Inhoud en studiepunten van Cross Media Management

Eerste jaar

Digital Entrepreneurship

Economics essentials

(3 studiepunten)

Wat is de impact van ‘de economische situatie’ op jou, je omgeving, het bedrijf waar je zo graag wilt werken? Stap in de actualiteit. Economics essentials helpt je te beseffen, begrijpen, beslissen. Je plaatst begrippen in de juiste context, je interpreteert acties van bedrijven en overheden, en je vormt je zo een gefundeerde mening over de wereld waarin je leeft, werkt en woont.

 • Micro (1stp)
 • Macro (2stp)

Recht

(3 studiepunten)

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder? Is een email een geldig bewijs? Hoe verloopt een proces? Ben ik aansprakelijk voor mijn huisdier? Hier leer je niet enkel de basisprincipes van het recht, maar ook wat dit in de praktijk betekent.

Boekhouden in de praktijk

(3 studiepunten)

Je weg vinden in kosten, opbrengsten, bezittingen en schulden. Kunnen meepraten over de balans en de resultatenrekening. Hier wordt de basis gelegd om later de boekhouding van jouw bedrijf te kunnen opvolgen.

Onderzoeksvaardigheden

(3 studiepunten)

Inventariseer, analyseer en synthetiseer de infolawine die elke dag op ons afkomt. 
Leer professioneel informatie online en offline te zoeken en te verwerken.
Stel je eigen informatieportfolio samen aan de hand van relevante apps.

Cross communication Management

Nederlandse communicatie

(5 studiepunten)
 • In Taalatelier (1 studiepunt), een basiscursus schrijftechniek, leer je feilloos formuleren in het Standaardnederlands.
 • In Schrijfacademie (2 studiepunten) vat je de lezer kordaat bij de kraag. Je krijgt er tips en tricks over hoe je aantrekkelijke, hedendaagse en overtuigende berichten schrijft.
 • In het mondelinge luik Spraakmakers (2 studiepunten) ga je telefoneren en presenteren: je communiceert interactief aan de telefoon en je onderhoudt je publiek met een verrassend verhaal.

Engelse communicatie

(6 studiepunten)

In Building blocks 1 (3 studiepunten) & Building blocks 2 (3 studiepunten) krijg je een grondige opfrisbeurt en uitbreiding van je Engelse vaardigheden. Daarnaast word je als ‘digital native’ uitgedaagd om authentieke Engelse boodschappen uit sociale media onder de loep te nemen en te perfectioneren. Altijd al je eigen idee willen pitchen? Ook dit leer je tijdens de lessen Engels.

 

Stratégies de communication

(6 studiepunten)
 • Stratégies de communication 1.1 (3 stp).
  Wie ben jij? Waarom heb je eigenlijk voor deze afstudeerrichting gekozen? Weet je al perfect wat deze sector inhoudt? Of ben je nog wat zoekende? Welke bedrijven, welke personen inspireren jou? Vertel het ons, en français!
 • Stratégies de communication 1.2 (3 stp).
  We dompelen ons wat dieper onder in het zakelijk Frans: afspraken maken, formules voor mails en telefoongesprekken. En we gaan ook de baan op: je neemt deel aan een echte Franstalige activiteit en je interviewt iemand... in het Frans! We zijn ook benieuwd naar de ervaringen die je opdoet tijdens het jaar, en de verwachtingen die je koestert voor je verdere studies en toekomst. Vertel het ons, en français!

Social Media Management

(3 studiepunten)

In dit vak leer je over de basisregels- en principes van klassieke marketing, sociale media en sociale media kanalen.

Me@work

Oriëntatie op het werkveld

(2 studiepunten)

Verken je mogelijkheden. Maak kennis met jouw toekomstige werkveld. Je interviewt 3 personen naar keuze uit jouw vakgebied en observeert iemand tijdens zijn werkdag.

fITness

(1 studiepunt)

Je gebruikt de computer efficiënt en stelt hem optimaal in.

Mindset 2050

Zelfmanagement

(2 studiepunten)

Treed uit je comfortzone. Verruim je maatschappelijke blik. Je kiest uit een waaier aan culturele activiteiten, bedrijfsgerelateerde activiteiten en vrijwilligersopdrachten. Je maakt je keuze steeds volgens je persoonlijke leerdoelen.

