Inhoud en studiepunten van Fotografie

Eerste jaar

Ateliers

22 studiepunten

Atelier fotografie

(12 studiepunten)

Je leert verschillende lichtbronnen onderscheiden en gebruiken, en je ontdekt de effecten van reflectie. Je maakt kennis met zwart/witfotografie. In het tweede jaar onderneem je volwaardige fotoprojecten waarbij je alle creatieve en technische onderdelen leert beheersen. Je slotjaar draait om de realisatie van fotoprojecten in verschillende disciplines.

Atelier bewegend beeld

(5 studiepunten)

Je werkt in team aan een kortfilm waarin je verschillende cameratechnieken gebruikt. Omdat je alle onderdelen van het productieproces zelf uitvoert, krijg je een goede kijk op de realiteit van videoproducties. Kies je voor bewegend beeld in je tweede en derde jaar? Dan voer je volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Atelier grafisch ontwerp

(5 studiepunten)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Technische vorming

20 studiepunten

Digitale beeldbewerking

(7 studiepunten)

Je leert foto's bewerken met Adobe Photoshop CC. Daarvoor maak je gebruik van retouches, selecties, lagen, maskers, kanalen en kleurcorrecties. Het tweede jaar draait om automatiseringen en complexe bewerkingen.

Fototechnologie

(3 studiepunten)

Je bestudeert verschillende digitale camerasystemen, onderzoekt de moeilijkheid van belichting bij digitale sensoren en maakt kennis met verschillende digitale bestandsformaten voor beelden.

Belichting- en studiotechnieken

(10 studiepunten)

Je maakt kennis met lichtmeetmethodes, kleurtemperaturen en optische filters. Zo kan je succesvol een goede belichting creëren voor je producties.

Visie en beeld

12 studiepunten

Fotogeschiedenis en actualiteit

(3 studiepunten)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Kunstgeschiedenis

(3 studiepunten)

Je bestudeert doorheen de kunstgeschiedenis de relatie die kunstenaars hebben met de werkelijkheid en de 'haat liefde'-verhouding tussen de traditionele kunsten en fotografie.

Waarnemingspsychologie

(3 studiepunten)

Hoe werkt het geheugen? Hoe zit de menselijke waarneming in elkaar? Hoe denken mensen en welke rol spelen motivatie, intelligentie, persoonlijkheid en natuurlijke driften in ons handelen?

Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden (Engels)

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Ondernemen

6 studiepunten

Ondernemen

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Beeldanalyse

(2 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Verkenning van de sector

(1 studiepunt)

Je maakt kennis met verschillende vakgebieden in de fotografie zoals pers, publiciteit, architectuur en mode. Zo maak je een gefundeerde keuze over de richting die je zelf uit wil. In het laatste jaar volg je ook lezingen van professionals uit verschillende sectoren.

Tweede jaar

Ateliers

28 studiepunten

Atelier Fotografie**

(18 studiepunten)

* keuzevakken: je volgt er 2 van de 3

** keuzemodules: je volgt er minimum 4 en maximum 6 van de 7: 
- documentaire
- portret
- mode
- publiciteit
- food
- architectuur
- conceptuele fotografie

Atelier Grafisch ontwerp*

(5 studiepunten)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier Bewegend beeld*

(5 studiepunten)

Je voert volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Atelier 3D*

(5 studiepunten)

Fotografie evolueert naar de virtuele wereld in 3D. Na de digitalisering is dit de volgende revolutie. Waar vroeger echte auto's, vrachtwagens en nog oneindig veel materiaal in de studio gebracht werd, krijgen fotografen de blauwdrukken digitaal aangeleverd en maken foto-realistische afbeeldingen voor die mooiste folder.

In atelier 3D leer je hoe je om het even welk object modelleert in 3D, voorziet van de ideale belichting, de mooiste textuur en een sfeervolle virtuele omgeving om zo die meer dan echt lijkende afbeelding of animatie te maken.

Technische vorming

12 studiepunten

Digitale beeldbewerking

(6 studiepunten)

Je leert foto's bewerken met Adobe Photoshop CC. Daarvoor maak je gebruik van retouches, selecties, lagen, maskers, kanalen en kleurcorrecties. Het tweede jaar draait om automatiseringen en complexe bewerkingen.

