Constructief werken met delictplegers

Vorming van PraKticum

Een module die zich specifiek richt op de werkzame factoren in het werken met jonge delictplegers met aandacht voor:

 • De inhoud van de begeleidingen (bv het werken met criminogene factoren en het netwerk betrekken)
 • De begeleider (bv het opbouwen van een werkalliantie)
 • De noodzakelijke omkadering (bv supervisie en intervisie)

Er is afwisseling tussen theorie en het concreet aan de slag gaan met modellen en technieken.

 

Voor wie

Hulpverleners die werken met jonge delictplegers

Praktisch

 • Lengte van de module

  3 dagen

 • Trainer
  Greet Lamote

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel