Inhoud en studiepunten van Leraar Lager Onderwijs

Eerste jaar

Praktijk

13 studiepunten

Stage

  • Kennismaken met verschillende scholen in de stad (vanaf oktober)
  • Lintstage: 1 dag stage per week vanaf 1 oktober
  • Blokstage (2 weken in mei)

Krachtig leren creëren

11 studiepunten

Kijken naar kinderen en scholen

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Krachtige leeromgeving

(6 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden

27 studiepunten

Nederlands

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Wereldoriëntatie

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Muzische vorming: beeld, muziek, drama, dans

(8 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Godsdienst

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Motorische basisvorming

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Oriëntering op taal: taalvaardigheid en basiskennis Frans

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Basiskennis wiskunde

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Focus verbreden

9 studiepunten

Focus op de stad

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Focus op persoon

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Religie, zingeving en levensbeschouwing

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Tweede jaar

Praktijk

20 studiepunten

Stage

  • Lintstage (het hele jaar door, 1 dag per week)
  • Blokstage eind januari en in mei

Krachtig leren creëren

17 studiepunten

Krachtig differentiëren en evalueren

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Zorg

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Leren met oudere kinderen

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Buurt en buitenleren

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Geïntegreerd leren

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden

13 studiepunten

Wiskunde

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Frans

(5 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Rooms-katholieke godsdienst of algemene levensbeschouwelijke vorming

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Flexweek Nederlands met focus op jeugdliteratuur en begrijpend lezen

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Focus verbreden

10 studiepunten

Focus op persoon

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Focus op de stad

(3 studiepunt)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Onderzoeksvaardigheden

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Derde jaar

Praktijk

27 studiepunten

Stage 1ste leerjaar en 3de kleuterklas in co-teaching en individueel

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Alternatieve stageweek

De alternatieve stage geef je, in samenspraak met je leertrajectbegeleider, zelf vorm: in functie van je bachelorproef, eigen interesses (methodeschool, zorg, GON, …), of om de nodige competenties te verwerven in de derde kleuterklas of het eerste leerjaar als de eerste stage minder vlot verliep.

Zelfstandige stage

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Flexweek: muzisch werken, EHBO, leerstoornissen, aan het werk

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Alternatief: internationaal programma

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van dit pakket om te zetten in een internationaal programma: Erasmus of zuidstage.

Krachtige leeromgeving

20 studiepunten

Vloeiend van drie naar één

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Zorg

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Bacherlorproef

(6 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Keuzetraject

(6 studiepunten)

Je kiest twee keuzetrajecten:

  • zorg
  • taal
  • muzische vorming
  • tehniek
  • mens en maatschappij 

Vakcompetenties: kennis, didactiek en vaardigheden

7 studiepunten

De basisschool

(4 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Visies op onderwijs

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Focus verbreden

6 studiepunten

Maatschappelijk engagement

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Interprofessioneel samenwerken in educatie

(3 studiepunten)

Vakbeschrijving binnenkort beschikbaar.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.