Opvoeden en opgroeien in armoede

Vorming van Bind-Kracht

De strijd tegen kinderarmoede krijgt terecht veel aandacht. Willen we de cirkel van generatie-armoede doorbreken, dan moeten we hierop inzetten.

Voor Bind-Kracht vereist de aanpak van kinderarmoede gezinsgericht werken.

 • Hoe ga je als begeleider met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan de slag?
 • Hoe versterk je ouders in hun moeder- en vaderrol?
 • Hoe doe je daarbij recht aan het belang van het kind of de jongere?

Buddy bij de Wieg: getuigenis van Cindy

Een open, niet veroordelende werkrelatie brengt meer vertrouwen en een open gesprek mee in al mijn gezinnen.

Voor wie?

Voor beroepskrachten die vanuit een opvoedingscontext werken met ouders en/of kinderen en jongeren die in armoede leven. Bijvoorbeeld opvoeders, maatschappelijk werkers, trajectbegeleiders, sociaal verpleegkundigen, medewerkers buitenschoolse kinderopvang, CLB-medewerkers, leerkrachten  …

We organiseren deze vierdaagse vorming in Antwerpen (13 en 20 december 2018, 10 en 24 januari 2019) of op maat in je eigen organisatie.

Thema's

Werken met kwetsbare gezinnen in armoede is werken met een complexe realiteit. We botsen op een zichtbare buitenkant die soms vragen, verwarring en onbegrip oproept. Daarnaast merken we bij deze ouders een kwetsbare binnenkant én tegelijkertijd een volharding om elke dag opnieuw  te overleven in moeilijke omstandigheden. Kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede zijn een kwetsbare doelgroep. Hoe kijk je naar hun leefwereld en de leefwereld van de ouders?

Samen met ervaringsdeskundigen (coaches) staan we stil bij verschillende thema’s:

 • Leefwereldperspectief van kinderen én ouders van gezinnen in armoede
 • Binnen- en buitenkant van armoede
 • Hechting en hechtingsproblematiek
 • Krachten van gezinnen in armoede
 • Omgaan met gezinnen in armoede van andere culturele afkomst

In dialoog met de ervaringsdeskundigen gaan we op zoek naar concrete handvatten om situaties te hanteren. We nemen tijd om casussen van cursisten te bespreken met ruimte voor eigen inbreng en verschillende visies.

Cursisten over deze vorming

 • “Vanuit je eigen kwetsbaarheid in verbinding durven gaan met cliënten.”
 • “Telkens je eigen referentiekader loslaten kost moeite, maar de bewustwording hierrond was sterk.”

 • “Ik ga na deze vorming meer inzetten op het samen zoeken met cliënten.”

 • “De interactie in de groep en de kans om zelf punten aan te brengen, laten je veel leren van ervaringen van andere hulpverleners.”

 • “Elk thema heeft me een aantal inzichten en tips en trics gebracht. … Ik heb veel bijgeleerd, ook door de inbreng van de andere leden van onze zeer diverse groep en zeker ook van de coaches.” 
 •  “Ik durf moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Ik kan nu meer de context zien en die factoren niet negeren.”
 • “ Als iets niet lukt, niet de schuld bij de ander leggen (niet gemotiveerd), maar nadenken over hoe ik opnieuw verbinding kan maken.”
 • “Ik ben me meer bewust van de rugzak van mijn cliënt en zal er minder van uitgaan dat het allemaal duidelijk is.”
 •  “Niets invullen in plaats van de ouder. Betekenissen bevragen, ruimer kijken.”
 • “De focus op kinderen en het verbindend werken is niet altijd evident in een OCMW-context. Als we echt iets willen bereiken, dan moeten we niet aan de slag met de regels maar met de cliënten”.
 • “Wat ik meeneem uit de vorming: werken op het tempo van de cliënt, de kwetsuren en achterliggende problemen zien. Goed voor mezelf zorgen en meer delen met mijn collega’s en mijn diensthoofd.”
 • “Een 10 voor het lef van coaches en een 10 voor de echtheid van de trainers.”
 • “De vorming doet je opnieuw stilstaan bij de cliënt als persoon, met zijn ervaringen. Het geeft energie om moeilijke dossiers aan te pakken.”

Praktische info

 • Wanneer: donderdag 13 december, donderdag 20 december, donderdag 10 januari en donderdag 24 januari, telkens van 9.30 u. tot 16.30 u.
 • Waar: Permeke, ingang 2 langs Muizenstraat, 2060 Antwerpen (11 minuten stappen van station Antwerpen Centraal)
 • Trainer: Andy Merckx, samen met enkele coaches
 • Prijs: 440€, broodjeslunch inbegrepen

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be of +32 3 613 18 18.