Marketing & Strategy

Digital culture

(3 studiepunten)

In digitale cultuur ontdek je de impact van digitaal op jou als mens, maar ook haar impact op de maatschappij en het bedrijfsleven. Veel aandacht gaat naar de belangrijke concepten (cyberspace, Attention Economy, remix culture, online identiteit en privacy, de Filter Bubble, de singulariteit, enz.) en figuren (Alan Turing, Steve Jobs, Jeff Bezos, Edward Snowden, Jack Ma, enz.) die mee onze huidige digitale cultuur hebben vorm gegeven. Aan het eind van elke les neem je deel aan een podcast opname. Aan het eind van de lessenreeks geef je zelf je “elevator pitch” voor je (business) idee.

Excel 1

(4 studiepunten)

Leer de technieken waarmee je in de praktijk cijfergegevens beheert. Je gebruikt formules, maakt cijfergegevens op en stelt ze grafisch voor.

Content Creation & design

Digital essentials

(3 studiepunten)

Digital Essentials is een inleiding in de enorm uitgebreide en soms overdonderende wereld van webdesign.
We leren omgaan met HTML5 en CSS. We werken ook met Adobe Creative Suite, meer bepaald Photoshop en in mindere mate Illustrator. We leren deze programma's doelgericht en efficiënt te gebruiken binnen webdesign.
Een beknopt overzicht van Flexbox en Bootstrap komt aan bod. 

Een korte inleiding hoe we HTML en CSS kunnen gebruiken binnen de context van Wordpress om op deze manier een website echt naar onze hand te zetten. Weg van het voorspelbare pad van de prefab thema's. We beperken ons tot de essentie maar altijd met een perfect en professioneel resultaat als doel. Het is de bedoeling dat studenten begrijpen hoe een website back-end is opgebouwd en weten hoe ze een website op een eenvoudige manier naar hun hand kunnen zetten.

Creativiteit, assertiviteit en kritisch denkvermogen zijn een must.

Powerpoint, Word, Photoshop 1

(3 studiepunten)

Onderbouw je speech/pitch met een professioneel inspirerende goodlooking presentatie! One picture equals 1000 words! Word Word-fan! Leer rapporten, verslagen en andere documenten professioneel vorm te geven. Je benut optimaal de online office tools.

 • Powerpoint, Word (2 studiepunten)
 • Photoshop 1 (1 studiepunt)

Photoshop 2, Indesign en Illustrator

(4 studiepunten)

Digitaal doen. Een blog starten, kinderspel? Na deze cursus voor jou wél! Je leert alle tips en tricks voor fascinerende foto’s en geruisloze geluidsopnames. Ga aan de slag met Wordpress, Photoshop en Illustrator en zet online een sterk merk neer.

Expert classes

Projectweek

(3 studiepunten)

Tijdens de expert class Project X kan je proeven van alles wat je nodig hebt om van jou de digital marketeer van de toekomst te maken!

Krijg inzichten in customer journey en buyer persona, en kom ook meer te weten over de kracht van video en podcasts, de waarde van storytelling, de do’s and don’ts binnen webdesign, …  

Laat je voeden door de inspirerende sessies van onze experts en ga zelf aan de slag met je eigen online agency!

Expert class

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Tweede jaar

Digital Entrepreneurship

Inbound marketing

(3 studiepunten)

We doorlopen de verschillende fundamenten van inbound marketing: strategie, framework, contentcreatie, communicatie, conversie, reporting en technologie. Daarnaast vullen we de theorie aan met cases uit de praktijk.

Cross Communication Management

Marketingcommunicatie

(3 studiepunten)

Verzin een innovatief product of verrassende dienst en breng dat naar de markt met de aangepaste schrijfstrategie, zowel online als op papier.

Improving your English skills

(3 studiepunten)

In een team analyseer, vergelijk, beheer en gebruik je - in het Engels - verschillende sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat,, LinkedIn, Google+ en Pinterest. Individueel maak je tevens via Pinterest kennis met de typische terminologie en uitdrukkingen voor Social Media en stel je zelf hiervoor een Pinterest Board samen.

Franse communicatie

(5 studiepunten)

Klink en schrijf als een professional in het Frans! Laat je stem horen als je vergadert, solliciteert, presenteert en argumenteert. Verder leer je overtuigende mails schrijven. Onze leuze is:  "Si tu veux, tu peux!"

