Inhoud en studiepunten van Rechtspraktijk (flextrject)

Basisvakken recht

7 studiepunten

Staats- en bestuursrecht

(4 studiepunten uit jaar 1)

Je ontdekt wie het in België voor het zeggen heeft en welke rechten je als burger kan inroepen tegenover de overheid. Je leert de politieke actualiteit beter begrijpen. Je kijkt ook over de grenzen heen, naar internationale en Europese instellingen. En het blijft niet bij theorie: we nemen je mee op studiereis naar Straatsburg.

Verbintenissenrecht

(3 studiepunten uit jaar 1)

Je verdiept je in het verbintenissenrecht: je rijdt met de auto van je vader tegen de garagepoort van je buren; wie zal dat betalen? Je tekent een gsm-abonnement op straat; kan je je nog bedenken? De kat van de buren eet je goudvis op; heb je recht op een schadevergoeding? Alles over aansprakelijkheid.

Keuzepakket recht

minstens 23 studiepunten uit deze 11 vakken

Bijzondere overeenkomsten

(3 studiepunten uit jaar 1)

Kopen, huren, bouwen? Je bestudeert tal van overeenkomsten, ook minder voor de hand liggende zoals bewaargeving of lening. Je leert concreet juridisch advies geven aan fictieve cliënten.

Burgerlijk procesrecht

(4 studiepunten uit jaar 1)

Conflict? Onrecht? Waar kan je terecht? Welke rechter beslist waarover? En hoe overtuig je een rechter? Kan je ook dingen buiten de rechtbank regelen? Je bestudeert het hele proces van juridische geschillen voor verschillende rechtbanken.

Familiaal vermogensrecht

(3 studiepunten uit jaar 3)

Je ontdekt wie er, behalve jijzelf, nog recht heeft op jouw persoonlijke vermogen. Naar wie gaat jouw geld als jij overlijdt? Naar je partner, je kind(eren), andere familieleden? Kan je alles weggeven? Hoe ziet een testament eruit? En wat als er geen testament is?

Fiscaal recht

(4 studiepunten uit jaar 2)

Je bestudeert de belastingaangifte. Hoe vul je het in? Wat gebeurt ermee? Welke types belastbare inkomsten bestaan er?

International Business Law

(6 studiepunten)

Je volgt in het derde jaar een vak in het Engels (vrees niet de terminologie wordt in het vak Business English aangereikt en ingeoefend zodat je goed voorbereid de lessen kan volgen). Je leert welke rechtsregels van toepassing zijn wanneer je als ondernemer buiten de eigen landsgrenzen wil exporteren: welke regels gelden bij een internationaal koopcontract, hoe kan ik adverteren in het buitenland, hoe kan ik mijn merk en mijn eigen ideeën beschermen tegen namaak, wat moet ik doen wanneer ik een betwisting heb met een buitenlandse concurrent ...

Ondernemingsrecht

(4 studiepunten uit jaar 3)

Je bestudeert de vennootschap van A tot Z: oprichten, managen, beëindigen. Je kent de wet, en vertaalt die naar de praktijk. Zo kan je misschien ooit zélf ondernemer worden.

Personen- en familierecht

(4 studiepunten uit jaar 2)

Je bestudeert het recht van de wieg tot het graf: rechten en plichten als minderjarige, als partner, als ouder bijvoorbeeld. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je een goed onderbouwd advies geven.

Sociaal recht

(4 studiepunten uit jaar 2)

Je bestudeert arbeidsovereenkomsten, sociaal overleg en sociale zekerheid: wat zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers? Hoe ziet een arbeidscontract eruit? Hoeveel kan of moet je verdienen? Wat is een CAO? En wat doet de vakbond?

Strafrecht en strafproces

(4 studiepuntne uit jaar 2)

Je bestudeert elke stap van een strafproces: gerechtelijk onderzoek, rol van de onderzoeksrechter, vordering, uitvoering van vonnis en arrest. Je bekijkt ook de verschillende thema's van het strafwetboek: welke misdrijven zijn strafbaar? Hoe bepaal je de strafmaat? Wat is het belang van 'schuld'?

