Basistraining Nieuwe Autoriteit

Vorming van PraKticum

 • De deelnemers maken in deze module kennis met de uitgangspunten, principes en basishouding van het model van Nieuwe Autoriteit.

 • Er worden verschillende technieken aangereikt hoe in de dagdagelijkse praktijk aan Nieuwe Autoriteit kan worden gedaan, bv aan de hand van een bookmark, de drie mandjes, een supportersmeeting, etc. 

 • Interactieve lezingen worden afgewisseld met oefeningen en intervisiemomenten. 

 • Doorheen deze training is er voldoende tijd om eigen casussen in te brengen en te bekijken vanuit de aangebrachte theorie.

 • Deze basistraining kan in company worden aangekocht of kan gevolgd worden via ons open aanbod.

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  3 dagen

 • Trainers
  Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens en Claire Knigge

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Open aanbod

Open inschrijven voor de basistraining Nieuwe Autoriteit op:

 • 21, 22, 23 maart 2022 – steeds van 9.30 tot 16.30 u. in Antwerpen

 • Totale kostprijs: 285 euro, incl. lunch

Voor informatie neem contact op met Joke

Meer info

Steeds meer ouders, hulpverleners en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Duidelijk grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Zorgfiguren dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen en preken worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.

Het model Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door de Israëlisch psycholoog Haim Omer en verder uitgewerkt door The New Authority Center, biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de volwassen  aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie van het inzetten van een krachtig netwerk.  De gedragenheid en de steun uit het netwerk zijn van essentieel belang bij de slaagkansen van deze aanpak.

In deze 3-daagse training maken deelnemers kennis maken met de uitgangspunten, principes en basishouding van dit model. Ook worden er verschillende technieken aangereikt hoe in de dagdagelijkse praktijk aan Nieuwe Autoriteit kan worden gedaan, bijv. de 3 mandjes, supportersmeeting ... Interactieve lezingen worden afgewisseld met oefeningen en intervisiemomenten. Doorheen heel de training is er voldoende tijd om eigen casussen in te brengen.