Inhoud en studiepunten van Multimedia Technology

Eerste jaar

Beeld & geluid

9 studiepunten

Videomontage

Je leert digitaal beeldmateriaal importeren, beoordelen, kiezen, monteren, trimmen, opleuken met effecten en geluiden en exporteren.

Beeldtaal

Met behulp van historisch en actueel beeldmateriaal krijg je een basis van de compositieleer en de beeldgrammatica mee. Verschillende praktijkvoorbeelden komen aan bod: je vergelijkt en beoordeelt filmfragmenten van verschillende genres en leert kritisch te kijken naar audiovisuele producties.

Audio - video

Je leert werken met akoestische en elektrische signalen in dB en krijgt inzicht in de signaaluitsturing en –meting bij analoge en digitale apparaten. Je leert signaalmeters gebruiken en verdiept je in de digitalisering van geluid. Tijdens de labosessies wordt de theorie in de praktijk omgezet. De student leert de opname en verwerking van audiosignalen zoals via CD-mastering, video-opname en dimmersturingen.

Webdesign

9 studiepunten

Web standards

Je leert websites ontwerpen in HTML5 en CSS. Je maakt kennis met de belangrijkste tags voor lijsten, koppelingen, afbeeldingen en formulieren. Je oefent je vaardigheden in Adobe Dreamweaver.

Web scripting

Je leert de belangrijkste objecten in Javascript gebruiken en leert scripts schrijven en ze aan HTML-webpagina's toevoegen.

Web animation

Je leert tekenen, animeren en actieschrijven in Flash. Je ontdekt ook hoe je Flash nuttig in je websites integreert. Tijdens het tweede jaar verdiep je je in geavanceerde functies en leer je complexe animaties maken.

Creativiteit

10 studiepunten

Photoshop

Je leert de belangrijkste beeldbewerkingsfuncties in Adobe Photoshop gebruiken om je eigen ontwerpen vorm te geven.

Usability

Wanneer is een website of computerprogramma gebruiksvriendelijk? Welke elementen horen thuis in je navigatie? Wat hoort er op je startpagina? Hoe creëer je een visueel aangename omgeving? En hoe maak je je website toegankelijk voor iedereen?

Web graphics

Je bestudeert de verschillende bestandsformaten, leert werken met tools voor het aanmaken en slicen van web graphics en optimaliseert deze. Je automatiseert beeldgeneratie en -manipulatie.

3D-modeling

Vakbeschrijving niet beschikbaar.

Project

7 studiepunten

Project web

Je maakt een statische, esthetische en gebruiksvriendelijke website met de laatste technieken en trends.

Projectwerking

Je realiseert samen met je medestudenten een project. Daarbij zijn teamwerk, planning, rapportering en het correct gebruik van onderzoekstechnieken van fundamenteel belang.

Technologie

11 studiepunten

Analoge en digitale technologie

Je bestudeert de elektrische basisgrootheden in gelijk- en wisselstroom en maakt kennis met elementaire elektronische componenten. Je ontwerpt basisschakelingen en leert operationele versterkers gebruiken. Je verdiept je in elektronische basisschakelingen die je leert vereenvoudigen met behulp van digitale basiscomponenten. Je maakt je ook de digitale terminologie eigen.

Computernetwerken

Vakbeschrijving niet beschikbaar.

Ondersteunende vakken

14 studiepunten

Programmeren in C#

Je maakt kennis met de interface van Visual Studio en de programmeertaal C#. Je leert objectgeoriënteerd programmeren en leert rekening houden met gebruiksgemak en efficiëntie in je eigen computerprogramma's.

