Hogeschooladministratie

Deze directie staat onder leiding van de directeur Hogeschooladministratie en biedt administratieve en technische ondersteuning voor de departementen van de hogeschool

De directeur van deze administratie staat samen met de medewerkers van de diensten in voor de administratieve en facilitaire dienstverlening op het gebied van financiën, verzekeringen en studentenadministratie. Zijn naaste medewerker zorgt voor de algemene administratie van deze directie en is tevens verantwoordelijk voor de opvolging van de verzekeringsdossiers.

Een adjunct-departementshoofd administratie stuurt de administratieve en technische organisatie van het departement. Samen met de directeur en de diensthoofden van de Hogeschooladministratie vormen de adjunct-departementshoofden Administratie het ‘Administratief College’ van de hogeschool.

Samenstelling

Directeur Hogeschooladministratie: Ria Van Nyen

Directie-assistente: Annick Van Meerbeeck
Diensthoofd Financiën: Els Hellraeth
Diensthoofd Studentenadministratie: Luc Lambrecht           
Verzekeringen: Catherine De Brauwer