PraKticum

Vorming voor hulpverleners

 • PraKticum biedt trainingen aan binnen welzijn en onderwijs: jeugdzorg, onderwijs, zorg voor mensen met beperking, ouderenzorg, algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, geestelijke gezondheidszorg ...
 • De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties.
 • Onze trainers hebben allen een ruime praktijkervaring en zijn gecertificeerd als trainer in de methodes die ze trainen.
 • PraKticum is een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaus Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool.
PraKticum algemeen

Vormingsaanbod

Intervisie en coaching

Uitgedaagd worden in het kijken naar eigen functioneren is geen luxe als professional. De algemene doelstelling van intervisie en coaching is dat de medewerker groeit in het bekwaam, krachtig en inspirerend opnemen van diens taak.  Op deze manier kan worden bijgedragen tot bewuste, kwaliteitsvolle, in proces zijnde hulpverlening/teamprocessen. 

Culturele diversiteit in pedagogie

Jeugddelinquentie

Netwerkversterking

In de hulpverlening is het dagelijks voelbaar dat een steunend sociaal netwerk essentieel is voor een kwaliteitsvol leven. Cliënten en professionals voelen dat de woorden ‘it takes a village to raise a child’ niet hol zijn, maar eerder een dagelijkse realiteit. 

Nieuwe Autoriteit

Steeds meer ouders, hulpverleners, leerkrachten ... ervaren moeilijkheden bij de aanpak van escalaties en ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen en jongeren. Het model Nieuwe Autoriteit biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de ouderlijke en volwassen aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie met het inzetten van een krachtig netwerk. 

Op maat

Prakticum werkt vormingen, trainingen en opleidingen op maat uit.  Voor vragen en meer informatie: contacteer Joke.

PraKticum: netwerkversterking

Wat doet PraKticum?

 • Prakticum biedt trainingen aan binnen welzijn en onderwijs: jeugdzorg, onderwijs, zorg voor mensen met beperking, ouderenzorg, algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, geestelijke gezondheidszorg ...
 • De trainingen van PraKticum zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties. Na een trainingsdag zijn deelnemers in staat geleerde competenties in te zetten in hun dagelijkse werksituatie.
 • PraKticum maakt verbinding tussen praKtijk en recent onderzoek en literatuur vanuit een Krachtgericht perspectief. 
 • De expertise vanuit de praktijk, recent onderzoek en literatuur en deze van de cliënt worden binnen PraKticum beschouwd als gelijkwaardig en complementair. Het is niet de methode op zich die werkzaam is maar de professional die zich deze eigen maakt. Onze trainers hebben allen een ruime praktijkervaring en zijn gecertificeerd als trainer in de methodes die ze trainen.
 • Het woord Kracht staat centraal bij PraKticum. Deze verwijst naar het empowerment paradigma. Vanuit een sterk geloof in de krachten die aanwezig zijn in elk van ons en in elk systeem wordt er getracht een proces van versterking op gang te brengen.
 • PraKticum is een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaus Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool.

Trainers

Greet van PraKticum

Greet Lamote

Greet werkt als pedagogisch stafmedewerker voor Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen waar ze zowel interne als externe trainingen verzorgt en intervisies en supervisies leidt. De voorbije twee jaar rolde ze verschillende projecten ‘Nieuwe Autoriteit’ mee uit.  

Na haar opleiding orthopedagogie, start Greet haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg. Intussen werkt ze er al meer dan 20 jaar. Ze is gestart in de leefgroep, startte crisishulp aan huis mee op en werkte als teamcoördinator in OOOC De Grote Robijn.

Greet heeft jarenlange ervaring als trainer binnen Prakticum. Zij verzorgt trainingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, bij Kind & Gezin, bij VAPH, in het onderwijs en in verschillende wijken. Daarnaast is Greet een veelgevraagd supervisor. 

"Door het aanbieden van een kwaliteitsvolle training, draag je bij aan het groeien van vele mensen. Als mensen weer zuurstof krijgen, kunnen ze vernieuwen en verdiepen!