Wiskunde

Je leert de basisvaardigheden in wiskunde en fysica aan die nodig zijn om inzicht te kunnen ontwikkelen in de technologische aspecten van multimedia en communicatie. De focus ligt dan ook op wiskundige technieken en fysische concepten die in andere vakken gebruikt worden. Hoe moet je de dB-schaal van geluid interpreteren? Hoe worden bewegingen vloeiend gemaakt in een game? 
Ook leer je om kwantitatieve berekeningen te maken in plaats van enkel kwalitatieve schattingen. Vlot kunnen werken met cijfers is immers een belangrijke meerwaarde binnen de MCT-sector.

Engels

Je leest en bestudeert teksten over topics in je vakgebied en versterkt zo je vakjargon en je grammaticale basis. Je presenteert ook een paper over een zelfgekozen thema.

Tweede jaar

Keuzepakket

Je kiest 1 van de 3 keuzepakketten.

Web & UX

34 studiepunten

Web

(12 studiepunten)

Je maakt kennis met de gangbare ontwerpstandaarden voor webontwikkeling en leert hoe je je conceptuele visie vertaalt naar een succesvol ontwerp. Je ontdekt ook het belang van begrippen als brand acceleration.

Software

(12 studiepunten)

Al doende krijg je een overzicht in technologieën en patronen die gebruikt worden in web development, zowel front-end als back-end.

Project

(10 studiepunten)

Je werkt een rich internet project uit van a tot z: je interpreteert de briefing, maakt een projectplanning op, houdt je aan deadlines en levert op volgens de vooropgestelde doelstellingen.

Virtual & 3D

34 studiepunten

Gaming en 3D

(6 studiepunten)

Je leert een animatie renderen voor spelletjes, webpublicaties, dvd's ... Je leert ook een volledig driedimensionale spelomgeving creëren voor een videospel.

Software

(15 studiepunten)

Je verdiept je in objectgeoriënteerd programmeren en maakt kennis met de #C syntaxis, webforms, server controls en forms authentication. Je maakt kennis met het vakgebied software engineering en krijgt een aantal basistechnieken onder de knie. Je maakt kennis met relationele databanken en leert ze creëren en gebruiken. Je leert normalisatietechnieken om je databanken correct op te bouwen. Je schrijft je geavanceerde SQL-statements en maak je kennis met triggers, views en stored procedures.

Video

(6 studiepunten)

Je leert audiovisuele apparaten in de praktijk gebruiken. Zo lever je audio- en videoproducties op die inhoudelijk, technisch en vormelijk de kwaliteitsstandaarden van de sector halen.

Project

(7 studiepunten)

Je gebruikt al je kennis van microcontrollers en virtual reality software en hardware om je eigen toepassingen te schrijven.

Audio & video

34 studiepunten

Studio

(10 studiepunten)

Je krijgt inzicht in de wetmatigheden en gewoontes waarmee professionele beeld- en geluidmontages gemaakt worden. Je legt een relatie tussen de technologie en de esthetische, culturele en inhoudelijk aspecten van een televisie- of radioprogramma. Je leert hoe je in samenspraak met regisseurs een aangepaste belichting uitwerkt.

Productie

(10 studiepunten)

Je leert audiovisuele apparaten in de praktijk gebruiken. Zo lever je audio- en videoproducties op die inhoudelijk, technisch en vormelijk de kwaliteitsstandaarden van de sector halen.

Content

(6 studiepunten)

Je past beeldgrammatica en compositieleer toe aan de hand van oefeningen en praktijkvoorbeelden. Je leert interviewtechnieken en montagetechnieken aan. Je schrijft een basis scenario en productieboek en krijgt hierdoor inzicht in het productieproces van een audiovisuele productie. Je leert geluid- en videomontages maken. Daarbij let je op technische, esthetische én inhoudelijke elementen. Je wordt ook een expert in het materiaal dat je bij die montages helpt.

Multicam

(8 studiepunten)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar

Basisvakken

Creativiteit

13 studiepunten

Grafisch ontwerp

Je verdiept je verder in de mogelijkheden van Adobe Photoshop en leert zelf creatief omgaan met beeldmateriaal. Je werkt met steunkleuren, contrasten, vectoren, lagen en bijzondere selecties.

Creatieve technieken

Je bestudeert een hele reeks cases en leert zo het creatieve traject zelf toepassen: van probleemstelling over brainstorming en conceptcreatie tot uitwerking en verantwoording.

Compositing

Je maakt en past compositions aan. Je werkt hierbij met masks, keyframes, effects en expressions. Je leert werken met concepten als parenting, virtuele camerastandpunten en belichting, camera & motion tracking en chroma keying.

Marketing en communicatie

Je leert een marketingplan opstellen aan de hand van een reeks vaste onderdelen. Je weet ook een marketingplan op zijn effectiviteit te beoordelen en maakt kennis met de belangrijkste marketingprincipes. Uit welke media bestaat een gezonde marketingcommunicatiemix? Hoe stel je een mediaplan op? Hoe voer je een consequent merkenbeleid? Je zoomt telkens in op concrete voorbeelden.

Technologie

13 studiepunten

Embedded systems

Je maakt kennis met microcontrollers en bestudeert de ontwikkelingscyclus van een toepassing met een embedded system. Je leert microcontrollers programmeren.

Digital broadcast

Je onderzoekt hoe DVB-systemen werken en leert ze zelf installeren. Je kijkt ook naar set-top boxes en CA-systemen en ontwikkelt je eigen vernieuwende digitale toepassingen.

Multimedianetwerken

Je bestudeert de kabels, netwerkcomponenten en aansluitmogelijkheden voor verschillende media. Je leert netwerkproblemen oplossen volgens een vaste methodiek. Je leert de principes van hedendaags internet en netwerken, streaming en security. Je verdiept je in de hardware en netwerkvereisten die nodig zijn om bestanden te delen via mediaservers. Je leert die servers ook installeren en zet verschillende streams op waarbij je meerdere audiovisuele bronnen combineert.

Besturingssystemen

Je leert werken met verschillende besturingssystemen: Linux, Windows en Mac. Je ontdekt hoe een dispatcher werkt, wat een active directory is en hoe je efficiënt gebruikersbeheer instelt op de verschillende systemen.

Derde jaar

Keuzepakket

Je kiest 1 van de 3 keuzepakketten.

Web & UX

46 studiepunten

Projecten

Een informaticaproject wordt volledig doorlopen: van het opstellen van de requirements in samenspraak met de klant tot het opleveren en demonstreren van het eindresultaat. Alles wat erbij komt kijken, wordt proefondervindelijk ervaren en geleerd. Hierdoor is er ook integratie van de leerinhoud van andere vakken: software engineering / programmatie / creativiteit / communicatie / projectwerking.

Web design

Je maakt kennis met huidige en toekomstige ontwerpstandaarden en -technieken, marketing, brand accelerating en strategie. Je vertaalt je conceptuele visie naar een succesvol ontwerp en gaat op zoek naar je eigen stijl. Je leert stijlen en tendensen herkennen en toepassen.

Web development

Je krijgt een overzicht van de technologieën die gebruikt worden voor het bouwen van webtoepassingen en je kunt hun toepasbaarheid inschatten. Je gaat verder in het maken van front- en back-end omgevingen als jQuery, PHP en MVC-frameworks, zowel voor mobile als voor desktop. Je krijgt advies over performance en security.

Web specialisatie

Een voorbeeld website wordt uitgewerkt in 3 Content Management Systemen: Drupal, Expression Engine & WordPress. Je past de kennis toe op een eigen (opgelegde) website. Er wordt veel aandacht gespendeerd aan de configuratie van de content types en aan de integratie van het website ontwerp.

