Constructief werken met delictplegers

Vorming van PraKticum

Een module die zich specifiek richt op de werkzame factoren in het werken met jonge delictplegers met aandacht voor:

  • De inhoud van de begeleidingen (bv het werken met criminogene factoren en het netwerk betrekken)
  • De begeleider (bv het opbouwen van een werkalliantie)
  • De noodzakelijke omkadering (bv supervisie en intervisie)

Er is afwisseling tussen theorie en het concreet aan de slag gaan met modellen en technieken.

 

Voor wie

Hulpverleners die werken met jonge delictplegers

Praktisch

  • Lengte van de module

    3 dagen

  • Kostprijs
    500 euro per dagdeel

Meer info

Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar ambulante methoden jeugddelinquentie (Steens, 2018) hebben we een training ontwikkeld die zich specifiek richt op de werkzame factoren in het werken met jonge delictplegers. Hierbij is er aandacht voor de hele puzzel. Zo bijvoorbeeld voor de inhoud van de begeleidingen zelf (bijv. het werken met criminogene factoren, het netwerk betrekken, etc.), voor de begeleider (bijv. het opbouwen van een werkalliantie) én voor de noodzakelijke omkadering (bijv. supervisie, intervisie, etc.). In de training is er een gezonde afwisseling tussen theorie en het concreet aan de slag gaan met modellen, technieken, etc.