Opleidingshoofd KMO Management – 80 tot 100%

Hoe groot wil jij worden?

Karel de Grote hogeschool is een dynamische leer-en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met 1.400 collega's en voor meer dan 13.000 studenten. We kiezen voor vernieuwend en uitdagend onderwijs gericht op groei. We zoeken een enthousiaste collega om aan de slag te gaan als:

Opleidingshoofd KMO Management – 80 tot 100%

Je functie

Als opleidingshoofd sta je in voor de leiding en ontwikkeling van KMO-Management, afstudeerrichting van de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement. In deze richting vorm je meer dan 500 studenten tot competente professionals in lijn met de toekomstnoden van lokale en internationale starters, bedrijven en organisaties. Je realiseert dit samen met een straf team van ongeveer 20 collega’s.

Concreet:

 • Je bent in eerste plaats een people manager. Je geeft je team van professionals ruimte en vertrouwen. Je coacht, motiveert, geeft richting en stuurt hen resultaatsgericht aan. Je creëert een inspirerende werkomgeving en een hecht team met talentvolle medewerkers. Je zorgt voor open communicatie, feedback en overleg met je team. Je stimuleert persoonlijk leiderschap, groei en
 • Je bepaalt de visie en strategie van je opleiding gericht op de groei van young potentials en de noden van de bedrijfswereld, in lijn met de missie, visie en strategie van KdG. Je bent een inspirerende leider. Je volgt de evoluties zowel in de sector als in toekomstgericht onderwijs en engageert je stakeholders samen je verhaal te schrijven.
 • Je bouwt samen met je team een ruim partnernetwerk uit in functie van ontwikkeling van je studenten en alumni, je opleiding en KdG. Je vertegenwoordigt de opleiding op externe fora om toekomstige evoluties in de sector en in onderwijs mee te beïnvloeden en erop te anticiperen. Je bent intern en extern een ambassadeur van je opleiding.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van je opleiding:
  • Je tekent de opleidings- en onderwijsvisie samen met je stakeholders, stelt een (meer)jarenplan op en volgt de uitvoering ervan op.
  • Je ontwikkelt en realiseert een innovatief curriculum, zowel inhoudelijk als onderwijskundig, samen met je team, onderwijscoaches, studenten en partners uit de sector. Je hebt daarbij aandacht voor diversiteit en internationaliseringsmogelijkheden, duurzaamheid en ondernemerschap.
  • Je optimaliseert het leerrendement van je studenten, houdt voeling met wat leeft bij de studenten en bezorgt hen een kwalitatieve opleiding. Je breidt je aanbod uit naar nieuwe doelgroepen.
  • Je hebt oog voor opportuniteiten voor maatschappelijke dienstverlening en zorgt voor verbinding met het curriculum.
 • Je organiseert en beheert je opleiding in samenspraak met je coördinatoren en docententeam. Je draagt verantwoordelijkheid voor het efficiënt inzetten van middelen en bent in staat om met beperkte middelen de opleiding te organiseren.
 • Je werkt nauw samen met je collega-opleidingshoofden en hoofden Administratie & Organisatie van de onderwijsgroep Management & IT en draagt bij aan het beleid. Je werkt mee aan KdG-brede projecten en inbreng in het hogeschoolbeleid.
 • Je bent werkzaam op campus Groenplaats. Je rapporteert aan de directeur van de onderwijsgroep.
 • De opdracht als opleidingshoofd omvat 80% tewerkstelling. Je kan daarnaast een onderwijs- of andere opdracht opnemen om je opdracht aan te vullen tot een voltijdse functie.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Zowel ervaring in het bedrijfsleven als ervaring in het hoger onderwijs, lesgeven of begeleiden van studenten is een plus.
 • Je zet resultaten neer en werkt in functie van leerrendement en motivatie van je studenten. Je hebt binding met de leefwereld van studenten. Je zet in op diversiteit, inclusie en interculturaliteit en bent je bewust van de kracht en gevoeligheid van deze thema’s.
 • Je bent als leidinggevende een coach die medewerkers en teams inspireert, enthousiasmeert en motiveert. Je zet heldere lijnen uit waarbinnen je kan delegeren, vertrouwen en ruimte geven aan je team. Enkele jaren ervaring in het leidinggeven en aansturen van een team is een grote meerwaarde.
 • Je hebt een duidelijke visie over ‘KMO-Management’. Je bent innovatief en inspirerend. Je ontwikkelt visie met blik op de wereld en betrokkenheid van je stakeholders en slaagt erin deze te implementeren.
 • Je bent extern gericht. Je zet je (internationaal) netwerk maximaal in om de doelstellingen van de opleiding, onderwijsgroep en de hogeschool te realiseren.
 • Je houdt ervan de koers uit te zetten en ook moeilijke knopen door te hakken
 • Je communiceert intern en extern helder en met zorg voor alle betrokkenen.
 • Je houdt ook onder tijdsdruk en prioriteitswisselingen focus op doelen en resultaten. Je werkt gestructureerd en bent goed in plannen en organiseren.
 • Je zet in op je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en neemt initiatieven inzake kennisborging en –deling.

Ons aanbod

 • Een statutaire aanstelling in deeltijds of voltijds dienstverband (80 tot 100%, 80% opleidingshoofd aangevuld met bijkomende opdracht) hetzij als lid van het onderwijzend personeel (OP) hetzij van het administratief technisch personeel (ATP)[1].
 • Je start zo snel mogelijk na selectie, met een aanstellingsovereenkomst van één jaar, bij wijze van proefperiode, verlengbaar na positieve evaluatie.
 • Een loon in functie van je jaren ervaring : Als OP : master: lector, (502), aangevuld met een mandaatvergoeding (742,88 euro bruto/maand) voor de looptijd van het mandaat van opleidingshoofd. De mandaatperiode bedraagt vier jaar, verlengbaar op basis van gunstige evaluatie. Als ATP : salarisschaal A31. Je start in een aanstellingsovereenkomst met twee opeenvolgende periodes van bepaalde duur die na gunstige evaluatie kan overgaan naar onbepaalde duur. Benoeming in het ambt behoort tot de mogelijkheden. Alle relevante anciënniteit wordt erkend vanaf 24 jaar.
 • Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op www.ond.vlaanderen.be  > Werken in het onderwijs > Solliciteren en loopbaan > Weddeninfo > Weddenschaal > huidige versie.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
 • Typerende arbeidsvoorwaarden binnen onze hogeschool zijn flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, laptop, GSM, opleidingsmogelijkheden, lerarenkaart en een gunstige vakantieregeling.
 • KdG gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Solliciteren?

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures

- klik op gewenste vacature

- solliciteer online onderaan de pagina

- vul het sollicitatieformulier in en voeg een uitgebreide motivatie & je cv toe als bijlage

De sollicitatieperiode loopt tot en met 25 april 2021:

- De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen

- De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview (op 28 april 2021) aangevuld met een assessment center.

Meer informatie?

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Vicky Van Bouwel, directeur onderwijsgroep Management en IT, via 0498 25 40 01 of vicky.vanbouwel@kdg.be.

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be.

[1] De keuze voor het statuut is afhankelijk van een beleidsbeslissing die wordt voorbereid.