Inhoud en studiepunten van Fotografie

Eerste jaar

Ateliers

22 studiepunten

Atelier fotografie

(12 studiepunten)

Je leert verschillende lichtbronnen onderscheiden en gebruiken, en je ontdekt de effecten van reflectie. Je maakt kennis met zwart/witfotografie. In het tweede jaar onderneem je volwaardige fotoprojecten waarbij je alle creatieve en technische onderdelen leert beheersen. Je slotjaar draait om de realisatie van fotoprojecten in verschillende disciplines.

Atelier bewegend beeld

(5 studiepunten)

Je werkt in team aan een kortfilm waarin je verschillende cameratechnieken gebruikt. Omdat je alle onderdelen van het productieproces zelf uitvoert, krijg je een goede kijk op de realiteit van videoproducties. Kies je voor bewegend beeld in je tweede en derde jaar? Dan voer je volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Atelier grafisch ontwerp

(5 studiepunten)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Technische vorming

20 studiepunten

Digitale beeldbewerking

(7 studiepunten)

Je leert foto's bewerken met Adobe Photoshop CC. Daarvoor maak je gebruik van retouches, selecties, lagen, maskers, kanalen en kleurcorrecties. Het tweede jaar draait om automatiseringen en complexe bewerkingen.

Fototechnologie

(3 studiepunten)

Je bestudeert verschillende digitale camerasystemen, onderzoekt de moeilijkheid van belichting bij digitale sensoren en maakt kennis met verschillende digitale bestandsformaten voor beelden.

Belichting- en studiotechnieken

(10 studiepunten)

Je maakt kennis met lichtmeetmethodes, kleurtemperaturen en optische filters. Zo kan je succesvol een goede belichting creëren voor je producties.

Visie en beeld

12 studiepunten

Fotogeschiedenis en actualiteit

(3 studiepunten)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Kunstgeschiedenis

(3 studiepunten)

Je bestudeert doorheen de kunstgeschiedenis de relatie die kunstenaars hebben met de werkelijkheid en de 'haat liefde'-verhouding tussen de traditionele kunsten en fotografie.

Waarnemingspsychologie

(3 studiepunten)

Hoe werkt het geheugen? Hoe zit de menselijke waarneming in elkaar? Hoe denken mensen en welke rol spelen motivatie, intelligentie, persoonlijkheid en natuurlijke driften in ons handelen?

Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden (Engels)

(3 studiepunten)

In TCO 1 zullen we ons richten op interculturele communicatie, zakelijk schrijven en presentatietechnieken. Je zal onder andere een synthese schrijven in het Engels met aandacht voor grammatica en woordkeuze. Daarnaast geef je een presentatie met powerpoint. 

Ondernemen

6 studiepunten

Ondernemen

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Beeldanalyse

(2 studiepunten)

Tijdens dit opleidingsonderdeel werk je aan je communicatievaardigheden en technieken om beelden te analyseren. De opdrachten zijn op de praktijk van fotografie gericht. Studenten uit het tweede jaar zullen je feedback geven over jouw gemaakte beelden.

Verkenning van de sector

(1 studiepunt)

In dit opleidingsonderdeel verken je de sector door onder andere lezingen te volgen en tentoonstellingen te bezoeken. Je wordt uitgedaagd om je persoonlijke mening over beelden vorm te geven en hierover grondig te reflecteren.

Tweede jaar

Ateliers

28 studiepunten

Atelier Fotografie

(18 studiepunten)

Tijdens het atelier zal je voornamelijk fotograferen en nabewerken. De focus ligt op technische aspecten (belichting, scherpte, afdruk en bewerking), subjectieve aspecten (visie, compositie, lichtsfeer, opbouw van en variatie in een reeks beelden) en professioneel handelen (planning en organiseren van werkplek, apparatuur, programmatuur, materialen en kritische zelfevaluatie). In vergelijking met het eerste jaar, zijn de opdrachten groter en werk je zelfstandiger. Je maakt en werkt volgens een eigen planning, waarin briefing, ontwerpschetsen, opdrachten-analyse en de haalbaarheidsgraad belangrijke onderdelen zijn. In de studio ga je zelf aan de slag met de opstelling en controle van de materialen. 

Er wordt een hele waaier van fotografische thema's behandeld. Dit kunnen zowel studio- als buitenopnamen zijn. De opgenomen beelden worden besproken, geselecteerd en bewerkt. Naast technische opdrachten zullen er ook abstracte begrippen en experimentele fotografische elementen aan bod komen.

Atelier Grafisch ontwerp*

(5 studiepunten)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier Bewegend beeld*

(5 studiepunten)

Je voert volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Atelier 3D*

(5 studiepunten)

Fotografie evolueert naar de virtuele wereld in 3D. Na de digitalisering is dit de volgende revolutie. Waar vroeger echte auto's, vrachtwagens en nog oneindig veel materiaal in de studio gebracht werd, krijgen fotografen de blauwdrukken digitaal aangeleverd en maken foto-realistische afbeeldingen voor die mooiste folder.

In atelier 3D leer je hoe je om het even welk object modelleert in 3D, voorziet van de ideale belichting, de mooiste textuur en een sfeervolle virtuele omgeving om zo die meer dan echt lijkende afbeelding of animatie te maken.

Technische vorming

12 studiepunten

Digitale beeldbewerking

(6 studiepunten)

Je leert foto's bewerken met Adobe Photoshop CC. Daarvoor maak je gebruik van retouches, selecties, lagen, maskers, kanalen en kleurcorrecties. Het tweede jaar draait om automatiseringen en complexe bewerkingen.

Fototechnologie

(4 studiepunten )

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Kleurbeheer en printing

(2 studiepunten)

Je ontdekt hoe professionele printers precies werken, welke inkten en papieren er bestaan en welke rol kleurmodellen spelen. Je leert ook volledige systemen kalibreren, van monitor tot printer.

Visie en beeld

12 studiepunten

Fotogeschiedenis en actualiteit

(3 studiepunten)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Kunstgeschiedenis

(3 studiepunten)

Je bestudeert doorheen de kunstgeschiedenis de relatie die kunstenaars hebben met de werkelijkheid en de 'haat liefde'-verhouding tussen de traditionele kunsten en fotografie.

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Je kijkt naar de impact van wetenschap en technologie op het menselijke denken. Je bespreekt de belangrijkste filosofen van de westerse wereld en denkt na over theorieën rond het godsbestaan. Je denkt na over religie, zingeving en levensbeschouwing aan de hand van een reeks moeilijke ethische dilemma's. Je leert een gefundeerd standpunt innemen en verdedigen.

Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden

(3 studiepunten)

Deel I: Referentialiteit, intertekstualiteit en plagiaat binnen in een postmodern tijdperk
Na een korte situering van modernisme, postmodernisme en nieuwrealisme, worden de belangrijkste hierbinnen te situeren theorieën over intertekstualiteit en referentialiteit uiteengezet en telkens toegespitst op de analyse van foto's en film. Vervolgens wordt het begrip plagiaat uitgewerkt en gekaderd in bovengenoemde theorieën. De klemtoon wordt gelegd op plagiaat en auteursrecht, inzonderheid op de specifieke rechten van de fotograaf.

Deel II: Refereren, citeren en bibliografen: een APA-handleiding
De praktijk van het citeren en parafraseren in essays, papers en scripties wordt verduidelijkt, gebruik makend van de APA-richtlijnen. Hoe en hoeveel je mag of kan citeren en parafraseren, alsook de diversiteit aan methoden waarop je dit volgens de APA-richtlijnen kan doen, wordt veraanschouwelijkt aan de hand van een diversiteit van voorbeelden. Bronverwijzingen, voetnoten, alsook het opstellen van een referentielijst, passeren de revue.

Deel III: Heuristiek, bronverwijzing en -verwerking
In het laatste deel van de cursus wordt uiteengezet hoe je op een effectieve manier informatie kan verzamelen in functie van een opzoektaak, paper of scriptie, alsook hoe je deze informatie kan verwerken in een bronnen- of referentielijst.

Fototechnologie:
Je krijgt door middel van theoretische lessen inzicht in de werking van het maken van beelden, zowel analoog als digitaal. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op de werking van het objectief, de sensor en het licht, maar ook de verschillende lensfouten, artefacten, vernieuwingen en de laatste technische snufjes komen aan bod. Alles wat theoretisch bijdraagt tot het maken van een foto wordt hier gezien, zodat je in de praktijk precies weten wat je doet.

Ondernemen

8 studiepunten

Ondernemen

(5 studiepunten)

Dit zijn de onderwerpen van Ondernemen 2: Ondernemingsplan, ondernemingsvormen, marktonderzoek (inclusief sterkten en zwakten analyse), marketing en kwaliteitszorg.

Beeldanalyse

(2 studiepunten)

Tijdens dit opleidingsonderdeel werk je aan je communicatievaardigheden en technieken om beelden te analyseren. De opdrachten zijn op de praktijk van fotografie gericht. Je zal oa feedback geven over beelden van eerstejaarsstudenten.

Verkenning van de sector

(1 studiepunt)

In dit opleidingsonderdeel verken je de sector door onder andere lezingen te volgen en tentoonstellingen te bezoeken. Je wordt uitgedaagd om je persoonlijke mening over beelden vorm te geven en hierover grondig te reflecteren.

