Pedagogische en taalondersteuning Kind en Gezin

 • Vanaf 1 juli 2014 bieden 11 organisaties in Vlaanderen gratis pedagogische en taalondersteuning aan voor zelfstandige gezins- en groepsopvang.
 • Dit project wordt gefinancierd door Kind en Gezin, loopt 2 jaar en is gratis tot 31 december 2018.
 • Ons ondersteuningsteam is verbonden aan het expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School van de Karel de Grote Hogeschool.
 • Wij kunnen een beroep doen op de expertise van onderzoekers en docenten uit de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind en van specialisten uit het vakgebied.

Nog vragen?

Contacteer ons via pto@kdg.be en we antwoorden je zo snel mogelijk.

Ondersteuning

Voor wie?

 • Je bent een zelfstandig opvanginitiatief
 • Je hebt een vroeger attest van toezicht van Kind en Gezin
 • Je bent gevestigd in de Antwerpse regio: Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Bornem, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Lint, Mortsel, Niel, Puurs, Schelle, Schilde, Schoten, Sint-Amands, Stabroek, Wijnegem, Willebroek, Wommelgem, Wuustwezel en Zwijndrecht.

Vind je jouw gemeente niet in deze lijst terug? Check dan jouw contactgegevens op de site van Kind en Gezin.

Ons aanbod?

 • We bieden je pedagogische ondersteuning
 • Geheel vrijblijvend en gratis tot zeker 31 december 2018!

Vanaf 2016 is elk kinderopvanginitiatief verplicht om samen te werken met een ondersteuningsorganisatie.

We werken samen met jou aan thema's en vragen die te maken hebben met de pedagogische kwaliteit van je opvang:

 • werken met kinderen
 • werken met ouders
 • werken met teams

Daarnaast creëren we netwerkplaatsen voor kinderbegeleiders in de gezins- en groepsopvang.

Thema’s en vragen

 • Wil je de kinderen in de opvang graag meer keuzemogelijkheden bieden tijdens hun spel of wil je eens andere creatieve activiteiten aanbieden?
 • Heb je vragen over het observeren van welbevinden en betrokkenheid? Krijg je graag uitleg over een observatie-instrument zoals Ziko?
 • Vraag je je af hoe je de taalontwikkeling van je opvangkinderen kunt stimuleren?
 • Misschien wil je met je team aan een project werken maar weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? 
 • Wil je ouders meer bij je opvang betrekken? Hoe organiseer je een geslaagde ouderactiviteit?
 • Zijn er in je opvang anderstalige ouders met wie het contact soms moeizaam verloopt?
 • Heb je nood aan een specifieke opleiding of training die je kan helpen bij het uitoefenen van je beroep?
 • Zou je het fijn vinden om met collega’s uit andere opvanginitiatieven in contact te komen?
 • Of heb je een andere vraag? Wij staan open voor al jouw vragen en werken samen met jou aan een aanpak op maat.

Netwerk

 • Mis je als zelfstandige gezins- of groepsopvang soms contact met collega’s?
 • Wil je graag van gedachten wisselen met andere kinderbegeleiders over bepaalde situaties?

Wij maken dat mogelijk!

Als je deelneemt aan onze pedagogische ondersteuning krijg je de kans om in contact te treden met collega’s uit het werkveld. Je kan ervaringen uitwisselen en samen nadenken over de dagelijkse praktijk. Dat is leerrijk voor iedereen.

Praktisch

 • Je hebt jaarlijks recht op 20 uur ondersteuning, waarvan minstens 12 uur individueel.
 • De overige uren kun je gebruiken voor deelname aan een netwerk.
 • Een planning en een spreiding bepalen we in onderling overleg.

Gratis

 • Je hoeft niets te betalen voor de ondersteuning.
 • Je bepaalt zelf welke middelen je kunt/wil aanwenden om het project vorm te geven.

 In samenspraak kan beslist worden om een bijkomende opleiding te geven, hiervoor vragen we een kleine bijdrage.

Op maat

Je bepaalt zelf waar en wanneer de ondersteuning plaatsvindt. Is het voor jou bijvoorbeeld handiger dat wij ’s avonds of in het weekend langskomen, dan kan dat.

Persoonlijke ondersteuner

Bij inschrijving krijg je een persoonlijke pedagogisch en taalondersteuner toegewezen die samen met jou het hele traject zal doorlopen.

Deze ondersteuner contacteert je voor een eerste afspraak.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

 • Tijdens de eerste ontmoeting legt je persoonlijke ondersteuner het project uit en vertelt je wat je kunt verwachten.
 • We bekijken samen de werking van je verblijf en kijken naar mogelijke noden en behoeften.
 • Samen gaan we op zoek naar een geschikt thema of een belangrijke vraag.
 • Jouw opvang speelt hierin de hoofdrol: jij beslist waaraan je wil werken.
 • Dit kennismakingsgesprek kan zowel met het hele team als met een individuele kinderbegeleider of leidinggevende plaatsvinden.