Verzekeringsrecht

(4 studiepunten uit jaar 3)

Een ongeluk komt nooit alleen. Daarom focus je op het voorkomen van ongevallen: gevaren ontdekken, inventariseren, analyseren, controleren. Je krijgt een inzicht in de financiële gevolgen van ongevallen, en de preventie ervan. Je analyseert de verzekeringsmarkt vanuit een juridisch perspectief zodat je personen en bedrijven een correct advies kan geven.

Zakenrecht

(3 studiepunten uit jaar 2)

Je ontrafelt de wirwar aan zakelijke rechten zoals (on)roerend goed, vruchtgebruik, eigendom … Wie heeft waarop recht, en waarom?

Juridische vaardigheden

21 studiepunten

Juridisch bronnenonderzoek

(7 studiepunten uit jaar 1)

Wat is recht eigenlijk? En onrecht? Waar vind je de letter van de wet? Wat als de wet niet duidelijk is? Mag de rechter dan kiezen? Welke wet is de sterkste? Wij geven je een probleem. Jij zoekt de beste oplossing. Je leert spelen met wetboeken, databanken en rechtsliteratuur. Tot je elke redenering weet terug te vinden.

Juridische communicatie

(4 studiepunten uit jaar 2)

Je leert in klare maar juridisch correcte taal communiceren. Of je nu schrijft of spreekt, je cliënt moet begrijpen wat zijn rechten en plichten zijn. Je treedt dus op als een hertaler van het juridische jargon.

Juridische vaardigheden: privaat recht

(5 studiepunten uit jaar 2)

Juridisch probleem? Je verzamelt, onderzoekt en vergelijkt bronnen. Je geeft een waterdicht advies, stelt een contract op of je schrijft een argumentatie voor een rechtszaak. Je oefent tot je met deze kerntaken van de paralegal speelt.

Juridische vaardigheden: publiek recht

(5 studiepunten uit jaar 2)

Je analyseert wetteksten en rechtspraak. Juridische terminologie, verwijzingen en afkortingen behoren tot je parate kennis. Je leert hoe je een duidelijk advies formuleert. Je bestudeert ook het Europees recht. Zo verbreed je je horizon.

Communicatie

10 studiepunten

Le français juridique

(5 studiepunten uit jaar 2)

We stomen je klaar voor het werkveld. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, leer je nu ook uitdrukken in de tweede landstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Inclusief efficiënt telefoneren en vergaderen.

Legal English

(5 studiepunten uit jaar 2)

Ligt je ambitie buiten België? Dan kan je niet om dé internationale taal heen. Je ontdekt de Engelse en Amerikaanse rechtswereld. Je stoot op verschillen, én gelijkenissen. Via de internationale actualiteit verruim je zowel je kennis van het Engels als je algemene kennis.

ICT

4 studiepunten

ICT-topics

(4 studiepunten uit jaar 2)

Je diept je kennis van Excel en Word verder uit: je leert werken met financiële functies, databankfuncties en draaitabellen. Je leert ook hoe je een website maakt, en je verdiept je in MS Access: relationele databanken, veldeigenschappen en analyses met queries.

Stage

15 studiepunten

Stage

(15 studiepunten uit jaar 3)

Je loopt acht weken stage in een van de vele juridische sectoren. Daar wend je al je juridische kennis en vaardigheden aan, net zoals je ICT-, communicatie- en organisatieskills. Je werkt ook een project uit dat voor je stageplaats in de praktijk bruikbaar is.

Management

6 studiepunten

Bedrijfsbeheer

(6 studiepunten uit jaar 1)

Je maakt kennis met cost accounting. Je stelt balansen en resultatenrekeningen op. Je leert jaarrekeningen analyseren. Kortom, je leert boekhouden.

Deontologie

3 studiepunten

Beroepsdeontologie

(3 studiepunten uit jaar 3)

Je onderzoekt de beroepsregels van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, vastgoedmakelaars, banken … Je debatteert ook over ethische vraagstukken uit verschillende rechtstakken.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.