De methodiek Geweldloos verzet

Vorming van PraKticum

 • Geweldloos Verzet is een methodiek die verder bouwt op het model Nieuwe Autoriteit. 

 • Tijdens deze training worden de methodische stappen Geweldloos Verzet geduid en ingeoefend, bv aan de hand van een aankondiging en sit in. 

 • We vertrekken steeds vanuit ingebrachte casussen van de deelnemers.  

Thema: Nieuwe Autoriteit

Prakticum: Nieuwe Autoriteit

Voor wie

Deelnemers aan deze training dienen te beschikken over een basiskennis Nieuwe Autoriteit

Praktisch

 • Lengte van de module

  1 dag

 • Trainers
  Els Verschueren, Greet Lamote, Griet Van Noten, Benoit Lens

 • Kostprijs
  500 euro per dagdeel