Inhoud en studiepunten van Cross Media Management

Eerste jaar

Co-management

9 studiepunten

Economics essentials

(3 studiepunten)

Wat is de impact van ‘de economische situatie’ op jou, je omgeving, het bedrijf waar je zo graag wilt werken? Stap in de actualiteit. Economics essentials helpt je te beseffen, begrijpen, beslissen. Je plaatst begrippen in de juiste context, je interpreteert acties van bedrijven en overheden, en je vormt je zo een gefundeerde mening over de wereld waarin je leeft, werkt en woont.

Recht

(3 studiepunten)

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder? Is een email een geldig bewijs? Hoe verloopt een proces? Ben ik aansprakelijk voor mijn huisdier? Hier leer je niet enkel de basisprincipes van het recht, maar ook wat dit in de praktijk betekent.

Boekhouden in de praktijk

(3 studiepunten)

Je weg vinden in kosten, opbrengsten, bezittingen en schulden. Kunnen meepraten over de balans en de resultatenrekening. Hier wordt de basis gelegd om later de boekhouding van jouw bedrijf te kunnen opvolgen.

Communicatie

17 studiepunten

Nederlands

(5 studiepunten)
 • In Taalatelier, een basiscursus schrijftechniek, leer je feilloos formuleren in het Standaardnederlands.
 • In Schrijfacademie vat je de lezer kordaat bij de kraag. Je krijgt er tips en tricks over hoe je aantrekkelijke, hedendaagse en overtuigende berichten schrijft.
 • In het mondelinge luik Spraakmakers ga je telefoneren en presenteren: je communiceert interactief aan de telefoon en je onderhoudt je publiek met een verrassend verhaal.

Engels

(6 studiepunten)

Naast een grondige opfrisbeurt en uitbreiding van je Engelse vaardigheden word je als ‘digital native’ uitgedaagd om authentieke Engelse boodschappen uit sociale media onder de loep te nemen en te perfectioneren.

Frans

(6 studiepunten)
 • Zin om je conditie van het Frans op peil te brengen? Start met een digitaal leerpakket als opwarmer.
 • Na 6 weken ben je helemaal in vorm en gaan we een stapje verder: we dompelen ons onder in het zakelijk Frans. Verwacht je aan praktische oefeningen uit het professionele leven.

Digital skills

10 studiepunten

Informatiemanagement

(3 studiepunten)
 • Onderzoeksvaardigheden
  Inventariseer, analyseer en synthetiseer de infolawine die elke dag op ons afkomt. 
  Leer professioneel informatie online en offline te zoeken en te verwerken.
  Stel je eigen informatieportfolio samen aan de hand van relevante apps.
 • Desktop management
  Je gebruikt de computer efficiënt en stelt hem optimaal in.

Powerpoint, Word 1 en Photoshop 1

(3 studiepunten)

Onderbouw je speech/pitch met een professioneel inspirerende goodlooking presentatie! One picture equals 1000 words! Word Word-fan! Leer rapporten, verslagen en andere documenten professioneel vorm te geven. Je benut optimaal de online office tools.

Excel 1

(4 studiepunten)

Leer de technieken waarmee je in de praktijk cijfergegevens beheert. Je gebruikt formules, maakt cijfergegevens op en stelt ze grafisch voor.

U@work

5 studiepunten

Project I: Praktijk en skills

(5 studiepunten)
 • Oriëntatie op het werkveld
 • Activiteitenportfolio
 • Zelfmanagement

Verken je mogelijkheden. Maak kennis met jouw toekomstige werkveld. Je interviewt 3 personen naar keuze uit jouw vakgebied en observeert iemand tijdens zijn werkdag.
Treed uit je comfortzone. Verruim je maatschappelijke blik. Je kiest uit een waaier aan culturele activiteiten, bedrijfsgerelateerde activiteiten en vrijwilligersopdrachten. Je maakt je keuze steeds volgens je persoonlijke leerdoelen.