Stage en afstudeerwerk

Je doet stage op een plek waar alle elementen die deel uitmaken van de specifieke en authentieke beroepscontext aanwezig zijn

Virtual & 3D

46 studiepunten

Projecten

Een informaticaproject wordt volledig doorlopen: van het opstellen van de requirements in samenspraak met de klant tot het opleveren en demonstreren van het eindresultaat. Alles wat erbij komt kijken, wordt proefondervindelijk ervaren en geleerd. Hierdoor is er ook integratie van de leerinhoud van andere vakken: software engineering / programmatie / creativiteit / communicatie / projectwerking.

Virtual reality interfaces

Je maakt kennis met de basisbegrippen uit de virtual reality en leert de belangrijkste software en hardware gebruiken. Je kijkt ook naar de toekomst van het vakgebied.

3D-animation

Je leert ontwerpen in drie dimensies. Daarbij maak je kennis met belangrijke basisbegrippen uit de 3D-wereld zoals polygons, hypernurbs, textures en rendering. Tijdens het laatste jaar bereid je die 3D-animaties voor en exporteer je ze naar externe toepassingen. Zo maak je ze bruikbaar voor webtoepassingen, video en virtual reality.

Game fundamentals

Je gaat aan de slag met virtualrealitysystemen en games door basis- en wiskundige technieken te programmeren in een VR-ontwikkelomgeving. Je past rendering, physics en animatie toe en lost de problemen op die optreden bij gedistribueerde virtualrealitysystemen en multiplayer games.

Stage en afstudeerwerk

Je doet stage op een plek waar alle elementen die deel uitmaken van de specifieke en authentieke beroepscontext aanwezig zijn

Audio & video

46 studiepunten

Projecten

Je doorloopt een volledig televisieproject: van het maken van reportages en nieuwsitems tot een volwaardig studioprogramma die op locatie bij een externe partner wordt opgenomen in een volwaardige studio met hoogtechnologisch materiaal.

Workshops

Je doet workshops bij enkele belangrijke industriële partners: tv-facilitaire bedrijven, radiozenders, apparatuurontwikkelaars, concertorganisators,… Hierdoor krijg je inzicht in de praktische uitvoering van de technische faciliteiten die nodig zijn bij een professionele beeld- en geluidsopname in veel verschillende facetten.

Opname en weergave

Je krijgt inzicht in akoestische basiswetmatigheden en leert zo oordeelkundige microfoonopstellingen en luidsprekersystemen uitdenken. Je verdiept je ook in de technische werking van luidsprekers.

Studio

Je maakt kennis met de apparatuur en infrastructuur van professionele studio's voor montage, radio- en tv-uitzendingen, plaatopname en postproductie.

Tv graphics

Je werkt met software en apparatuur die in de industrie gebruikt wordt om graphics te integreren met live video of in post-productie. Je gebruikt, verwerkt en maakt fill- en keysignalen aan om graphics en video te combineren.

Stage en afstudeerwerk

Je doet stage op een plek waar alle elementen die deel uitmaken van de specifieke en authentieke beroepscontext aanwezig zijn

Ondersteunende vakken
 

Ondersteunende vakken

14 studiepunten

Ondernemen, engagement en innovatie

  • Start van een onderneming
    Hoe start je je eigen onderneming op? Waarvoor dient het ondernemingsloket? Hoe zit het met je fiscale en sociale verplichtingen? Hoe stel je een goed ondernemingsplan op?
  • Religie, zingeving en levensbeschouwing
    Je denkt na over religie, zingeving en levensbeschouwing aan de hand van een reeks moeilijke ethische dilemma's. Je leert een gefundeerd standpunt innemen en verdedigen.
  • Sociale innovatie
    Je neemt je verantwoordelijkheid op en voert externe of interne opdrachten zelfstandig uit. Je ondervindt hierdoor in welke mate multimedia en communicatietechnologieën kunnen gebruikt worden om maatschappelijke doelstellingen te bereiken.

Frans

Je leest en bestudeert Franse teksten die bulken van het vakjargon. Zo breid je je eigen woordenschat uit.

Senior projects

Vakbeschrijving niet beschikbaar.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.