Griet van PraKticum

Griet Van Noten

Griet werkt als supervisor bij thuisbegeleidingsdienst Amarilis van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

Na haar opleiding in de pedagogische wetenschappen, startte Griet haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg. Intussen werkt ze er al meer dan 20 jaar. Ze is gestart in de leefgroepwerking als hoofdbegeleider en orthopedagoog. Daarnaast werkte ze als begeleider, videohometrainer en coördinator bij een thuisbegeleidingsdienst.

Griet heeft jarenlange ervaring als trainer bij Prakticum. Zij verzorgt trainingen binnen de bijzondere jeugdzorg, bij Kind en gezin, VAPH en in het onderwijs. Daarnaast is zij een graag geziene supervisor.

"De gloeilamp is niet uitgevonden door de werking van de kaars steeds te verbeteren“ of “Doe wat werkt” zijn quotes die haar ten voeten uit typeren.

Benoit van PraKticum

Benoit Lens

Benoit werkt als teamcoördinator bij thuisbegeleidingsdienst Crescendo en Crisishulp Aan Huis De Matant van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. Hij is als trainer verbonden aan Leer Positief denken

Na zijn studie orthopedagogie is Benoit zijn loopbaan gestart binnen de bijzondere jeugdzorg.

Benoit is reeds verschillende jaren trainer bij Prakticum. Hij verzorgt trainingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg en het onderwijs. Hij werkte mee aan het introduceren en verspreiden van diverse innoverende methoden in Vlaanderen, waaronder Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding.

“Als woelig water tot rust komt, wordt het water langzaam helder.” Lao Tse

Els Verschueren

Els Verschueren

Na een studie Orthopedagogie bij KdG, startte Els in 2001 haar loopbaan bij Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. Ze was er eerst leefgroepbegeleidster en contextbegeleidster. Van 2009 tot begin 2021 was Els teamcoördinator van Thuisbegeleidingsdienst Amarilis. Ze is ook een van de bezielers in het werken met Nieuwe Autoriteit.

Els is al enkele jaren actief als trainer bij Prakticum. Zij geeft trainingen Nieuwe Autoriteit binnen de bijzondere jeugdzorg en het onderwijs. Daarnaast geeft zij regelmatig workshops en teambuildings waarbij haar jarenlange ervaring op maat wordt ingezet.

Naast haar job als trainer werkt Els als Hypnosetherapeut.

Els laat zich in haar werk graag inspireren door de kaders van het oplossingsgericht denken en de visie van Nieuwe Autoriteit.

“Je moet het denken voor je het kan doen. Je geest is wat het allemaal mogelijk maakt.”

Juliette Geerts

Juliette Geerts

Juliette Geerts werkt als lector aan de Karel de Grote Hogeschool. Ze geeft opleidingsonderdelen als pedagogiek, communicatie, gespreksvoering, crisishantering, beroepsethiek en leidt docenten op tot supervisor. Verder coacht ze studenten tijdens hun stage en hun bachelorproef.

Na haar opleiding in de psychologische wetenschappen startte Juliette haar beroepsloopbaan in de gehandicaptensector. Ze werkte in een uitdagende snelgroeiende organisatie en heeft er verschillende functies kunnen uitvoeren. In 2007 is ze bij KDG aan de slag gegaan als docent.

Juliette volgde de opleiding ‘Gestalttherapie’ bij het IVC, de opleiding ’Creatieve intervisiemethodieken’ bij Balans, en de basis-, vervolg- en train-de-trainer-opleiding ‘Inspirerend coachen’ bij Centerforselfmanagement.

“Wat je aandacht geeft, groeit”

Niels Torfs KdG Hogeschool Prakticum

Niels Torfs

Niels werkt als praktijklector bij KdG Antwerpen, en praktijk, daar draait het om! 

Wanneer je dagdagelijks werkt met jongeren en volwassen met een complexe problematiek, wordt je gedreven om samen met je team en cliëntsystemen op zoek te gaan naar (vaak verrassende) mogelijkheden. 

Gedurende 15 jaar in verschillende organisaties en functies, was dit boeiend zoeken een drijfveer om sinds 2007 ook opleidingen en vormingen te geven aan begeleiders, teams en organisaties.  De sterke affiniteit met het thema ‘agressie en moeilijk verstaanbaar gedrag, bracht Niels in 2012 in contact met Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet, eerst aarzelend maar al snel zeer enthousiast vanuit de vele linken met eigen basishouding en ervaringen. 

