Inhoud en studiepunten van Logistiek Management

Eerste jaar

Transport management

10 studiepunten

Maritiem transport en havens

(3 studiepunten)

Je bestudeert de rol en het belang van maritiem transport in de wereldhandel. Je typeert zeehavens en cargoschepen.

Transportgeografie

(4 studiepunten)

Je werpt een blik op de belangrijkste economische knooppunten in België, Europa en de andere continenten. Je bestudeert ook de evoluties van de voornaamste zee-, rivier- en luchthavens, en transportnetwerken.

Goederenkennis

(3 studiepunten)

Je ontdekt verschillende types van goederen: droge bulk, vloeibare bulk, containers ... Je leert de voor- en nadelen van elk type kennen en brengt de risico's bij het transport in kaart.

Supply chain management

3 studiepunten

Inleiding supply chain management

(3 studiepunten)

Je legt verbanden tussen de verschillende onderdelen van de logistieke keten. Je koppelt begrippen van duurzaamheid en innovatie aan supply chain management.

Digitization & IT

3 studiepunten

Excel voor logistiek 1

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Global trade & customs

3 studiepunten

Internationale handel

(3 studiepunten)

Je leert de rol van internationale tussenpersonen kennen, bestudeert belangrijke clausules in verkoopovereenkomsten en maakt kennis met de Incoterms.

Management essentials

16 studiepunten

Inleiding tot het recht

(5 studiepunten)

Je bestudeert de staatsstructuren in het federale België en Europa, ontdekt de gerechtelijke structuur van ons land, en leert de belangrijkste rechtsregels van het burgerlijke recht en het handelsrecht.

Bedrijfsbeheer

(6 studiepunten)

Je leert boekhouden, maakt kennis met cost accounting, stelt balansen en resultatenrekeningen op, en leert jaarrekeningen analyseren.

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Personal & professional development

15 studiepunten

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)
Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

 

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Na een onderzoek van de belangrijkste ethische stromingen, verdiep je je in belangrijke begrippen als waarden en normen. Deze begrippen leer je toe te passen in het bedrijfsleven. Je bespreekt ook de rol van de integere manager.

Logistiek lab

(3 studiepunten)

Tijdens Logistiek Lab krijg je een dosis praktijk in het eerste jaar van je opleiding.
Je proeft van de logistieke sector: niet met een handboek, wel met een uit de praktijk gegrepen case die jij en je teamleden oplossen tijdens coaching sessies.
 Je blijft niet alleen binnenshuis maar gaat ook op bedrijfsbezoek naar een locatie die past binnen het thema van jouw case.

Communication

10 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Voor jonge starters in de zakenwereld is een goede beheersing van het Engels onontbeerlijk. We zien kennis van het Engels niet als een doel op zich, wel als een middel tot succes in een wereld die steeds meer steunt op internationale handel. In het eerste jaar leg je aan de hand van realistische opdrachten en cases een basis in zakelijk Engels.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Facultatieve cursus initiatie Duits

Heb je nog geen Duits gehad in het secundair? Volg dan zeker deze initiatie!

Tweede jaar

Transport management

16 studiepunten

Hinterlandmodi

(7 studiepunten)
 • Binnenvaart

Je neemt de Belgische en Europese waterwegen onder de loep. Je bestudeert de Belgische vloot en haar lading. Je bekijkt de juridische regels van dichtbij. Nu kan je een transport via de binnenvaart organiseren.

 • Spoorvervoer

Vanuit een korte ontstaansgeschiedenis bekijk je de spoorwegen in Europa: wat zijn de belangrijkste maatschappijen? Welke rol speelt de NMBS? Hoe ziet het Europese spoorwegnet eruit? Welke documenten en procedures zijn belangrijk voor het spoorvervoer?

 • Wegvervoer

Je bestudeert de vervoerovereenkomst en de wetten en verdragen die het vervoer over de weg reglementeren. Uiteraard komt ook het berekenen van de kostprijs aan bod.