Me@work

Consultancy opdracht

(3 studiepunten)

In de consultancy opdracht zoom je in op een structureel probleem of uitdaging waarmee een bedrijf uit je toekomstig werkveld te kampen heeft. Op basis van de contacten die je tijdens je opleiding met dit werkveld hebt gelegd, zoek je een bedrijf dat met behulp van jouw advies een oplossing wil zoeken voor deze concrete uitdaging. Je formuleert een gepaste onderzoeksvraag, waarvoor je als consultant voor dit bedrijf verbetervoorstellen en onderzoek aanbevelingen opstelt. Op basis van jouw aanbevelingen kan het bedrijf aan de slag gaan en inzicht verwerven in de oplossing voor het probleem. Je presenteert je plan zowel schriftelijk in een rapport, als visueel en mondeling tijdens een presentatie aan het bedrijf.

Samenleving, waarden en economie

(3 studiepunten)

Armoede, milieu, werkgelegenheid ... Aan de hand van actuele cases nadenken en discuteren over wat in onze wereld gebeurt, daar gaat het om in deze cursus.

One Day Conference

(1 studiepunt)

Choosing colours: Laat je inspireren door keynotes en leg je eerste contacten met stagebedrijven volgens je eigen voorkeuren en interesses.

Mindset 2050

Interculturele communicatie

(3 studiepunten)

De wereld ligt aan je voeten! In dit vak ontdek je de basisprincipes van krachtige communicatie in een cultureel diverse context. We starten heel concreet: welke woorden kies ik, welke gebaren maak ik, wanneer luister ik best alleen maar? Daarna verdiepen we: Hoe ga je om met cultuurverschillen? Wat te doen bij cultuurshock? Je leert erop reflecteren én maakt het zelf mee.

Conflictmanagement

(1 studiepunt)

Je krijgt een introductie tot de theorie over conflictmanagement. En dan gaan we verder aan de slag met praktijkoefeningen.

Marketing & strategy

Word 2 en Excel 2

(3 studiepunten)

Word Word-expert! Leer de kneepjes van het vak met mailmerge, building blocks enzovoort.
Breid je vaardigheden in Excel verder uit om complexere rekentaken te ondersteunen en gegevens te analyseren.

 • Word (1 studiepunt)
 • Excel (2 studiepunten)

Datamanagement

(2 studiepunten)

Data wa’s da? Je verzamelt, structureert en analyseert gegevens van klanten, producten enz. Zo kom je snel en efficiënt te weten hoeveel klanten je in deze regio hebt, hoeveel winst je maakt …
Internet heeft geen geheimen voor je. Hoe geraak je op internet? Browsers optimaal instellen, filmen maken, foto’s bewerken.

Online marketing challenge

(6 studiepunten)

Meten is weten. ‘Wie zijn ze? Wat doen ze?’ Online aanwezig zijn is één ding, maar wat is de impact voor een organisatie? Tijdens het jaarprogramma Online Marketing Challenge starten we met een grondige kennisvergaring van de theorie zodat je eind semester 1 Google Certified bent. Tijdens het ganse jaar werkt jouw team samen met een Non Profit Organisatie waar je IRL zal leren de bezoekers op de digitale kanalen gaat indexeren, rapporteren & analyseren in Google Analytics. Jij & je team zorgen er tevens voor dat de Google Ads campagne up-and-running komt/blijft & bekijken hoe jullie de campagnes nog beter kunnen optimaliseren om de aangegeven objectieven te kunnen bereiken.

Content Creation & design

English for Social Media

(3 studiepunten)

In een team analyseer, vergelijk, beheer en gebruik je - in het Engels - verschillende sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat,, LinkedIn, Google+ en Pinterest. Individueel maak je tevens via Pinterest kennis met de typische terminologie en uitdrukkingen voor Social Media en stel je zelf hiervoor een Pinterest Board samen.

Wordpress

(1 studiepunt)

Maak een website of creëer eenvoudig een blog of app!

Digilabz

(1 studiepunt)

Je omarmt de mogelijkheden van de digitale technologieën. Je zet de relevante ICT-tools op een verantwoorde en deontologische manier in. Je weet ICT innovatief aan te wenden om creatief complexe uitdagingen aan te gaan en processen in goede banen te leiden.

Agile projectmanagement

(6 studiepunten)
 • Scrum management (3 studiepunten)
 • Social objects (3 studiepunten)

Deze gespecialiseerde cursus in scrummanagement geeft een zo compleet mogelijk beeld van wat er komt kijken bij het opzetten en besturen van projecten in organisaties. 
Scrum is een op Lean gebaseerde projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van een social media programma /project. Deze cursus legt het accent op de projectmatige aanpak waarbij specifieke scrummethodes en planningstechnieken worden aangeleerd om alsdusdanig de balans te verkrijgen tussen doelgerichtheid, doelmatigheid en aanpassingsvermogen. Deze Scrummethode hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal.