Fototechnologie

(4 studiepunten )

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Kleurbeheer en printing

(2 studiepunten)

Je ontdekt hoe professionele printers precies werken, welke inkten en papieren er bestaan en welke rol kleurmodellen spelen. Je leert ook volledige systemen kalibreren, van monitor tot printer.

Visie en beeld

12 studiepunten

Fotogeschiedenis en actualiteit

(3 studiepunten)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Kunstgeschiedenis

(3 studiepunten)

Je bestudeert doorheen de kunstgeschiedenis de relatie die kunstenaars hebben met de werkelijkheid en de 'haat liefde'-verhouding tussen de traditionele kunsten en fotografie.

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Je kijkt naar de impact van wetenschap en technologie op het menselijke denken. Je bespreekt de belangrijkste filosofen van de westerse wereld en denkt na over theorieën rond het godsbestaan. Je denkt na over religie, zingeving en levensbeschouwing aan de hand van een reeks moeilijke ethische dilemma's. Je leert een gefundeerd standpunt innemen en verdedigen.

Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Ondernemen

8 studiepunten

Ondernemen

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Beeldanalyse

(2 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Verkenning van de sector

(1 studiepunt)

Je maakt kennis met verschillende vakgebieden in de fotografie zoals pers, publiciteit, architectuur en mode. Zo maak je een gefundeerde keuze over de richting die je zelf uit wil. In het laatste jaar volg je ook lezingen van professionals uit verschillende sectoren.

Derde jaar

Ateliers

31 studiepunten

Atelier Fotografie***

(9 studiepunten)

Je volgt 6 van de 7 onderdelen:

- documentaire
- portret
- mode
- publiciteit
- food
- architectuur
- conceptuele fotografie

Atelier Grafisch ontwerp*

(4 studiepunten)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier Bewegend beeld*

(4 studiepunten)

Je voert volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Atelier 3D*

(4 studiepunten)

Fotografie evolueert naar de virtuele wereld in 3D. Na de digitalisering is dit de volgende revolutie. Waar vroeger echte auto's, vrachtwagens en nog oneindig veel materiaal in de studio gebracht werd, krijgen fotografen de blauwdrukken digitaal aangeleverd en maken foto-realistische afbeeldingen voor die mooiste folder.
In atelier 3D leer je hoe je om het even welk object modelleert in 3D, voorziet van de ideale belichting, de mooiste textuur en een sfeervolle virtuele omgeving om zo die meer dan echt lijkende afbeelding of animatie te maken.

Eindwerk

(14 studiepunten)

Je kiest zelf het thema van je afsluitende scriptie. In die scriptie toon je dat je kritisch kunt nadenken over fotografie en verbanden kunt leggen. Je presenteert je paper en je beelden ook aan een vakjury.

Visie en beeld

9 studiepunten

Fotogeschiedenis en actualiteit

(3 studiepunten)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Ethiek van de media

(3 studiepunten)

Hoe verhouden media en democratie zich tot elkaar? Welke journalistieke normen bestaan er? Welke deontologische regels markeren je bewegingsvrijheid als journalist of reclamemaker?

Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Ondernemen

20 studiepunten

Ondernemen

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Portfolio

(3 studiepunten)

Je legt een eigen portfolio aan van beelden en teksten die jouw visie als fotograaf tonen. Je bespreekt en presenteert je keuze in groep.

Verkenning van de sector

(2 studiepunten)

Je maakt kennis met verschillende vakgebieden in de fotografie zoals pers, publiciteit, architectuur en mode. Zo maak je een gefundeerde keuze over de richting die je zelf uit wil. In het laatste jaar volg je ook lezingen van professionals uit verschillende sectoren.

Verkenning van de sector internationaal

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Stage

(9 studiepunten)

Je loopt acht weken mee in een atelier, fotostudio of reclamebureau. Daar maak je kennis met de taken van een professional in je sector.

* keuzevakken: je volgt er 2 van de 3
** keuzemodules: je volgt er 4 van de 8 (documentaire, portret, mode, publiciteit, food, architectuur, conceptuele fotografie, reportage)
***verdieping: je volgt fictie of non-fictie

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.