Observeer

3 studiepunten

Digital culture

(3 studiepunten)

In digitale cultuur ontdek je de impact van digitaal op jou als mens, maar ook haar impact op de maatschappij en het bedrijfsleven. Nadat je hebt kennisgemaakt met deze analoge en digitale spanningen, ontwerp je zelf een digitaal business model voor een bestaand bedrijf. Tenslotte treed je binnen in de wondere wereld van socialnomics en de versterkende impact dat social media kan hebben op jouw digitale onderneming.
Google analytics & social monitoring

Faciliteer

7 studiepunten

Digital essentials

(3 studiepunten)

Digital Essentials is een inleiding in de enorm uitgebreide en soms overdonderende wereld van webdesign.
We leren omgaan met HTML5 en CSS. We werken ook met Adobe Creative Suite, meer bepaald Photoshop en in mindere mate Illustrator. We leren deze programma's doelgericht en efficiënt te gebruiken binnen webdesign.
Een beknopt overzicht van Flexbox en Bootstrap komt aan bod. 

Een korte inleiding hoe we HTML en CSS kunnen gebruiken binnen de context van Wordpress om op deze manier een website echt naar onze hand te zetten. Weg van het voorspelbare pad van de prefab thema's. We beperken ons tot de essentie maar altijd met een perfect en professioneel resultaat als doel. Het is de bedoeling dat studenten begrijpen hoe een website back-end is opgebouwd en weten hoe ze een website op een eenvoudige manier naar hun hand kunnen zetten.

Creativiteit, assertiviteit en kritisch denkvermogen zijn een must.

Photoshop 2, Indesign en Illustrator

(4 studiepunten)

Digitaal doen. Een blog starten, kinderspel? Na deze cursus voor jou wél! Je leert alle tips en tricks voor fascinerende foto’s en geruisloze geluidsopnames. Ga aan de slag met Wordpress, Photoshop en Illustrator en zet online een sterk merk neer.

Participeer

3 studiepunten

Conversation management

(3 studiepunten)

Hoe kan je de bezoekers van ’t café www én daarbuiten zo goed en boeiend mogelijk activeren? Hoe kan je er dus voor zorgen dat ze jouw boodschap zelf via word-of-mouth gaan verspreiden? Dat doe je door de ‘conversation’ zo goed mogelijk te ‘managen’ en daarvoor moet je de ‘essentials’ volledig in de (computer)vingers hebben!

Expert classes

6 studiepunten

Expert class 1

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Expert class 2

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Tweede jaar

Co-management

6 studiepunten

Samenleving, waarden en economie (RZL)

(3 studiepunten)

Armoede, milieu, werkgelegenheid ... Aan de hand van actuele cases nadenken en discuteren over wat in onze wereld gebeurt, daar gaat het om in deze cursus.

Interculturele communicatie

(3 studiepunten)

De wereld ligt aan je voeten! In dit vak ontdek je de basisprincipes van krachtige communicatie in een cultureel diverse context. We starten heel concreet: welke woorden kies ik, welke gebaren maak ik, wanneer luister ik best alleen maar? Daarna verdiepen we: Hoe ga je om met cultuurverschillen? Wat te doen bij cultuurshock? Je leert erop reflecteren én maakt het zelf mee.

Communicatie

15 studiepunten

Nederlands

(4 studiepunten)
 • Scherp je pen in Werv(el)end Schrijven en breng de boodschap haarfijn tot bij je ontvanger. Voor elke situatie ken je het geschikte medium en de juiste schrijftechniek. Met boeiende praktijkvoorbeelden uit het werkveld ga je ‘hands-on’ aan de slag, samen met je docent-coach die je alle nodige feedback geeft op je schrijfproducten.
 • Leer succesvol solliciteren en blaas je toekomstige werkgever omver. Onderscheid je met je briljante brief, creatief cv en solide sollicitatiegesprek. Maar hoe schrijf je nu de perfecte sollicitatiebrief? En hoe bereid je je voor op je sollicitatiegesprek?
 • Marketingcommunicatie:  verzin een innovatief product of verrassende dienst en breng dat naar de markt met de aangepaste schrijfstrategie, zowel online als op papier.

