Basistraining 1 Gezin, 1 Plan

Vorming door PraKticum

Met het project '1Gezin, 1Plan' willen de partners van het netwerk de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten.  Doelstelling is om een snellere en efficiëntere hulpverlening op maat van het gezin aan te bieden. 

Dit betekent dat:

 • het gezin en het informele netwerk staan centraal;
 • de expertises van verschillende soorten hulpverlening elkaar aanvullen;
 • een probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken;
 • de verschillende  oorzaken van een probleem worden aangepakt. 

Om dit waar te maken is  samenwerking noodzakelijk.    

De Basistraining 1Gezin, 1Plan is erop gericht medewerkers van de organisaties die betrokken zijn bij het wijkcontactpunt te trainen in competenties die nodig zijn om deze opdracht waar te maken. 

Meteen inschrijven

  Prakticum: Nieuwe Autoriteit

  Inhoud

  Tijdens deze tweedaagse basistraining komt volgende inhoud aan bod:

  • Wat is 1Gezin, 1Plan: doelstelling, opdracht, wijkteams, flowchart, WIKI.
  • Wat is een netwerkorganisatie en wat betekent dit voor ons werk?
  • Generalistische basishouding en wraparound care.
  • Wat houdt permanentie en coaching in? Hoe geef ik dit vorm?
  • Hoe aan de slag met de competenties vanuit het de cliënten en diens netwerk? 

  Voor wie?

  Medewerkers wijkcontactpunten Antwerpen

  Praktisch

  • Wanneer

   Tweedaagse training. Steeds van 09.30 tot 16.30 u.

   • Donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2022

   • Donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022

   • Donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022

   • Donderdag 1 en vrijdag 2 december 2022

  • Locatie
   Deze training gaat door in het centrum van Antwerpen. De juiste locatie wordt meegedeeld via e-mail.
  • Trainers
   ​​​​​​​
   Joke Vermeiren

  • Kostprijs

   Een partnerorganisatie van het netwerk 1Gezin1Plan kan per VTE die werd toegekend 4 medewerkers laten trainen. Indien er meer deelnemers inschrijven vanuit één organisatie, dient een inschrijvingsbedrag van € 135,00 per persoon te worden betaald.

  • Indien je verhinderd bent deze training te volgen, kan je een collega inschrijven. Breng dan Tinne.verbruggen@emmaus.be hiervan op de hoogte. Als een inschrijving, minder dan 10 dagen voor de vorming doorgaat, als nog geannuleerd wordt, zijn we genoodzaakt hiervoor  € 135,00 aan te rekenen