PraKticum

Vorming voor hulpverleners

 • PraKticum biedt trainingen aan binnen het ruime sociaal werkveld: jeugdzorg, onderwijs, zorg voor mensen met beperking, ouderenzorg, algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, geestelijke gezondheidszorg ...
 • De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties.
 • Onze trainers hebben allen een ruime praktijkervaring en zijn gecertificeerd als trainer in de methodes die ze trainen.
 • PraKticum is een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaus Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool.
PraKticum algemeen

Vormingsaanbod

Intervisie en coaching

Uitgedaagd worden in het kijken naar eigen functioneren is geen luxe als professional. De algemene doelstelling van intervisie en coaching is dat de medewerker groeit in het bekwaam, krachtig en inspirerend opnemen van diens taak.  Op deze manier kan worden bijgedragen tot bewuste, kwaliteitsvolle, in proces zijnde hulpverlening/teamprocessen. 

Culturele diversiteit in pedagogie

Jeugddelinquentie

Netwerkversterking

In de hulpverlening is het dagelijks voelbaar dat een steunend sociaal netwerk essentieel is voor een kwaliteitsvol leven. Cliënten en professionals voelen dat de woorden ‘it takes a village to raise a child’ niet hol zijn, maar eerder een dagelijkse realiteit. 

Nieuwe Autoriteit

Steeds meer ouders, hulpverleners, leerkrachten ... ervaren moeilijkheden bij de aanpak van escalaties en ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen en jongeren. Het model Nieuwe Autoriteit biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de ouderlijke en volwassen aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie met het inzetten van een krachtig netwerk. 

Vormingen op maat

PraKticum: intervisie en coaching

Wat doet PraKticum?

 • Prakticum biedt trainingen aan binnen het ruime sociaal werkveld: jeugdzorg, onderwijs, zorg voor mensen met beperking, ouderenzorg, algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, geestelijke gezondheidszorg ...
 • De trainingen van PraKticum zijn opgebouwd uit een combinatie van theoretische kaders en het aanleren van vaardigheden. De focus van de trainingen ligt op het inoefenen van technieken in realistische praktijksituaties. Na een trainingsdag zijn deelnemers in staat geleerde competenties in te zetten in hun dagelijkse werksituatie.
 • PraKticum maakt verbinding tussen praKtijk en wetenschap vanuit een Krachtgericht perspectief. 
 • De expertise vanuit de praktijk, wetenschap en deze van de cliënt worden binnen PraKticum beschouwd als gelijkwaardig en complementair. Het is niet de methode op zich die werkzaam is maar de professional die zich deze eigen maakt. Onze trainers hebben allen een ruime praktijkervaring en zijn gecertificeerd als trainer in de methodes die ze trainen.
 • Het woord Kracht staat centraal bij PraKticum. Deze verwijst naar het empowerment paradigma. Vanuit een sterk geloof in de krachten die aanwezig zijn in elk van ons en in elk systeem wordt er getracht een proces van versterking op gang te brengen.
 • PraKticum is een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaus Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool.
Prakticum: vorming voor hulpverleners

Trainers

Stijn van PraKticum

Stijn Wielemans

Binnen Prakticum is Stijn je eerste aanspreekpunt. 

Stijn werkt als stafmedewerker vorming, training & opleiding bij Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. 

Na zijn opleiding in de criminologische wetenschappen start Stijn in 2001 zijn loopbaan binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Hij werkte als consulent bij de jeugdrechtbank en was projectmedewerker Methodiek Netwerktafels. Daarnaast was Stijn ook contextbegeleider, supervisor en coördinator bij Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

In 2014 rondt hij zijn opleiding tot familie- en systeemtherapeut af.

Stijn heeft jarenlange ervaring als docent binnen de richting Sociaal Werk en als trainer bij  Prakticum. Hij verzorgt trainingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, bij Kind & Gezin, in het onderwijs en binnen de ouderenzorg.  Daarnaast is Stijn een veelgevraagd supervisor. 

‘"Een kwaliteitsvolle training, draagt absoluut bij aan het welzijn van cliënten.
Dit maakt dat ik dit vak zo mooi vind. Tijdens een training ben ik dan ook steeds op zoek naar de manier die ervoor zorgt dat deelnemers de inhoud kennen, voelen en uiteindelijk ook kunnen omzetten in hun handelen."

Contacteer Stijn ...

Greet van PraKticum

Greet Lamote

Greet werkt als pedagogisch stafmedewerker voor Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen waar ze zowel interne als externe trainingen verzorgd en intervisies en supervisies leidt. De voorbije twee jaar rolde ze verschillende projecten ‘Nieuwe Autoriteit’ mee uit.  

Na haar opleiding orthopedagogie, start Greet haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg. Intussen werkt ze er al meer dan 20 jaar. Ze is gestart in de leefgroep, startte crisishulp aan huis mee op en werkte als teamcoördinator in OOOC De Grote Robijn.

Greet heeft jarenlange ervaring als trainer binnen Prakticum. Zij verzorgt trainingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, bij Kind & Gezin, bij VAPH, in het onderwijs en in verschillende wijken. Daarnaast is Greet een veelgevraagd supervisor. 

"Door het aanbieden van een kwaliteitsvolle training, draag je bij aan het groeien van vele mensen. Als mensen weer zuurstof krijgen, kunnen ze vernieuwen en verdiepen!