Derde jaar

Ateliers

31 studiepunten

Atelier Fotografie*

(9 studiepunten)

Je kiest aan het begin van het academiejaar voor één van de twee trajecten, fictie of nonfictie. 

In het traject fictie werk je via geënsceneerde fotografie en in het traject nonfictie vertrek je vanuit de realiteit. Je combineert jouw opgedane kennis uit de bij-ateliers in de opdrachten van Atelier Fotografie. Jouw beelden worden besproken, geselecteerd en bewerkt. Naast meer technische opdrachten zullen er ook abstracte begrippen en experimentele fotografische elementen aan bod komen.

Tijdens het atelier zal je voornamelijk fotograferen en nabewerken. In vergelijking met het tweede jaar, zijn de opdrachten verspreid over een langere periode, groter en werk je nog zelfstandiger. Je maakt en werkt volgens een eigen planning, waarin briefing, ontwerpschetsen, opdrachten-analyse en de haalbaarheidsgraad belangrijke onderdelen zijn. In de studio ga je zelf aan de slag met de opstelling en controle van de materialen. De focus ligt net zoals in Atelier Fotografie 2 op technische aspecten (belichting, scherpte, afdruk en bewerking), subjectieve aspecten (visie, compositie, lichtsfeer, opbouw van en variatie in een reeks beelden) en professioneel handelen (planning en organiseren van werkplek, apparatuur, programmatuur, materialen en kritische zelfevaluatie). Ook zal je concrete opdrachten vanuit/samen met het werkveld moeten uitvoeren.

Atelier Grafisch ontwerp*

(4 studiepunten)

Je bekijkt en beoordeelt beelden en teksten op hun communicatiekracht. Je maakt kennis typografie en leert belangrijke software gebruiken zoals Adobe Illustrator en Adobe Photoshop. Kies je ook in het tweede en derde jaar voor grafisch ontwerp, dan versterk je die vaardigheden tijdens projecten voor externe opdrachtgevers.

Atelier Bewegend beeld*

(4 studiepunten)

Je voert volledige videoprojecten uit, van scenario en draaiboek tot montage en postproductie.

Atelier 3D*

(4 studiepunten)

Fotografie evolueert naar de virtuele wereld in 3D. Na de digitalisering is dit de volgende revolutie. Waar vroeger echte auto's, vrachtwagens en nog oneindig veel materiaal in de studio gebracht werd, krijgen fotografen de blauwdrukken digitaal aangeleverd en maken foto-realistische afbeeldingen voor die mooiste folder.
In atelier 3D leer je hoe je om het even welk object modelleert in 3D, voorziet van de ideale belichting, de mooiste textuur en een sfeervolle virtuele omgeving om zo die meer dan echt lijkende afbeelding of animatie te maken.

Eindwerk

(14 studiepunten)

Je kiest zelf het thema van je afsluitende scriptie. In die scriptie toon je dat je kritisch kunt nadenken over fotografie en verbanden kunt leggen. Je presenteert je paper en je beelden ook aan een vakjury.

Visie en beeld

9 studiepunten

Fotogeschiedenis en actualiteit

(3 studiepunten)

Je gaat helemaal terug naar het ontstaan van de fotografie in de negentiende eeuw, bestudeert de technische procedés van de pioniers en maakt kennis met de belangrijkste genres, stijlen en protagonisten. In het tweede jaar kijk je ondermeer naar de rol van fotografie tijdens de wereldoorlogen en maak je kennis met het modernisme. Het laatste jaar zoom je in op de evoluties van de laatste vijftig jaar.

Ethiek van de media

(3 studiepunten)

Hoe verhouden media en democratie zich tot elkaar? Welke journalistieke normen bestaan er? Welke deontologische regels markeren je bewegingsvrijheid als journalist of reclamemaker?

Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Ondernemen

20 studiepunten

Ondernemen

(3 studiepunten)

Je werkt aan een eigen ondernemersplan met een focus op de creatieve sector.
Je krijgt daarvoor ondersteuning in de vorm van workshops, colleges, infosessie(s) en algemene begeleiding.

Portfolio

(3 studiepunten)

Je legt een eigen portfolio aan van beelden en teksten die jouw visie als fotograaf tonen. Je bespreekt en presenteert je keuze in groep.

Verkenning van de sector

(2 studiepunten)

Via seminaries door docenten en externe experten krijg je een inleiding in de verschillende facetten van de praktische beroepsuitoefening, op commercieel en technisch terrein.

Verkenning van de sector internationaal

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar

Stage

(9 studiepunten)

Je loopt acht weken mee in een atelier, fotostudio of reclamebureau. Daar maak je kennis met de taken van een professional in je sector.

* keuzevakken: je volgt er 2 van de 3

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.