Luchtvervoer

(3 studiepunten)

Luchtvervoer, de snelste transportvorm, spreekt tot ieders verbeelding. Via de historiek belanden we bij de economische realiteit van vandaag: hoe is de sector wereldwijd georganiseerd en hoe ziet de juridische context eruit? Ook het vliegtuig en de werking van de vrachtterminal nemen we onder de loep. Last but not least focussen we op de praktijk van de IATA-agent: het afwikkelen van luchtvrachtzendingen.

Maritieme wetgeving

(3)

Je leert chemische en fysische begrippen kennen en bent in staat de relevante wetgeving te vinden in de IMDG Code en de Gemeentelijke havenpolitieverordening.
Welke Belgische wetten en internationale verdragen regelen het vervoer over water? Welke procedure moet je volgen bij een geschil? Wat zijn borgbrieven en wat is een cognossement?

 •  Maritiem recht
 • Gevaarlijke landing 

Supply chain management

11 studiepunten

Sustainable business

(4 studiepunten)
 • Duurzaam ondernemen
 • Duurzame logistiek

Hoe organiseer je efficiënt een supply chain met retourstromen? Welke invloed heeft e-commerce op de logistiek? Hoe werkt een circulaire economie? Hoe bereken je CO2 uitstoot en welke acties kan je als bedrijf ondernemen om je logistiek groener te maken?  Op deze vragen krijg je een antwoord in dit onderdeel van Supply chain management.

Kwaliteitsmanagement

(3 studiepunten)

Hoe weet je of een onderneming kwaliteitsvol is? Je leert technieken voor kwaliteitszorg kennen zoals key performance indicators, en bent in staat om een verbetertraject te ontwerpen. Je leert ook omgaan met klachten.

Upstream logistics

(4 studiepunten )

Je bekijkt de logistieke schakels en de relatie tussen inkoop, voorraadbeheer en productie.  Je leert onder meer verkoopcijfers voorspellen, voorraadbeheer optimaliseren en leveranciers beoordelen.

Digitization & IT

7 studiepunten

Bedrijfsprocessen en Navision

(4 studiepunten)

Je leert werken met Navision, een programma waarmee je bedrijfsprocessen en resources in kaart brengt. Na de lessen voer je zelfstandig logistieke transacties in. Je zoekt ze op en weet  ze correct te interpreteren. Navision-ervaring is een troef bij het solliciteren: vele grote bedrijven werken met dit computerprogramma (en de bedrijfsopleidingen zijn duur).

Excel voor logistiek 2

(3 studiepunten)

Je haalt alles uit Excel: geneste functies, gegevenstabellen, besturingselementen, cumulatieve tabellen, formulieren, grafieken, MRP-tabellen ... Je ontdekt ook hoe al die vaardigheden in de praktijk hun nut hebben.

Global trade & customs

7 studiepunten

Import and export management

(4 studiepunten)

Je ontdekt het belang van handelspolitiek, gaat dieper in op de Incoterms en de internationale handelsdocumentatie. Je leert financieringstechnieken kennen en maakt kennis met alle spelers op de internationale handelsmarkt.

Customs introduction

(3 studiepunten)

Je leert wat de rol is van de douane in de internationale handel. Je raakt vertrouwd met aangifteprocessen, heffingselementen en douaneregelingen. 

Personal & professional development

6 studiepunten

Multimodaal lab

(3 studiepunten)

Nadat je de theoretische kennis hebt opgedaan via het vak ‘Hinterlandmodi’, ga je nu zelf op zoek naar multimodale oplossingen in cases.

Je formuleert een onderzoeksvraag en werkt logistieke concepten uit, rekening houdend met haalbare transportscenario’s. Dit alles resulteert in een paper, een management summary en een presentatie. Zo leer je professioneel rapporteren en spreken als voorbereiding op je bachelorproef in het 3de jaar.

Talent match

Binnen dit vak werken we samen met Randstad.  Via oefeningen ontdek je je talenten.  Je verkrijgt inzicht in de verschillende beroepen en functies in de logistieke sector.  Je ontdekt welke functies het best bij je passen.

Communication

16 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch im Unternehmen

(6 studiepunten)

Je verbetert  vooral je gesproken vaardigheden, met focus op eenvoudige bedrijfscommunicatie.

