Onderwijsvisie

We vertalen de strategie van KdG in de manier waarop we ons onderwijs organiseren.

Onze alumni

Alumni van de Karel de Grote Hogeschool zijn echte professionals.

Ze zijn omgevingsbewust en hebben inzicht in de (f)actoren, competenties, waarden en attitudes om tegelijk met kennis van zaken én empathisch en geëngageerd te handelen. Daardoor kunnen zij interculturele en internationale netwerken opzetten, en ook inzetten.

Het zijn professionals die constructief en creatief samenwerken om tot betere en breed gedragen resultaten te komen.

Ze werken doelgericht, durven dromen omzetten in daden en zijn innovatief en inspirerend.

Uitgedaagd door de snel evoluerende context waarin zij werken, blijven zij steeds verder leren. Ze zijn flexibel en gaan pro-actief en duurzaam met veranderingen om.

Ze mikken altijd weer hoger in het verwerven van de juiste competenties. Ze nemen hun eigen ontwikkeling in handen en dragen zo bij tot een duurzame lokale en globale samenleving. 

Onze leercontext

De leercontext van KdG is vernieuwend en uitdagend.

Kdg biedt elke student en elke medewerker een interculturele ervaring, @home of internationaal.

In co-creatie met studenten, alumni, docenten en werkveld bouwt KdG krachtige interdisciplinaire leeromgevingen uit. Onze werkvormen bevorderen kennisdeling en leren van ervaringen en casussen, over de opleidingen heen. Ook nieuwe vormen van werkplekleren zetten wij in.

KdG wil tijd en ruimte maken voor durf, exploratie en experiment. Wij beschouwen ‘falen’ als een reële kans om ervan te leren.

Daarom spelen onze curricula, onderwijs- en evaluatievormen pro-actief in op ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving, onderbouwd en op maat van de student.

Bij KdG maakt leerondersteuning en krachtgerichte feedback structureel deel uit van de leeromgeving. We stellen hoge verwachtingen aan de studenten wat betreft in-, door- en uitstroomcompetenties en geven eigen verantwoordelijkheid in het behalen ervan.

Leven op de campus

De KdG-campussen lèven!

KdG werkt en verbindt, lokaal én globaal. Op elke campus is er ruimte voor debat en verscheidenheid. Zo doet KdG inspraak werken. Studenten nemen structureel deel aan het beleid van het leven op de campus. De inrichting van de campussen bevordert co-creatie en KdG stimuleert en ondersteunt duurzame initiatieven voor een bruisend campusleven. Doordacht en gedurfd speelt KdG in op trends die hiertoe inspirerend en dynamisch bijdragen. Op die manier wordt potentieel zichtbaar en talent benut, ook buiten de leercontext.