De methodiek Geweldloos verzet

Vorming van PraKticum

 • Geweldloos Verzet is een methodiek die verder bouwt op het model Nieuwe Autoriteit. 

 • Tijdens deze training worden de methodische stappen Geweldloos Verzet geduid en ingeoefend, bv aan de hand van een aankondiging en sit in. 

 • We vertrekken steeds vanuit ingebrachte casussen van de deelnemers.  

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit

Voor wie

Deelnemers aan deze training dienen te beschikken over een basiskennis Nieuwe Autoriteit

Praktisch

 • Lengte van de module

  1 dag

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel

Meer info

Steeds meer ouders, hulpverleners en leerkrachten ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij opgroeiende kinderen. Duidelijk grenzen stellen en consequent optreden wordt moeilijk. Zorgfiguren dreigen vast te raken in verschillende vormen van escalaties. Dreigen, eisen, straffen en preken worden afgewisseld met toegeven om de lieve vrede te bewaren.

Het model Nieuwe Autoriteit, ontwikkeld door de Israëlisch psycholoog Haim Omer en verder uitgewerkt door The New Authority Center, biedt een antwoord om uit deze escalatieprocessen te stappen. De kern van deze benadering ligt in het vergroten van de ouderlijke/volwassen  aanwezigheid in het leven van het kind en de jongere in combinatie van het inzetten van een krachtig netwerk.  De gedragenheid en de steun uit het netwerk zijn van essentieel belang bij de slaagkansen van deze aanpak.

Geweldloos Verzet is de methodiek die verder bouwt op het model Nieuwe Autoriteit.  Tijdens een eendaagse training worden de methodische stappen Geweldloos Verzet geduid en ingeoefend, bijv. aankondiging, sit in...  We vertrekken tijdens deze training steeds vanuit eigen ingebrachte casussen.  

Deelnemers aan deze training dienen te beschikken over een basiskennis Nieuwe Autoriteit.