Griet van PraKticum

Griet Van Noten

Griet werkt als supervisor bij thuisbegeleidingsdienst Amarilis van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

Na haar opleiding in de pedagogische wetenschappen, startte Griet haar loopbaan in de bijzondere jeugdzorg. Intussen werkt ze er al meer dan 20 jaar. Ze is gestart in de leefgroepwerking als hoofdbegeleider en orthopedagoog. Daarnaast werkte ze als begeleider, videohometrainer en coördinator bij een thuisbegeleidingsdienst.

Griet heeft jarenlange ervaring als trainer bij Prakticum. Zij verzorgt trainingen binnen de bijzondere jeugdzorg, bij Kind en gezin, VAPH en in het onderwijs. Daarnaast is zij een graag geziene supervisor.

"De gloeilamp is niet uitgevonden door de werking van de kaars steeds te verbeteren“ of “Doe wat werkt” zijn quotes die haar ten voeten uit typeren.

Benoit van PraKticum

Benoit Lens

Benoit werkt als teamcoördinator bij thuisbegeleidingsdienst Crescendo en Crisishulp Aan Huis De Matant van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. Hij is als trainer verbonden aan Leer Positief denken

Na zijn studie orthopedagogie is Benoit zijn loopbaan gestart binnen de bijzondere jeugdzorg.

Hier nog wat info over de loopbaan

Benoit is reeds verschillende jaren trainer bij Prakticum. Hij verzorgt trainingen binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg en het onderwijs. Hij werkte mee aan het introduceren en verspreiden van diverse innoverende methoden in Vlaanderen, waaronder Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding.

“Als woelig water tot rust komt, wordt het water langzaam helder.” Lao Tse

Els van PraKticum

Els Verschueren

Els is teamcoördinator bij thuisbegeleidingsdienst Amarilis van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

Na een studie orthopedagogie, startte Els haar loopbaan bij Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen in 2001. Ze was er leefgroepbegeleidster en contextbegeleidster. Sinds 2009 is ze teamcoördinator. Ze is ook een van de bezielers in het werken met Nieuwe Autoriteit.

Els is al enkele jaren actief als trainer bij Prakticum. Zij geeft trainingen Nieuwe Autoriteit binnen het onderwijs en de bijzondere jeugdzorg. Daarnaast zet zij vooral in op coaching en inter- en supervisie. Els laat zich in haar werk graag inspireren door de kaders van het oplossingsgericht denken en de visie van Nieuwe Autoriteit.

"Als je loslaat heb je twee handen vrij", Loesje

Referenties

Nieuwe Autoriteit in de Wijk – Anna-Lena Van der Meynsbrugge

De tweedaagse vorming was een intensief en verrijkend proces. Ik was reeds langer geïnteresseerd in nieuwe autoriteit en dan vooral wat nieuwe autoriteit voor mijn leerlingen zou kunnen betekenen.

De eerste voormiddag vond ik zwaar, het riep zelfs wat weerstand op bij mij. De lesgevers hadden op voorhand al aangegeven dat dat het geval zou kunnen zijn.

Naarmate de vorming vorderde, werd het ook concreter. Het werd tastbaar en toepasbaar. Tijdens de tweede vormingsdag kwamen de ideeën om met de materie en met het netwerk aan de slag te gaan.

Greet en Stijn hebben mij woorden gegeven voor iets wat ik al eerder voelde maar niet uitgesproken kreeg. Na die twee dagen voelde ik me gesterkt, ik beheerste al heel wat taal en tools om in te zetten. 

De intervisiemomenten houden de theorie levend en geven je de kans om in gesprek te blijven gaan met je netwerk. Ook zijn de successen van de verschillende partners een echte opsteker!

Nieuwe Autoriteit – Eveline Popelier

 • Wat mij vooral bijblijft is dat de vorming beweegruimte schept om terug je positie als opvoedingsfiguur op te nemen of dat je anderen daartoe kan aansporen. Het werkt bevrijdend te weten waar je wel en niet controle over hebt of moet hebben.
 • De lesgevers staan met hun voeten in de praktijk. Ze ademen het kader die ze aanreiken.
 • ‘Escalatieproces’ is een begrip geworden in de voorziening.
 • Theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden uit het leven gegrepen.
 • Na 3 dagen vorming kan je meteen aan de slag.
 • Een syllabus met bruikbare tips en richtvragen.
 • De vorming geeft een zeer bruikbaar kader dat niet alleen een begeleider verbindt met zichzelf en de jongeren maar tevens verbinding brengt in je team.
 • Weer een stukje erbij om die moeilijke puzzel te kunnen maken.
 • NA geeft de begeleider de kracht om te leren loslaten en vasthouden.

Ouderenzorg – Mieke Vandorpe

De meest deskundige lesgever die we ooit in huis hebben gehad, is zonder twijfel de trainer van Prakticum. De 4-daagse training ‘basishoudingen’ was stevig; zo’n training die bijblijft en waar je later nog vaak aan terugdenkt.

De training werd aangepast aan de terminologie en werking van de ouderenzorg, de trainer stelde zich in die zin heel flexibel op. Het was een train-de-trainer principe.

Niet alleen inhoudelijk heel sterk, maar zeker ook het deel ‘hoe geef je een boeiende training’ was bijzonder leerrijk.

De feedback van de trainer op de eerste pogingen tot lesgeven waren constructief, en tegelijk rechtuit.

De geleerde basishoudingen (transparant zijn, richten op wat goed gaat ...) werden in de lesdagen voortdurend in praktijk omgezet. Een mooi voorbeeld van ‘walk your talk’.

Prakticum algemeen groepsfoto