English for Social Media

(6 studiepunten)

In een team analyseer, vergelijk, beheer en gebruik je - in het Engels - verschillende sociale media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat,, LinkedIn, Google+ en Pinterest. Individueel maak je tevens via Pinterest kennis met de typische terminologie en uitdrukkingen voor Social Media en stel je zelf hiervoor een Pinterest Board samen.

Frans

(5 studiepunten)

Klink en schrijf als een professional in het Frans! Laat je stem horen als je vergadert, solliciteert, presenteert en argumenteert. Verder leer je overtuigende mails schrijven. Onze leuze is:  "Si tu veux, tu peux!"

Digital skills

7 studiepunten

Word 2 en Excel 2

(3 studiepunten)

Word Word-expert! Leer de kneepjes van het vak met mailmerge, building blocks enzovoort.
Breid je vaardigheden in Excel verder uit om complexere rekentaken te ondersteunen en gegevens te analyseren.

Data management, Digilabz, Wordpress

(4 studiepunten)

Data wa’s da? Je verzamelt, structureert en analyseert gegevens van klanten, producten enz. Zo kom je snel en efficiënt te weten hoeveel klanten je in deze regio hebt, hoeveel winst je maakt …
Internet heeft geen geheimen voor je. Hoe geraak je op internet? Browsers optimaal instellen, filmen maken, foto’s bewerken.

U@work

4 studiepunten

Project II: Praktijk, studiereis en skills

(4 studiepunten)
 • Consultancy opdracht
 • Studiereis
 • One day conference

In de consultancy opdracht zoom je in op een structureel probleem of uitdaging waarmee een bedrijf uit je toekomstig werkveld te kampen heeft. Op basis van de contacten die je tijdens je opleiding met dit werkveld hebt gelegd, zoek je een bedrijf dat met behulp van jouw advies een oplossing wil zoeken voor deze concrete uitdaging. Je formuleert een gepaste onderzoeksvraag, waarvoor je als consultant voor dit bedrijf verbetervoorstellen en onderzoek aanbevelingen opstelt. Op basis van jouw aanbevelingen kan het bedrijf aan de slag gaan en inzicht verwerven in de oplossing voor het probleem. Je presenteert je plan zowel schriftelijk in een rapport, als visueel en mondeling tijdens een presentatie aan het bedrijf.

Zet je eigen talenten en passies op de kaart. 
Working with colours: organiseer en beleef een verrassende studiereis. Ervaar hoe talenten samensmelten en elkaar versterken. 
Choosing colours: Laat je inspireren door keynotes en leg je eerste contacten met stagebedrijven volgens je eigen voorkeuren en interesses.

Observeer

4 studiepunten

Google Analytics, reporting & monitoring

(4 studiepunten)

Meten is weten. ‘Wie zijn ze? Wat doen ze?’ Online aanwezig zijn is één ding, maar wat is de impact voor een bedrijf? Via Google Analytics analyseer je de bezoekers op een website. Je leert hoe je een rapport opstelt en de cijfergegevens interpreteert. Met de juiste software achterhaal je wat er online over jouw merk verteld wordt. Behaal tijdens dit vak je Google certificaat via de Digital Masters Academy.

Faciliteer

9 studiepunten

Agile projectmanagement

(6 studiepunten)

Deze gespecialiseerde cursus in scrummanagement geeft een zo compleet mogelijk beeld van wat er komt kijken bij het opzetten en besturen van projecten in organisaties. 
Scrum is een op Lean gebaseerde projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van een social media programma /project. Deze cursus legt het accent op de projectmatige aanpak waarbij specifieke scrummethodes en planningstechnieken worden aangeleerd om alsdusdanig de balans te verkrijgen tussen doelgerichtheid, doelmatigheid en aanpassingsvermogen. Deze Scrummethode hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal.

Wireframes & prototyping

(3 studiepunten)

Je krijgt een overzicht van de verschillende methodes en technieken om je nieuw digitaal concept initieel via wireframe uit te werken (schetsmatig/analoog, digitaal via photoshop..) en uiteindelijk ook op een aantrekkelijke en professionele manier te presenteren. Je past dit toe aan de hand van een concreet project.