Niels geeft opleidingen in Bijzondere Jeugdzorg, sector VAPH, onderwijs en non-profit sector.

‘Be the change you want to see in the world’ - Ghandi 

Koen De Loos

Koen De Loos

Koen De Loos werkt als praktijklector aan de Karel de Grote-Hogeschool. Hij geeft er onder andere de opleidingsonderdelen communicatie, groepsdynamica en gespreksvoering. Daarnaast leidt hij docenten op tot supervisor. Koen start zijn beroepsloopbaan in Tehuis Hof Ter Welle als integraal begeleider in een leefgroep voor kinderen en jongeren uit een verontrustende opvoedingssituatie. Hij geniet op de werkvloer van een driejarige opleiding:’ Leefgroepswerking vanuit psychodynamisch, systemisch en contextueel perspectief’. Nadien werkt Koen mee aan de oprichting van een leefgroep categorie 1 bis (jongeren - MOF). In 1999 start Koen aan de Karel de Grote- Hogeschool om daar voornamelijk methodiekvakken te geven. Later vervoegt Koen de vormingscel van KDG. Hij ontwerpt er onder andere de opleiding ‘Leiding geven voor leidinggevenden die werken met laaggeschoolden’. Koen volgt de opleiding tot supervisor aan de Plantijn Hogeschool, de opleiding ‘Inspirerend coachen’ bij HRD academie en de opleiding ‘Creatieve Intervisiemethodieken’ bij BALANS. Momenteel werkt Koen deeltijds voor KDG,  deeltijds als gezinsbegeleider en deeltijds als zelfstandig supervisor/procesbegeleider voor organisaties in de Social Profit.

‘Een training is pas zinvol als de cursisten de zin ervan zien’

An Otten

An Otten

An Otten werkt als stagebegeleider en docent aan de Karel de Grote Hogeschool, en heeft een zelfstandige praktijk als relatie-en individuele therapeut.

Ze heeft ervaring in jeugdzorg, na de basisopleiding orthopedagogie. Later werkte ze voor het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en startte in die periode met het werken in een therapeutische setting binnen het CLG na een eerste langdurige opleiding ‘relatie- en Gezinstherapie’ bij Kern.

Haar zoektocht naar meer concrete handvaten tijdens een begeleidingsproces bracht haar bij een tweede langdurige opleiding in Nederland bij het Kemplerinstituut. Hier leerde ze het ‘ervaringsgericht werken’ kennen, wat een ommekeer betekende in het werken met mensen en een drive gaf in het eigen ontwikkelingsproces.

Het werken in het ‘hier en nu’ sluit naadloos aan bij haar persoonlijkheid en het plezier en energie die de methodiek met zich meebrengt, maakt van haar een enthousiaste en overtuigde apostel. Ze startte een eigen praktijk in 2013. Sinds 2007 werkt ze bij KDG en geeft o.a. supervisie aan studenten in het kader van stagebegeleidingen. Ze volgde meerdere korte opleidingen (Nieuwe Autoriteit, Inspirerend Coachen, Lsci, …) en momenteel start ze een laatste traject van de opleiding Voice Dialogue.

In brede zin werken aan persoonsontwikkeling bij cliënten, studenten en zichzelf, is haar passie.

“Het ervaringsgericht werken is een stimulerende kracht die doorwerkt op verschillende levensdomeinen. De rode draad is contact. Door de zorg voor jezelf te combineren met de zorg voor de ander (cliënt/student/partner/vriend/…) en daarbij open, direct en persoonlijk te zijn, creëer je een stevige identiteit en heb je toegang tot je eigen kracht. Dat werkt nogal besmettelijk.”

Sultan Bali

Sultan Balli

Sultan werkt deeltijds als lector diversiteit bij Karel de Grote Hogeschool en UCLL Graduaats- en volwassenonderwijs. Daarnaast heeft ze een privépraktijk als zelfstandig klinisch psycholoog en psychotherapeut. Als vormingswerker begeleidt ze diversiteitstrajecten en interculturaliseringsprocessen in de social-profitsector, onderwijs en overheidsdiensten.