Wireframes & prototyping

(4 studiepunten)
 • Wireframes & prototyping (3 studiepunten)
 • Video editing & captions (1 studiepunt)

Je krijgt een overzicht van de verschillende methodes en technieken om je nieuw digitaal concept initieel via wireframe uit te werken (schetsmatig/analoog, digitaal via photoshop..) en uiteindelijk ook op een aantrekkelijke en professionele manier te presenteren. Je past dit toe aan de hand van een concreet project.

Online storytelling

(3 studiepunten)

Vijf essentiële dimensies van Storytelling zijn het verleden, de toekomst, de fouten en de successen. De belangrijkste dimensie is de ontwikkeling van de stem van een bedrijf door zijn verhaal. De cursus zal een model (CAST-model) aanreiken om dat duidelijk te maken en te implementeren. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in verschillende technieken en mogelijkheden om verhalen boeiend te produceren.

Expert classes

Expert classes

(6 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Derde jaar

Digital Entrepreneurship

Topics Arbeidsrecht en sociale media

(3 studiepunten)

Je ontdekt het ABC uit het Belgische arbeidsrecht. Daarna surf je verder op de werkvloer. Je respecteert daarbij de regels rond het gebruik van sms, mail, telefoon en sociale media. 
Verdrink dus niet, maar bescherm je tegen ontslag. Lig ook niet wakker van pottenkijkers, maar ken je privacy rechten. Het werkt.

Cross communication Management

Communicatie op de werkvloer

(3 studiepunten)

Stel een folder, brochure of nieuwsbrief op. Verdiep je in de meest gangbare teksttypes. Interview rekruteerders, observeer vergaderingen en notuleer. Je bent klaar voor het echte werk. Maar hoe schrijf je nu een goede speech? En hoe spreek je voor een publiek?

Working in English

(2 studiepunten)

Stel een Engelstalig webportaal samen voor potentiële werkgevers en denk in een team na over de invulling van je functieprofiel in de toekomst.

Choisir sa stratégie de communication digitale

(5 studiepunten)

Je zet koers richting de Franstalige markt! De digitalisering en het daarbij horende webjargon kennen geen geheimen meer voor jou, de vakactualiteit volgen wordt je tweede natuur. Je exploreert de tendensen in de sociale media in het Frans, reikt een prijs uit aan het bedrijf dat daarop de beste strategie uitrolt en formuleert aanbevelingen. Stap voor stap ontpop je je tot een ware professional, die in klantenrelaties zijn mannetje staat en digitale strategieën kan voorstellen in het Frans.  

Me@Work

Me@Work

(26 studiepunten)

Tijd om de theorie om te zetten in praktijk tijdens je afstudeerstages. Bewijs dat je beschikt over de nodige skills om in het werkveld aan de slag te gaan gedurende twee fulltime stages van elk 8 à 9 weken.

 • Stage 1 (13 studiepunten)
 • Stage 2 (13 studiepunten)

Marketing & strategy

Professional digital skills

(3 studiepunten)

In dit vak kies je één van de volgende 3 topics:

 • Digital leadership
 • Digital business skills
 • Social strategy skills

English communication: Digital showcasing

(3 studiepunten)

Tijdens het vak Digital Showcasing leer je kritisch nadenken over de ethische implicaties van online marketing en het gebruik van online platformen. We praten over influencer marketing, clickbait, cancel culture en andere topics die op dat moment in de actualiteit voorkomen. Bovendien ben je ook online actief. Je schrijft een blog, maakt een vlog en doet een onderzoek over een zelfgekozen topic zoals Artificial Intelligence.

Content & creation design

Digital innovation & creative technology

(9 studiepunten)

Dit vak leert je om een briefing van een klant te ontleden en deze in een efficiënte digitale strategie om te zetten voor de nabije en lange termijn toekomst. Daarvoor combineren we alle kennis die je hebt opgebouwd in de voorgaande jaren. Via enkele praktijkoefeningen leren we onze strategie daarna voorstellen in een pitch-presentatie. Daarin gaan we op zoek naar disruptieve, digitale opportuniteiten voor je merk, geïnspireerd door technologische innovatie en creative technology.

 • Creative technology (3 stp)
 • Digital innovation (6 stp)

Expert classes

Expert classes

(6 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.