Basistraining Nieuwe Autoriteit

Vorming van PraKticum

 • De deelnemers maken in deze module kennis met de uitgangspunten, principes en basishouding van het model van Nieuwe Autoriteit.

 • Er worden verschillende technieken aangereikt hoe in de dagdagelijkse praktijk aan Nieuwe Autoriteit kan worden gedaan, bv aan de hand van een bookmark, de drie mandjes, een supportersmeeting, etc. 

 • Interactieve lezingen worden afgewisseld met oefeningen en intervisiemomenten. 

 • Doorheen deze training is er voldoende tijd om eigen casussen in te brengen en te bekijken vanuit de aangebrachte theorie.    

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit

Voor wie?

Professionelen binnen het ruime sociaal werkveld:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  3 dagen

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel