Inhoud en studiepunten van Rechtspraktijk

Eerste jaar

Recht

22 studiepunten

Bronnen en beginselen van het recht

(3 studiepunten)

Wat is recht eigenlijk? En onrecht? Waar vind je de letter van de wet? Wat als de wet niet duidelijk is? Mag de rechter dan kiezen? Welke wet is de sterkste? Veel vragen en minstens evenveel antwoorden worden je in dit vak aangereikt. Op die manier heb je alvast een goede rugzak die je zal helpen bij de andere rechtsvakken.

Staatsrecht

(3 studiepunten)

Wij leven in een representatieve en parlementaire democratie. Wat betekent dat nu eigenlijk? Je leert het reilen en zeilen van onze staatsstructuur, maar ook de algemene rechten en vrijheden van elke Belg. 

Verbintenissenrecht

(4 studiepunten)

Je verdiept je in het verbintenissenrecht: je rijdt met de auto van je vader tegen de garagepoort van je buren; wie zal dat betalen? Je tekent een gsm-abonnement op straat; kan je je nog bedenken? De kat van de buren eet je goudvis op; heb je recht op een schadevergoeding? Alles over aansprakelijkheid.

Personen- en familierecht

(4 studiepunten)

Je bestudeert het recht van de wieg tot het graf: rechten en plichten als minderjarige, als partner, als ouder bijvoorbeeld. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je een goed onderbouwd advies geven.

Strafrecht

(4 studiepunten)

Je bekijkt de verschillende thema's van het strafwetboek: wat is strafbaar? Hoe bepaal je de strafmaat? Wat is het belang van 'schuld'?

Goederenrecht

(4 studiepunten)

Je ontrafelt de wirwar aan zakelijke rechten zoals (on)roerend goed, vruchtgebruik, eigendom … Wie heeft waarop recht, en waarom?

Juridische en communicatieve vaardigheden

5 studiepunten

Juridisch bronnenonderzoek

(5 studiepunten)

Wij geven je een probleem. Jij zoekt de beste oplossing. Je leert spelen met wetboeken, databanken en rechtsliteratuur. Tot je elke redenering weet terug te vinden.

Vreemde talen

10 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Spreken, schrijven, luisteren: de voertaal is Engels, de context een bedrijfsomgeving. Er gaat veel aandacht naar grammatica en zakelijke terminologie.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

ICT

3 studiepunten

Excel

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Management

14 studiepunten

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Zelfmanagement en communicatie

(5 studiepunten)

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de belangrijkste spellingregels nog eens op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Teammanagement en communicatie

(4 studiepunten)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Beroepspraktijk

6 studiepunten

Paralegal in de praktijk

(3 studiepunten)
 • Professionele verkenning (2 studiepunten)
  Je ontdekt de verschillende sectoren waar je terechtkan als paralegal. Zo krijg je snel een zicht op waar jij jezelf ziet werken na je studies.
 • Keuzevak: Bezoek internationale instellingen (1 studiepunt)
  Je dagelijks leven wordt niet enkel bepaald door de Belgische regelgevers, maar ook de Europese wetgevers drukken er hun stempel op. Hoe dat precies gebeurt, kan je bekijken in de verschillende Europese instellingen te Straatsburg.
 • Keuzevak: Bezoek Belgische instellingen (1 studiepunt)
  België heeft een bijzondere staatsstructuur waar ze in het buitenland soms vreemd van opkijken. In dit vak vormen we je tot een prima ambassadeur van ons land!

Mens en maatschappij

(3 studiepunten)

Je onderzoekt belangrijke ethische stromingen. Je focust op waarden en normen. Die leer je toepassen in een bedrijfscontext, met aandacht voor de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Recht

26 studiepunten

Ondernemingsrecht

(4 studiepunten)

Je bestudeert de vennootschap van A tot Z: oprichten, managen, beëindigen. Je kent de wet, en vertaalt die naar de praktijk. Zo kan je misschien ooit zélf ondernemer worden.

Burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Administratief recht

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Bijzondere overeenkomsten

(4 studiepunten)

Kopen, huren, bouwen? Je bestudeert tal van overeenkomsten, ook minder voor de hand liggende zoals bewaargeving of lening. Je leert concreet juridisch advies geven aan fictieve cliënten.

Fiscaal recht

(3 studiepunten)

Je bestudeert de belastingaangifte. Hoe vul je ze in? Wat gebeurt ermee? Welke types belastbare inkomsten bestaan er?

Relatievermogensrecht

(3 studiepunten)

Je ontdekt wie er, behalve jijzelf, nog recht heeft op jouw persoonlijke vermogen. Naar wie gaat jouw geld als jij overlijdt? Naar je partner, je kind(eren), andere familieleden? Kan je alles weggeven? Hoe ziet een testament eruit? En wat als er geen testament is?

Sociaal recht

(4 studiepunten)

Je bestudeert arbeidsovereenkomsten, sociaal overleg en sociale zekerheid: wat zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers? Hoe ziet een arbeidscontract eruit? Hoeveel kan of moet je verdienen? Wat is een CAO? En wat doet de vakbond?

