgeving.

Werkveldoriëntering

18 studiepunten

Afstudeerstage

(12 studiepunten)

Gedurende een periode van acht weken zal je je theoretische kennis toepassen op de werkvloer van een door jou gekozen bedrijf in een specialisatie/bedrijfstak van de logistieke wereld. Je krijgt de kans om in het buitenland een stage doen.  Projectstages zijn ook een mogelijkheid: je werkt onder begeleiding een project uit bij bedrijven zoals BASF, Coca Cola, Dockx, Katoen Natie, ...

 

Bachelorproef

(3 studiepunten)

Onze stagebedrijven zijn actief in verschillende sectoren: expeditiebedrijven, scheepsagenturen, industriële bedrijven, banken ... Je kunt aan een bedrijfsproject werken bij firma's als Ahlers, Caterpillar en BASF. Je stelt je bachelorproef voor aan een jury van lectoren en mensen uit de praktijk. Het bedrijf PSA Antwerp bekroont de student met de hoogste score op de presentatie van de bachelorproef in het Frans, Engels of Duits.

Duurzaam ondernemen

(3 studiepunten )

Welke deontologische regels reguleren de transportmarkt? Hoe zwaar wegen de Europese emissieregels door? Welke rol spelen ze? Je krijgt een diepgaand inzicht in de ethische vraagstukken van de internationale economie.

Communicatie

14 studiepunten

Business English

(4 studiepunten)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires

(4 studiepunten)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch in der Wirtschaft

(4 studiepunten)

Je zet je grammaticale kennis van het Duits op punt en oefent verder vooral op gesproken Duits. Tijdens rollenspelen oefen je op je economische woordenschat.

Deutsch in der Logistik

(2 studiepunten)

Je bestudeert Duitse artikels via tijdschriften en commerciële teksten uit brochures over logistiek en transport. Tijdens gesprekken vergroot je woordenschat en jargonkennis.

Persoonlijk traject

9 studiepunten (kies 3 vakken)

Global forwarding

(3 studiepunten)

Je leert de knepen van het expediteursvak. Je leert klantgericht handelen en krijgt tips om te netwerken. Een peter van een beroepsorganisatie (VEA) introduceert je in dit boeiende beroep. Je neemt deel aan activiteiten in de expeditiesector.

Chartering

(3 studiepunten)

Je onderzoekt het concept 'chartering' in het maritieme vervoer. Wie zijn de spelers op de markt? Hoe werkt chartering? Hoe bereken je de verschillende onderdelen van de overeenkomst?

Warehouse design

(3 studiepunten)

Moderne gebouwen vol hightech apparatuur, activiteiten die zich razendsnel afspelen, actie! Dat typeert de 'magazijnen' van tegenwoordig. Je analyseert data, bepaalt optimale locatie, grootte, virtuele lay-out. In team. Zo creëren we een performant warehouse voor vandaag en morgen.

Breakbulk in de haven van Antwerpen

(3 studiepunten)

De haven van Antwerpen is de belangrijkste Europese haven voor het verschepen van staal, projectlading, fruit, woudproducten en auto’s. In dit vak lichten specialisten uit de havenwereld deze ladingen, de types schepen en de activiteiten op de terminal toe.

Trading

(3 studiepunten)

Je leert hoe de globalisering van goederenstromen opportuniteiten voor jou kan scheppen.

Je leert de technieken, operaties en handelsdocumenten kennen die gepaard gaan met complexe handelsstromen aan de hand van real life cases (exotisch fruit, petrochemische producten,..).

Je leert hoe je concrete problemen kan oplossen en risico’s beheersen.

Hackaton

(3 studiepunten)

Je neemt deel aan de Hackathon 'Mobility of the Future' en gaat daar op creatieve manier oplossingen bedenken voor mobiliteitsvraagstukken.

Logistics Business Case

(3 studiepunten)

Geen droge theorie, maar een logistieke case rond e-commerce die je in groep uitwerkt.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.
Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.