Aan de slag met netwerken in welzijn en onderwijs

Vorming van PraKticum

 • Het doel van deze vorming is om inzichten en tools aan te reiken om vanaf dag één van de begeleiding sociaal kapitaal in kaart te brengen en te analyseren naar functie & structuur (bv aan de hand van een groslijst, een genogram, een netwerk-verkennende tekening).

 • Er worden handvatten aangereikt om samen met cliënten actieplannen op te stellen.  

 • Daarnaast zoekt de trainer samen met de deelnemers naar manieren om cliënten en hun netwerk in de actiemodus te krijgen. 

Thema: Netwerkversterking

PraKticum: netwerkversterking

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  1 dag

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Meer info

In de hulpverlening is het dagelijks voelbaar dat een steunend sociaal netwerk essentieel is voor een kwaliteitsvol leven. Cliënten en professionals voelen dat de woorden ‘it takes a village to raise a child’ niet hol zijn, maar eerder een dagelijkse realiteit. 

De omgeving van elke cliënt bevat waardevol sociaal kapitaal.  Door hier zicht op te krijgen en dit kapitaal op de juiste plaatsen te integreren nemen slaagkansen van een hulpverleningsproces toe.  Het is een gemiste kans om dit kapitaal dan pas in te zetten wanneer de nood het hoogst is.    Tijdens deze training worden inzichten en tools aangereikt om vanaf dag één van de begeleiding sociaal kapitaal in kaart te brengen en te analyseren naar functie & structuur (bijv. groslijst, genogram, netwerk-verkennende tekening, sterke banden versus zwakke banden, etc).  Ook worden  handvatten aangereikt hoe actieplannen op te stellen samen met cliënten en wordt gezocht naar manieren om cliënten en hun netwerk in de actiemodus te krijgen.