Inhoud en studiepunten van Rechtspraktijk

Eerste jaar

Recht

17 studiepunten

Bijzondere overeenkomsten

(3 studiepunten)

Kopen, huren, bouwen? Je bestudeert tal van overeenkomsten, ook minder voor de hand liggende zoals bewaargeving of lening. Je leert concreet juridisch advies geven aan fictieve cliënten.

Burgerlijk procesrecht

(5 studiepunten)
 • Burgerlijk procesrecht (4 studiepunten)
  Conflict? Onrecht? Waar kan je terecht? Welke rechter beslist waarover? En hoe overtuig je een rechter? Kan je ook dingen buiten de rechtbank regelen? Je bestudeert het hele proces van juridische geschillen voor verschillende rechtbanken.
 • Praktijk: de rechtbank (1 studiepunt)
  Je ontdekt de rechtbank van binnenuit. We nemen je mee achter de schermen van de rechtbank in Antwerpen en laten je kennismaken met de hoofdrolspelers. 

Staats- en bestuursrecht

(5 studiepunten)
 • Staatsrecht (2 studiepunten)
  Wij leven in een representatieve en parlementaire democratie. Wat betekent dat nu eigenlijk? Je leert het reilen en zeilen van onze staatsstructuur, maar ook de algemene rechten en vrijheden van elke Belg. 
 • Bestuursrecht (2 studiepunten)
  Wat kan je als burger verwachten van de overheid? Wat is nu ‘goed bestuur’? Je leert de algemene principes en bronnen kennen van bestuursrecht en houdt tegelijk een oog op de actualiteit.
 • Praktijk: de internationale instellingen (1 studiepunt)
  Met alle eerstejaars trekken we samen een paar dagen naar Straatsburg om de echte reuzen onder de internationale instellingen te leren kennen. Na je bezoek hebben het Europese verhaal en de mensenrechten geen geheimen meer voor jou.

Verbintenissenrecht

(4 studiepunten)

Je verdiept je in het verbintenissenrecht: je rijdt met de auto van je vader tegen de garagepoort van je buren; wie zal dat betalen? Je tekent een gsm-abonnement op straat; kan je je nog bedenken? De kat van de buren eet je goudvis op; heb je recht op een schadevergoeding? Alles over aansprakelijkheid.

Juridische vaardigheden

7 studiepunten

Juridisch bronnenonderzoek

(7 studiepunten)
 • Bronnen en beginselen (3 studiepunten)
  Wat is recht eigenlijk? En onrecht? Waar vind je de letter van de wet? Wat als de wet niet duidelijk is? Mag de rechter dan kiezen? Welke wet is de sterkste? 
 • Practicum (4 studiepunten)
  Wij geven je een probleem. Jij zoekt de beste oplossing. Je leert spelen met wetboeken, databanken en rechtsliteratuur. Tot je elke redenering weet terug te vinden.

Management

20 studiepunten

Bedrijfsbeheer

(6 studiepunten)

Je maakt kennis met cost accounting. Je stelt balansen en resultatenrekeningen op. Je leert jaarrekeningen analyseren. Kortom, je leert boekhouden.

Bedrijfseconomie

(5 studiepunten)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Management en communicatie 1: zelfmanagement

(5 studiepunten)
Elementaire taalvaardigheden

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de elementaire spellingregels op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Zelfmanagement en communicatie

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Management en communicatie 2: teammanagement

(4 studiepunten )

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

ICT

3 studiepunten

Excel - voor de paralegal

(3 studiepunten)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Communicatie

10 studiepunten

Business English

(5 studiepunten)

Spreken, schrijven, luisteren: de voertaal is Engels, de context een bedrijfsomgeving. Er gaat veel aandacht naar grammatica en zakelijke terminologie.

Le français des affaires

(5 studiepunten)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

Ethiek

3 studiepunten

Religie, zingeving, levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Je onderzoekt belangrijke ethische stromingen. Je focust op waarden en normen. Die leer je toepassen in een bedrijfscontext, met aandacht voor de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Recht

30 studiepunten

Familiaal vermogensrecht

(3 studiepunten)

Je ontdekt wie er, behalve jijzelf, nog recht heeft op jouw persoonlijke vermogen. Naar wie gaat jouw geld als jij overlijdt? Naar je partner, je kind(eren), andere familieleden? Kan je alles weggeven? Hoe ziet een testament eruit? En wat als er geen testament is?

Fiscaal recht

(4 studiepunten)

Je bestudeert de belastingaangifte. Hoe vul je ze in? Wat gebeurt ermee? Welke types belastbare inkomsten bestaan er?

Ondernemingsrecht

(4 studiepunten)

Je bestudeert de vennootschap van A tot Z: oprichten, managen, beëindigen. Je kent de wet, en vertaalt die naar de praktijk. Zo kan je misschien ooit zélf ondernemer worden.

Personen- en familierecht

(4 studiepunten)

Je bestudeert het recht van de wieg tot het graf: rechten en plichten als minderjarige, als partner, als ouder bijvoorbeeld. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je een goed onderbouwd advies geven.

Sociaal recht

(4 studiepunten)

Je bestudeert arbeidsovereenkomsten, sociaal overleg en sociale zekerheid: wat zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers? Hoe ziet een arbeidscontract eruit? Hoeveel kan of moet je verdienen? Wat is een CAO? En wat doet de vakbond?

Strafrecht en strafprocedure

(2+2 studiepunten)
 •  Strafrecht (2 studiepunten)
  Je bekijkt de verschillende thema's van het strafwetboek: wat is strafbaar? Hoe bepaal je de strafmaat? Wat is het belang van 'schuld'?
 •  Strafprocedure (2 studiepunten)
  Je bestudeert elke stap van een strafproces: van de eerste vaststellingen door de politie tot de uiteindelijke uitvoering van de opgelegde straf.

Verzekeringsrecht

(4 studiepunten)

Een ongeluk komt nooit alleen. Daarom focus je op het voorkomen van ongevallen: gevaren ontdekken, inventariseren, analyseren, controleren. Je krijgt een inzicht in de financiële gevolgen van ongevallen, en de preventie ervan. Je analyseert de verzekeringsmarkt vanuit een juridisch perspectief zodat je personen en bedrijven een correct advies kan geven.

Zakenrecht

(3 studiepunten)

Je ontrafelt de wirwar aan zakelijke rechten zoals (on)roerend goed, vruchtgebruik, eigendom … Wie heeft waarop recht, en waarom?

Juridische vaardigheden

14 studiepunten

Nederlandse communicatie voor de paralegal

(4 studiepunten)

Je leert in klare maar juridisch correcte taal communiceren. Of je nu schrijft of spreekt, je cliënt moet begrijpen wat zijn rechten en plichten zijn. Je treedt dus op als een hertaler van het juridische jargon.

Juridische vaardigheden: privaat recht

(5 studiepunten)

Juridisch probleem? Je verzamelt, onderzoekt en vergelijkt bronnen. Je geeft een waterdicht advies, stelt een contract op of je schrijft een argumentatie voor een rechtszaak. Je oefent tot je met deze kerntaken van de paralegal speelt.

Juridische vaardigheden: publiek recht

(5 studiepunten)

Je analyseert wetteksten en rechtspraak. Juridische terminologie, verwijzingen en afkortingen behoren tot je parate kennis. Je leert hoe je een duidelijk advies formuleert. Je bestudeert ook het Europees recht. Zo verbreed je je horizon.

Paralegal in de praktijk

3 studiepunten

Lexperience days

(1 studiepunt)

Twaalf bedrijfsbezoeken in twaalf weken. Elke week bezoek je een ander juridisch werkveld. Professionals tonen je wat ze elke dag doen en vertellen je welke jobs er voor jou in het verschiet liggen in hun sector. 

Observatiestage

(2 studiepunten)

Hoe gaat het er nu echt aan toe op een griffie van een gevangenis of rechtbank, in een vastgoedkantoor, bij een gerechtsdeurwaarder, in een notariskantoor, in een bedrijf, of bij de overheid? Je kiest zelf welke sector je aanspreekt en wordt een week lang ondergedompeld in het échte werkleven. 

Communicatie

10 studiepunten

Le français juridique

(5 studiepunten)

We stomen je klaar voor het werkveld. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, leer je nu ook uitdrukken in de tweede landstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Inclusief efficiënt telefoneren en vergaderen.

Legal English

(5 studiepunten)

Ligt je ambitie buiten België? Dan kan je niet om dé internationale taal heen. Je ontdekt de Engelse en Amerikaanse rechtswereld. Je stoot op verschillen, én gelijkenissen. Via de internationale actualiteit verruim je zowel je kennis van het Engels als je algemene kennis.

ICT

3 studiepunten

ICT-topics voor de paralegal

(3 studiepunten)

Je bouwt verder op de reeds verworven basis van Excel en Word: je leert werken met financiële functies, databankfuncties en draaitabellen. Je leert ook hoe je een website maakt, en je verdiept je in MS Access: relationele databanken, veldeigenschappen, analyses met queries.

Derde jaar

Praktijk

18 studiepunten

Stage

(15 studiepunten)

Je loopt negen weken stage in één van de vele juridische sectoren. Daar wend je al je juridische kennis en vaardigheden aan, net zoals je ICT-, communicatie- en organisatieskills. Je kiest ervoor om ofwel een projectstage ofwel een praktijkstage te volgen. Je vertrekt niet onvoorbereid, want wij stomen je grondig klaar om het maximum uit je stage te halen.

Professionalisering

(3 studiepunten)

Je verdiepen in wat jij belangrijk vindt? Dat kan door een aantal activiteiten te volgen waar je in contact komt met het juridische werkveld. Je ervaart hoe het is om als professional je steeds meer te bekwamen in wat jou boeit.

Recht

6 studiepunten

International business law

(6 studiepunten)
 • International business law (5 studiepunten)
  Je volgt in het derde jaar een vak in het Engels (waarvoor de terminologie wordt in het vak Legal English aangereikt en ingeoefend zodat je goed voorbereid de lessen kan volgen). Je leert welke rechtsregels van toepassing zijn wanneer je als ondernemer buiten de eigen landsgrenzen wil exporteren: welke regels gelden bij een internationaal koopcontract, hoe kan ik adverteren in het buitenland, hoe kan ik mijn merk en mijn eigen ideeën beschermen tegen namaak, wat moet ik doen wanneer ik een betwisting heb met een buitenlandse concurrent ...
 • Praktijk: de internationale organisaties (1 studiepunt)
  Je ontdekt wat een Internationale organisatie voor een concrete onderneming kan betekenen. 

Persoonlijk traject

Kies 3 vakken

Practicum burger en bestuur

(6 studiepunten)

Je legt geschillen tussen burgers en overheden onder de loep: welke rechtbanken zijn bevoegd, wat is het gevolg van een uitspraak, wie kan zo'n geschil aanhangig maken? Je bestudeert tal van concrete, actuele vorderingen.

Practicum ondernemen

(6 studiepunten)

Je zoomt in op de levensloop van een vennootschap. Via praktische toepassingen bekijk je een reeks specifieke regels voor ondernemingen: contracten, handelstussenpersonen … Je bestudeert ook je eigen bankvoorwaarden en kredietcontracten.

Practicum procesrecht en criminologie

(6 studiepunten)

Je verdiept je in assisenzaken, strafuitvoeringsrechtbanken, jeugdrechtbanken, parket en politierechtbanken. Je leert hoe een strafproces in de praktijk verloopt en volgt een proces live.

Practicum sociale en fiscale topics

(6 studiepunten)

Je leert praktisch omgaan met loon: wat is er al dan niet belastbaar? Hoe interpreteer je een loonfiche? Wat kost een werknemer écht aan een bedrijf? Wat is het gevolg van een ontslag? Deze cursus is één lange reeks oefeningen.

Practicum successie- en vermogenplanning

(6 studiepunten)

Naast de aansprakelijkheid van de notaris, leer je enkele technieken om fiscaalvriendelijk te (st)erven. Daarbij worden uiteraard de schenkings- en successierechten onder de loep genomen. Je stelt een aangifte van nalatenschap op.

Practicum vastgoed

(6 studiepunten)

Je oefent alle aspecten die van belang zijn bij de aankoop van onroerend goed: onderhandelingen, compromis, notariële akte, nieuwe certificaten en verplichtingen.

Practicum verzekeringen en bank

(6 studiepunten)

Je krijgt een  mix van casestudies en gastsprekers aangeboden over de hot topics binnen de bank- en verzekeringswereld: van rechtsbijstand, leven, schade en aansprakelijkheid tot kredieten. 

Juridische vaardigheden

3 studiepunten

Nederlandse communicatie voor de paralegal

(3 studiepunten)

Hier staat mondelinge communicatie centraal, want als paralegal moet je ook mondeling sterk in je schoenen staan. Je leert hoe je verschillende professionele gesprekken uit de juridische praktijk best aanpakt. 

Paralegal in de praktijk

3 studiepunten

Projectplanning

(1 studiepunt)

Tijd is meer en meer een rariteit. Daarom leren we je op een professionele manier een project uitwerken: goed plannen en snel de gewenste resultaten halen.

Training persoonlijkheidsontwikkeling

(2 studiepunten)

Wie ben je? En waarom doe je wat je doet? Je krijg inzicht in je eigen persoonlijkheid. En in die van anderen. Zo leer je, vanuit je eigenheid en in interactie met anderen, zo goed mogelijk functioneren op het werk.

Communicatie

6 studiepunten

Le français juridique

(3 studiepunten)

Je gaat aan de slag met actuele teksten over juridische thema's. Je oefent je in efficiënt schriftelijk communiceren. En je leert mondeling en schriftelijk solliciteren.

Legal English

(3 studiepunten)

Je verdiept je enerzijds in de terminologie van het internationaal recht, om zo het vak International Business Law vlot te kunnen volgen. Anderzijds ga je praktisch aan de slag met IBL: alles wat je voor de opdrachten van IBL doet, doe je in het Engels. Zo oefen je elke week wat je hebt geleerd. 

ICT

3 studiepunten

ICT-topics voor de paralegal

(3 studiepunten)

Je leert de do's en dont's van sociale media kennen. Je leert mailings opstellen vanuit verschillende MS Office programma's, de basis van computerbeheer kennen, je computer beveiligen en je verdiept je nog wat verder in Excel.

Deontologie

3 studiepunten

Beroepsdeontologie

(3 studiepunten)

Je onderzoekt de beroepsregels van advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, vastgoedmakelaars, banken … Je debatteert ook over ethische vraagstukken uit verschillende rechtstakken.

Dit is het curriculum voor het academiejaar 2018-2019.
Zoek je het curriculum van het lopend jaar? Download het curriculum van het academiejaar 2017-2018.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.