Participeer

6 studiepunten

Inbound marketing

(3 studiepunten)

Iedereen heeft de mond vol van ‘content’. Maar hoe zorg je ervoor dat je gevonden wordt met je online-marketingaanpak zonder te schreeuwen of aanvallend over te komen in je communicatie? De kunst bestaat erin om de juiste content, op het juiste moment, via de juiste kanalen over te brengen.

Online storytelling

(3 studiepunten)

Vijf essentiële dimensies van Storytelling zijn het verleden, de toekomst, de fouten en de successen. De belangrijkste dimensie is de ontwikkeling van de stem van een bedrijf door zijn verhaal. De cursus zal een model (CAST-model) aanreiken om dat duidelijk te maken en te implementeren. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in verschillende technieken en mogelijkheden om verhalen boeiend te produceren.

Expert classes

9 studiepunten

Expert class 3

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Expert class 4

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Expert class 5

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Derde jaar

Co-management

3 studiepunten

Topics Arbeidsrecht en sociale media

(3 studiepunten)

Je ontdekt het ABC uit het Belgische arbeidsrecht. Daarna surf je verder op de werkvloer. Je respecteert daarbij de regels rond het gebruik van sms, mail, telefoon en sociale media. 
Verdrink dus niet, maar bescherm je tegen ontslag. Lig ook niet wakker van pottenkijkers, maar ken je privacy rechten. Het werkt.

Communicatie

13 studiepunten

Nederlands

(3 studiepunten)

Stel een folder, brochure of nieuwsbrief op. Verdiep je in de meest gangbare teksttypes. Interview rekruteerders, observeer vergaderingen en notuleer. Je bent klaar voor het echte werk. Maar hoe schrijf je nu een goede speech? En hoe spreek je voor een publiek?

Digital Portfolio in English

(5 studiepunten)

Stel een Engelstalig webportaal samen voor potentiële werkgevers en denk in een team na over de invulling van je functieprofiel in de toekomst.

Frans

(5 studiepunten)

Bel me, schrijf me, presenteer het me! Je leert communiceren met je business partners en staat in real case situaties je mannetje in het Frans.

Je zet koers richting de Franstalige markt! De digitalisering en het daarbij horende webjargon kennen geen geheimen meer voor jou, de actualiteit volgen wordt je tweede natuur. Je exploreert de tendensen in de sociale media in het Frans, en reikt een prijs uit aan het bedrijf dat daarop de beste strategie uitrolt. Stap voor stap ontpop je je tot een ware professional in het Frans.

Faciliteer

3 studiepunten

Creative technology

(3 studiepunten)

We gaan in op 2 specifiek Adobe pakketten: Indesign (basis) en Photoshop (gevorderd).

Participeer

32 studiepunten

Digital strategy

(6 studiepunten)

Dit vak leert je om een briefing van een klant te ontleden en deze in een efficiënte digitale strategie om te zetten voor de nabije en lange termijn toekomst. Daarvoor combineren we alle kennis die je hebt opgebouwd in de voorgaande jaren. Via enkele praktijkoefeningen leren we onze strategie daarna voorstellen in een pitch-presentatie. Daarin gaan we op zoek naar disruptieve, digitale opportuniteiten voor je merk, geïnspireerd door technologische innovatie en creative technology.

Project III: stage

(26 studiepunten)

Tijd om de theorie om te zetten in praktijk tijdens je afstudeerstages. Bewijs dat je beschikt over de nodige skills om in het werkveld aan de slag te gaan gedurende twee fulltime stages van elk 8 à 9 weken.

Expert classes

9 studiepunten

Expert class 6

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Expert class 7

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Expert class 8

(3 studiepunten)

Check het overzicht met alle expert classes.

Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie. Gemiddeld heb je 22 contacturen per week. (Een contactuur is een uur dat je op de campus met het opleidingsonderdeel bezig bent.)

Deze lessentabellen zijn ter informatie voor studiekiezers. Om ze overzichtelijk en leesbaar te houden, hebben we sommige vakken gebundeld en benamingen gewijzigd. Ze kunnen afwijken van de actuele lessentabellen en vormen geen rechtsgrond.