Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert nagenoeg maandelijks over de meeste beleids- en bestuursbevoegdheden, in het bijzonder personeelsaangelegenheden en financiële zaken.

Samenstelling

Voorzitter: de heer Wim Coumans
Secretaris: mevrouw Veerle Hendrickx

Mevrouw Caroline Bastiaens
De heer Eddy Bruyninckx
Mevrouw Bea Cantillon
De heer Luc Claessens
De heer Wim Coumans
De heer Marc Delannoye
De heer Jos Grommen
Mevrouw Hilde Haems
De heer Tonny Taeymans
De heer Dirk Van Rossem
Mevrouw Annemie (Anne-Marie) Verhoeven
De heer Etienne Wauters

Wonen de vergadering bij

Mevrouw Veerle Hendrickx, algemeen directeur
Mevrouw Sofie De Meester, notulant
Mevrouw Nadine Van Haecke, regeringscommissaris