Derde jaar

Transport management

5 studiepunten

Maritiem transportmanagement

(5studiepunten)

Je zoomt in op de praktische kant van maritiem transport: welke documenten heb je nodig, hoe verloopt het laden en lossen, welke administratieve taken moet je vervullen, wat bij een schadeclaim ...?

Supply chain management

4 studiepunten

Warehousing

(4 studiepunten)

Je verdiept je in de distributielogistiek. Je focust op het maximaliseren van het rendement van het distributiecentrum.

Digitization & IT

6 studiepunten

Business intelligence

(3 studiepunten)

Big Data is hot. Maar wat doe je ermee? Je leert hoe je verschillende (big) databronnen samenbrengt en aan elkaar linkt.  Dit resulteert in een datawarehouse om gegevens te filteren, te bevragen, te analyseren en trends te voorspellen. Je visualiseert de data in een dashboard of op een kaart.

Digitalisering en innovatie in de logistiek

(3 studiepunten)

De logistieke sector moet innoveren om zijn positie te kunnen behouden. Zonder allemaal de nieuwe Uber of Amazon te willen worden, open je je blik op nieuwe (vaak digitale) uitdagingen. Prominente gastsprekers, bezoeken aan digitale kennishubs inspireren je om als young graduate deze rol bij je toekomstige werkgever op te nemen.

Global trade & customs

8 studiepunten

Risk management

(5 studiepunten )
 • Contractmanagement
 • Goederen- en transportverzekering

Je bestudeert de risico's van intercontinentaal transport en leert de belangrijkste contracten voor internationale transacties kennen: verkoop, financiering en verzekering. Je bestudeert de cargoverzekeringen op de Belgische en de Engelse markt en verdiept je in de cascoverzekering en de CMR-verzekering.

Customs operations

(3 studiepunten )

Je leert om aangiftes en douaneformulieren in te vullen en op een correcte manier alle administratieve en operationele verrichtingen uit te voeren. Je raakt vertrouwd met douane- en btw-procedures en met accijnswetgeving.

Personal & professional development

Je hebt 2 keuzemogelijkheden

Keuze 1

(23 studiepunten)
 • Afstudeerstage (12 studiepunten)

Gedurende een periode van acht weken zal je je theoretische kennis toepassen op de werkvloer van een door jou gekozen bedrijf in een specialisatie/bedrijfstak van de logistieke wereld. Je krijgt de kans om in het buitenland een stage doen.  Projectstages zijn ook een mogelijkheid: je werkt onder begeleiding een project uit bij bedrijven zoals BASF, Coca Cola, Dockx, Katoen Natie, ...

 • Bachelorproef (5 studiepunten)

Onze stagebedrijven zijn actief in verschillende sectoren: expeditiebedrijven, scheepsagenturen, industriële bedrijven, banken ... Je kunt aan een bedrijfsproject werken bij firma's als Ahlers, Caterpillar en BASF. Je stelt je bachelorproef voor aan een jury van lectoren en mensen uit de praktijk. Het bedrijf PSA Antwerp bekroont de student met de hoogste score op de presentatie van de bachelorproef in het Frans, Engels of Duits.

 • Specialisatie (6 studiepunten)

Je kiest voor een specialisatie binnen Chartering, Trading, Breakbulk, Warehouse design,
Multimodaal vervoer of Global forwarding. 
 

Keuze 2

(23 studiepunten)
 • Internationale stage 
 • Bachelorproef

Communication

14 studiepunten

Business English

(4 studiepunten)

Tijdens het tweede en derde jaar spits je je toe op Engels in de logistiek.

Le français des affaires

(4 studiepunten)

In het tweede en derde jaar ben je vooral bezig met inland-, lucht- en maritiem vervoer. Het belang van de spreektaal neemt in de training en in de evaluatie toe.

Deutsch in der Wirtschaft

(4 studiepunten)

Je zet je grammaticale kennis van het Duits op punt en oefent verder vooral op gesproken Duits. Tijdens rollenspelen oefen je op je economische woordenschat.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.