Na haar opleiding in de Pedagogische en Psychologische wetenschappen 25 jaar geleden, rolde ze systematisch haar drie-delige loopbaan uit. Als eerste klinisch psycholoog met migratieroots in Vlaanderen kende haar privépraktijk een snelle groei. Ze bouwde haar expertise transculturele-hulpverlening en interculturalisering organisaties verder uit door het opzetten en uitwerken van diverse (onderzoeks)projecten, diensten, deelwerkingen, diversiteitstrajecten binnen de social-profitsector, onderwijs en overheidsdiensten. Sultan hanteert hierbij stellig de motto: “Theorie zonder de praktijk is net zo onvolledig als de praktijk zonder theorie.”  Daarom onderbouwde ze bovenstaande praktijken door eerst zelf als wetenschappelijke onderzoeker te werken en later door deelname aan diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten.

Deze ervaringen, uitgewerkte methodieken en expertise werden breder uitgedragen via onderzoeksrapporten, artikels, boeken, studiedagen, vormingen, lezingen, trainingen, coaching, supervisie,… en lessen.

De trainingen ‘trans-culturele hulpverlening’ draaien om ‘transitie’ de verandering die men ondergaat door de ontdekking van de anderen.

“Als jij van mij verschilt, maak je me niet armer maar rijker.”

Referenties

Nieuwe Autoriteit in de Wijk – Anna-Lena, zorgleerkracht

De tweedaagse vorming was een intensief en verrijkend proces. Ik was reeds langer geïnteresseerd in nieuwe autoriteit en dan vooral wat nieuwe autoriteit voor mijn leerlingen zou kunnen betekenen.

De eerste voormiddag vond ik zwaar, het riep zelfs wat weerstand op bij mij. De lesgevers hadden op voorhand al aangegeven dat dat het geval zou kunnen zijn.

Naarmate de vorming vorderde, werd het ook concreter. Het werd tastbaar en toepasbaar. Tijdens de tweede vormingsdag kwamen de ideeën om met de materie en met het netwerk aan de slag te gaan.

Greet en Stijn hebben mij woorden gegeven voor iets wat ik al eerder voelde maar niet uitgesproken kreeg. Na die twee dagen voelde ik me gesterkt, ik beheerste al heel wat taal en tools om in te zetten. 

De intervisiemomenten houden de theorie levend en geven je de kans om in gesprek te blijven gaan met je netwerk. Ook zijn de successen van de verschillende partners een echte opsteker!

Nieuwe Autoriteit – Eveline, directeur jeugdzorg

 • Wat mij vooral bijblijft is dat de vorming beweegruimte schept om terug je positie als opvoedingsfiguur op te nemen of dat je anderen daartoe kan aansporen. Het werkt bevrijdend te weten waar je wel en niet controle over hebt of moet hebben.
 • De lesgevers staan met hun voeten in de praktijk. Ze ademen het kader die ze aanreiken.
 • ‘Escalatieproces’ is een begrip geworden in de voorziening.
 • Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden uit het leven gegrepen.
 • Na 3 dagen vorming kan je meteen aan de slag.
 • Een syllabus met bruikbare tips en richtvragen.
 • De vorming geeft een zeer bruikbaar kader dat niet alleen een begeleider verbindt met zichzelf en de jongeren maar tevens verbinding brengt in je team.
 • Weer een stukje erbij om die moeilijke puzzel te kunnen maken.
 • NA geeft de begeleider de kracht om te leren loslaten en vasthouden.

Ouderenzorg – Mieke, directeur ouderenzorg

De meest deskundige lesgever die we ooit in huis hebben gehad, is zonder twijfel de trainer van Prakticum. De 4-daagse training ‘basishoudingen’ was stevig; zo’n training die bijblijft en waar je later nog vaak aan terugdenkt.

De training werd aangepast aan de terminologie en werking van de ouderenzorg, de trainer stelde zich in die zin heel flexibel op. Het was een train-de-trainer principe.

Niet alleen inhoudelijk heel sterk, maar zeker ook het deel ‘hoe geef je een boeiende training’ was bijzonder leerrijk.

De feedback van de trainer op de eerste pogingen tot lesgeven waren constructief, en tegelijk rechtuit.

De geleerde basishoudingen (transparant zijn, richten op wat goed gaat ...) werden in de lesdagen voortdurend in praktijk omgezet. Een mooi voorbeeld van ‘walk your talk’.

Prakticum algemeen groepsfoto