Inhoud en studiepunten van Leraar Secundair Onderwijs (flextraject)

Kies je traject:

  • Ik ben al leraar > traject 1
  • Ik ben nog geen leraar:
    • Mijn vooropleiding sluit aan bij de vakken Frans, Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, economie, godsdienst, informatica, Latijn, natuurwetenschappen, project kunstvakken of techniek > traject 2
    • Mijn vooropleiding sluit niet aan bij een van bovenstaande vakken > traject 3

 

Traject 1

Vak Studiepunten
Vakinhoud keuzevak 32 (of 15 voor PAV)
Vakdidactiek keuzevak 3
Praktijk 9
Taalvaardigheid 3
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3
  50 (of 33 voor PAV)

Traject 2

Vak Studiepunten
Vakinhoud vak 1 (Nederlands, Frans, wiskunde of PAV) 32 (of 15 voor PAV)
Basisvakdidactiek vak 1 4
Vakdidactiek vak 1 3
Vakdidactiek vak 2 7
Praktijk deel 1 9
Praktijk deel 2 20
Krachtige leeromgeving 6
Onderwijs en maatschappij 3
Leraar als opvoeder 3
Krachtige leeromgeving + 4
Praktijkonderzoek 6
Taalvaardigheid 3
Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 3
  103 (of 86 voor PAV)

Traject 3

Vak Studiepunten
Vakinhoud PAV 15
Basisvakdidactiek PAV 4
Vakdidactiek PAV 3
Vakinhoud Nederlands, Frans of wiskunde 32
Basisvakdidactiek Nederlands, Frans of wiskunde 4
Vakdidactiek vak 2 3
Praktijk 1 9
Praktijk 2 20
Krachtige leeromgeving 6
Onderwijs en maatschappij 3
Leraar als opvoeder 3
Krachtige leeromgeving + 4
Praktijkonderzoek 6
Taalvaardigheid 3
Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 3
  118