Dit vak bestaat uit:

 • Arbeidsrecht (2 studiepunten)
 • Sociaalzekerheidsrecht (2 studiepunten)

Juridische en communicatieve vaardigheden

14 studiepunten

Juridisch lab

(11 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Nederlands communicatie

(3 studiepunten)

Je leert in klare maar juridisch correcte taal communiceren. Of je nu schrijft of spreekt, je cliënt moet begrijpen wat zijn rechten en plichten zijn. Je treedt dus op als een hertaler van het juridische jargon.

Vreemde talen

8 studiepunten

Legal English

(4 studiepunten)

Ligt je ambitie buiten België? Dan kan je niet om dé internationale taal heen. Je ontdekt de Engelse en Amerikaanse rechtswereld. Je stoot op verschillen, én gelijkenissen. Via de internationale actualiteit verruim je zowel je kennis van het Engels als je algemene kennis.

Le français juridique

(4 studiepunten)

We stomen je klaar voor het werkveld. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, leer je nu ook uitdrukken in de tweede landstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Inclusief efficiënt telefoneren en vergaderen.

ICT

3 studiepunten

ICT voor de paralegal

(3 studiepunten)

Je bouwt verder op de reeds verworven basis van Excel en Word: je leert werken met financiële functies, databankfuncties en draaitabellen. Je leert ook hoe je een website maakt, en je verdiept je in MS Access: relationele databanken, veldeigenschappen, analyses met queries.

Management

6 studiepunten

Boekhoudrecht

(6 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Beroepspraktijk

3 studiepunten

Paralegal in de praktijk

(3 studiepunten)
 • Lexperience days (1 studiepunt)

Twaalf bedrijfsbezoeken in twaalf weken. Elke week bezoek je een ander juridisch werkveld. Professionals tonen je wat ze elke dag doen en vertellen je welke jobs er voor jou in het verschiet liggen in hun sector. 

 • Oriëntatiestage (2 studiepunten)

 Hoe gaat het er nu echt aan toe op een griffie van een gevangenis of rechtbank, in een vastgoedkantoor, bij een gerechtsdeurwaarder, in een notariskantoor, in een bedrijf, of bij de overheid? Je kiest zelf welke sector je aanspreekt en wordt een week lang ondergedompeld in het échte werkleven. 

Derde jaar

Recht

Je kiest een vak van 4 studiepunten

International and European Law

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

International business law

(4 studiepunten)

Je volgt in het derde jaar een vak in het Engels (waarvoor de terminologie wordt in het vak Legal English aangereikt en ingeoefend zodat je goed voorbereid de lessen kan volgen). Je leert welke rechtsregels van toepassing zijn wanneer je als ondernemer buiten de eigen landsgrenzen wil exporteren: welke regels gelden bij een internationaal koopcontract, hoe kan ik adverteren in het buitenland, hoe kan ik mijn merk en mijn eigen ideeën beschermen tegen namaak, wat moet ik doen wanneer ik een betwisting heb met een buitenlandse concurrent ...

Keuzetraject

Je kiest een traject van 22 studiepunten

Traject Business

(22 studiepunten)
 • Ondernemen (6 studiepunten)
 • Fiscale en sociale topics (6 studiepunten)
 • Bank en verzekeringen (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)

Traject Justitie en welzijn

(22 studiepunten)
 • Burgerlijk proces- en executierecht (6 studiepunten)
 • Strafprocesrecht en criminologie (6 studiepunten)
 • Gezondheidsrecht (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)

Traject Publiek management

(22 studiepunten)
 • Burger en bestuur (6 studiepunten)
 • Politiek (6 studiepunten)
 • Milieu (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (6 studiepunten)

Traject Vastgoed en vermogen

(22 studiepunten)
 • Vastgoed (6 studiepunten)
 • Successie- en vermogensplanning (6 studiepunten)
 • Fiscale en sociale topics (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)

Vreemde talen

8 studiepunten

Le français juridique

(4 studiepunten)

Je gaat aan de slag met actuele teksten over juridische thema's. Je oefent je in efficiënt schriftelijk communiceren. En je leert mondeling en schriftelijk solliciteren.

Legal English

(4 studiepunten)

Je verdiept je enerzijds in de terminologie van het internationaal recht, om zo het vak International Business Law vlot te kunnen volgen. Anderzijds ga je praktisch aan de slag met IBL: alles wat je voor de opdrachten van IBL doet, doe je in het Engels. Zo oefen je elke week wat je hebt geleerd. 

ICT

3 studiepunten

ICT voor de paralegal

(3 studiepunten)

Je leert de do's en dont's van sociale media kennen. Je leert mailings opstellen vanuit verschillende MS Office programma's, de basis van computerbeheer kennen, je computer beveiligen en je verdiept je nog wat verder in Excel.

Beroepspraktijk

23 studiepunten

Praktijkstage

(17 studiepunten)

Je loopt negen weken stage in één van de vele juridische sectoren. Daar wend je al je juridische kennis en vaardigheden aan, net zoals je ICT-, communicatie- en organisatieskills. Je kiest ervoor om ofwel een projectstage ofwel een praktijkstage te volgen. Je vertrekt niet onvoorbereid, want wij stomen je grondig klaar om het maximum uit je stage te halen.

Persoonlijke professionalisering

(3 studiepunten)

Je verdiepen in wat jij belangrijk vindt? Dat kan door een aantal activiteiten te volgen waar je in contact komt met het juridische werkveld. Je ervaart hoe het is om als professional je steeds meer te bekwamen in wat jou boeit.

Ethiek en recht

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2020-2021

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.