Ondersteuning

 • We vertrekken van een concrete doelstelling: wat wil je bereiken?
 • Van hieruit stippelen we een plan op maat uit. Samen stellen we een stappenplan op en kiezen we voor een geschikte begeleidingsvorm. De mogelijkheden zijn divers:
  • werken aan communicatieve vaardigheden via rollenspel
  • methodieken om taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren
  • uitstippelen van een wenbeleid
  • inspiratie om een boeiend spel- en activiteitenaanbod te realiseren
  • ...

Terugblik

Bij afronding van de ondersteuning blikken we terug op het traject:

 • Hoe heb je de ondersteuning ervaren?
 • Is de doelstelling (deels) bereikt?

Deze feedback is zowel voor jou als voor de ondersteuner waardevol.

Omdat je ook het volgende jaar recht hebt op gratis ondersteuning, is het perfect mogelijk om verder te werken aan hetzelfde thema. De ondersteuning wordt dan afgerond maar is niet afgelopen.

Medewerkers

Ons team bestaat uit 5 pedagogische en taalondersteuners die verbonden zijn aan de Karel de Grote Hogeschool.

Wij behaalden allen het diploma Pedagogie van het Jonge Kind. De kinderopvang dragen we een warm hart toe en we willen opvanginitiatieven dan ook graag ondersteunen in hun werking.

Dankzij onze eigen ervaringen in kinderdagverblijven weten we dat werken met kinderen veel uitdaging en voldoening biedt. Ook weten we dat de omstandigheden niet altijd even rooskleurig zijn en dat de job dagelijks veel inzet en flexibiliteit vraagt. Wij vinden het heel belangrijk om kinderbegeleiders te betrekken bij verandering en vernieuwing in de kinderopvang. Zij staan het dichtst bij ouders en kinderen en weten wat werkt.

Omdat wij veel belang hechten aan het standpunt van kinderbegeleiders, willen wij graag weten hoe jullie tegenover de praktijk staan:

 • ‘Hoe kijken jullie naar kinderen?’
 • ‘Wat zijn hun sterktes?’
 • ‘Hoe kunnen we kinderen nog beter begeleiden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen?’

Dat zijn nog maar enkele vragen waarop talloze antwoorden mogelijk zijn.

In Antwerpen leven mensen uit veel verschillende culturen en landen samen. Deze diversiteit merk je meteen in de kinderopvang. Kinderen, ouders en begeleiders: iedereen heeft zijn eigen achtergrond en overtuigingen. Wij beschouwen dat als een meerwaarde. Voor ons biedt diversiteit kansen.

Wij kijken er alvast naar uit!

In de kijker

Hier vind je inspirerende voorbeelden van thema’s die aan bod komen tijdens onze ondersteuning. We passen die regelmatig aan, dus kom gerust af en toe een kijkje nemen.

Zintuiglijk ontdekken

"Baby’s verlangen ernaar om hun omgeving te verkennen met hun zintuigen. De ervaringen die zij zo opdoen, hebben een positieve invloed op hun lichamelijke, verstandelijke en emotionele ontwikkeling."
Maria Montessori, Italiaanse arts en pedagoog (1870 – 1952), beschreef de leeftijdsfase van 0 tot 3 jaar als de periode waarin het kind zelf indrukken selecteert die het nodig heeft om zich te ontwikkelen.

Opvoeders kunnen kinderen kansen bieden om een rijkdom aan ervaringen op te doen. Als pedagogische en taalondersteuners besteden we dan ook graag aandacht aan het zintuiglijk ontdekken van baby’s en peuters.

Bron: www.babysensory.com

Een ontdekkingsmandje maken

Zoek een leuk rieten of plastieken mandje en stop hier verschillende voorwerpen in. Zorg voor materialen die verschillende zintuigen prikkelen, zoals:

 • Schudflesjes
 • Zachte stofjes
 • Speelgoedjes in verschillende kleuren
 • Een balletje
 • Voorwerpen als een spiegel, borstel, schelp …
 • Knijpzakjes, muziekinstrumenten

Laat het kind naar hartenlust ontdekken. Indien nodig kan je een handje helpen.

 

Let's delve for treasure...

Voelkoffer

Ons team ontwikkelde een voelkoffer waarmee we kinderen en hun begeleiders laten kennismaken in hun kinderdagverblijf.

Heb je interesse? Laat het ons gerust weten. Misschien inspireert de koffer je om zelf aan de slag te gaan. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals een voelbord of -plateau. We vertellen je er graag meer over!