Basistraining 1 Gezin, 1 Plan

Vorming door PraKticum

Met het project '1Gezin, 1Plan' willen de partners van het netwerk de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten.  Doelstelling is om een snellere en efficiëntere hulpverlening op maat van het gezin aan te bieden. 

Dit betekent dat:

 • het gezin en het informele netwerk staan centraal;
 • de expertises van verschillende soorten hulpverlening elkaar aanvullen;
 • een probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken;
 • de verschillende  oorzaken van een probleem worden aangepakt. 

Om dit waar te maken is  samenwerking noodzakelijk.    

De Basistraining 1Gezin, 1Plan is erop gericht medewerkers van de organisaties die betrokken zijn bij het wijkcontactpunt te trainen in competenties die nodig zijn om deze opdracht waar te maken. 

  Prakticum: Nieuwe Autoriteit

  Inhoud

  Tijdens deze tweedaagse basistraining komt volgende inhoud aan bod:

  • Wat is 1Gezin, 1Plan: doelstelling, opdracht, wijkteams, flowchart, WIKI.
  • Wat is een netwerkorganisatie en wat betekent dit voor ons werk?
  • Generalistische basishouding en wraparound care.
  • Wat houdt permanentie en coaching in? Hoe geef ik dit vorm?
  • Hoe aan de slag met de competenties vanuit het de cliënten en diens netwerk? 

  Voor wie?

  Medewerkers wijkcontactpunten Antwerpen

  Praktisch

  • Lengte van de module

   Tweedaagse training
   Steeds van 09.30 tot 16.30 u.

  • Locatie
   Deze training gaat door in het centrum van Antwerpen. De juiste locatie wordt meegedeeld via e-mail.
  • Trainers
   Stijn Wielemans

  • Kostprijs

   Een partnerorganisatie van het netwerk 1Gezin1Plan kan per VTE die werd toegekend 4 medewerkers laten trainen. Indien er meer deelnemers inschrijven vanuit één organisatie, dient een inschrijvingsbedrag van € 135,00 per persoon te worden betaald.

  • Indien je verhinderd bent deze training te volgen, kan je een collega inschrijven. Breng dan Tinne.verbruggen@emmaus.be hiervan op de hoogte. Als een inschrijving, minder dan 10 dagen voor de vorming doorgaat, als nog geannuleerd wordt, zijn we genoodzaakt hiervoor  € 135,00 aan te rekenen