Het opstellen van een methodiekbeschrijving binnen welzijn en onderwijs

Vorming van PraKticum

 • Medewerkers worden gestimuleerd door een procesbegeleider om te reflecteren over hun werking om tot methodische kernprocessen te komen.
 • Indien mogelijk worden kernprocessen gelinkt aan recente literatuur.   
 • Het resultaat is een heldere en concrete beschrijving die bruikbaar is binnen de dagelijkse werking. 

Thema: Intervisie en coaching

Voor wie?

Professionelen binnen welzijn en onderwijs:

 • jeugdzorg
 • onderwijs
 • zorg voor mensen met beperking
 • ouderenzorg
 • algemeen welzijnswerk
 • Kind en Gezin
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ...

Praktisch

 • Lengte van de module

  Op maat

 • Kostprijs
  Offerte op maat

Meer info

Weten waarom, wanneer en wat wordt ingezet in dagelijkse werkingen maakt net dat verschil waardoor processen kwaliteits- en betekenisvoller worden.  En dit zowel voor de cliënt als voor de zorgverlener.  Een methodiekbeschrijving maakt helder hoe een werking er concreet uitziet. Het geeft je een duidelijk verhaal naar nieuwe medewerkers, externen én in de onderlinge communicatie.  Daarbovenop maakt het duidelijk waar potentieel en groeikansen liggen om werkingen op een hoger niveau te tillen. 

PraKticum heeft een ruime expertise opgebouwd in het begeleiden en neerschrijven van methodiekbeschrijvingen.  Concreet worden medewerkers gestimuleerd door een procesbegeleider na te denken over hun werking om zo te komen tot kernaspecten van de methodiek.  Deze procesbegeleider werkt nauw samen PraKticum’s wetenschappelijk medewerker waardoor kernprocessen waar mogelijk gelinkt worden aan recente literatuur. 

Het resultaat is een heldere en concrete beschrijving gedetailleerd naar de praktijk zodat deze bruikbaar is op de dagelijkse werkvloer.