Aan de slag met netwerken in de jeugdzorg

Vorming van PraKticum

 • Het doel van deze vorming is om inzichten en tools aan te reiken om vanaf dag één van de begeleiding sociaal kapitaal in kaart te brengen en te analyseren naar functie & structuur (bv aan de hand van een groslijst, een genogram, een netwerk-verkennende tekening).

 • Er worden handvatten aangereikt om samen met cliënten actieplannen op te stellen.  

 • Daarnaast zoekt de trainer samen met de deelnemers naar manieren om cliënten en hun netwerk in de actiemodus te krijgen. 

Thema: Netwerkversterking

PraKticum: netwerkversterking

Voor wie?

Professionelen binnen het ruime sociaal werkveld:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  1 dag

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel